^ Zpět na seznam

Prodloužení schvalovací doložky učebnicím a pracovním sešitům pro prvouku

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 17. 8. 2012 byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT ucelené řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku prvouky v 1.-3. ročníku ZŠ (autorky H. Mühlhauserová, J. Svobodová, V. Štiková).

Dané tituly byly zařazeny do seznamu učebnic pro vzdělávací  oblast Člověk a jeho svět.

“Schválilo MŠMT č.j. MSMT-34877/2012-22 dne 17. 8. 2012 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.”

Seznam schválených titulů:


1-30 Prvouka 1


2-30 Prvouka 2


2-32 Prvouka 2 – pracovní sešit


3-30 Prvouka 3


3-32 Prvouka 3 – pracovní sešit

Nechat vzkaz