Hry se slabikami

Další náměty na hry se slabikami

LOTO IIobdoba hry LOTO I, karty jsou však na kupičce. Žák vidí jen tu kartu se slabikou, která je na řadě.

LOTO III – obměna předcházejících her; karty jsou otočené tak, aby nebylo vidět, co je na nich napsáno.

PEXESO II – obměna hry PEXESO I; kartičky jsou na hrací ploše vzájemně promíchané.

SKUPINY – se slabikami, pro tři až čtyři žáky

Každý žák si vezme jednu kartu s nerozstříhanými obrázky. Kartičky se slabikami jsou promíchané na kupičce. Každému žákovi se rozdají čtyři kartičky. Zbytek se nechá uprostřed na kupičce tak, aby nebylo vidět, která slabika bude následovat. Žák si prohlédne své kartičky, a pokud má vhodnou slabiku, přiloží si ji na kartu s obrázky. Pak se žák, který je na řadě, ptá někoho z ostatních na některou ze slabik, která mu na kartě s obrázky chybí. Pokud ji dotazovaný žák má, musí ji žákovi dát a vzít si jinou kartičku z hromádky. Poté se ptá druhý žák. Pokud již někomu kartičky došly, bere si vždy jednu z hromádky. Vítězí ten, kdo má na kartě s obrázky nejvíce slabik, nebo ji má pokrytou všemi slabikami. V této hře žáci neřeší barvy jednotlivých kartiček.

HÁDANKY – žáci mají před sebou nerozstříhanou kartu s obrázky a rozstříhané kartičky se slabikami. Učitel zadává žákům hádanky tak, že obrázek, na který si myslí, opíše slovy jako hádanku. Např. ke kartě č. 2: Učitel: Je to dopravní prostředek při cestách na velké vzdálenosti. Žáci rozhodnou, že z nabízených obrázků to je letadlo, vyberou slabiku le a položí ji na obrázek. Hra pokračuje dál. Podobné hádanky dokáží brzy tvořit i samotní žáci. Rozvíjíme tak jejich vyjadřovací schopnosti a rozšiřujeme slovní zásobu.

HRA K PROCVIČENÍ PAMĚTI

Žáci se po určitou dobu dívají na kartu s obrázky a snaží si je všechny zapamatovat. Učitel má stejné obrázky (je lépe, jsou-li zvětšené) u sebe v souboru. Zařadí mezi ně však i obrázky z jiné karty. Žáci mají za úkol vybrat jen ty obrázky, které byly na kartě.

Obtížnější varianta hry: žáci musí obrázky správně umístit do připravené mřížky tak, aby jejich poloha odpovídala umístění na kartě.

Nejobtížnější varianta hry: žáci nepokládají správný obrázek na správné místo do připravené mřížky, ale správnou slabiku odpovídající obrázku.

Karty lze využít i v pozdějším období práce. Žáci mohou obrázky, které si zapamatovali, zapisovat slovy včetně varianty, kdy zapisují slova do správného rámečku podle umístění obrázku na kartě.