< Zpět

Matýskova matematika, 2. díl - Počítání do 10

Cena s DPH:
64 Kč
Cena bez DPH:
58.18 Kč
ks
Kód:1-36
Počet stran:60
Formát:A4
Vazba:V1
Stav:Prodej ukončen
Schvalovací
doložka MŠMT:
ANO

Prodej tohoto vydání je již ukončen. Původní vydání je nahrazeno AKTUALIZOVANÝM VYDÁNÍM Matýskovy matematiky, 2. díl - počítání do deseti, dohledatelné pod kódem 1A-36 - odkaz ZDE.

 

______

Druhým dílem nové pracovní učebnice matematiky pro 1. ročník provází žáky hodný skřítek Matýsek.

Nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k získávání matematických dovedností.

Učebnice je bohatě mezipředmětově propojena především s prvoukou. Postupně jsou řazena témata: Mikuláš, Vánoce, zvířata v zimě, zimní sporty a radovánky.

K učebnici doporučujeme:

S Matýskem čtou zadání úkolů i prvňáčci

Učebnice a pracovní sešity motivují žáky k samostatnému učení. Žáci si mohou od počátku samostatně přečíst zadání úloh pomocí piktogramů a najít řešení pomocí ilustrací. Soubor učebnic a pracovních sešitů napomáhá k rozvoji čtenářských dovedností žáků, neboť jednotlivé věty jsou sestavovány tak, aby s nimi žáci byli schopni pracovat podle aktuálních čtenářských dovedností.

Učitelé, kteří již s Matýskovou matematikou pracovali, pozitivně hodnotí skutečnost, že děti mohou i v matematice velice brzy procvičovat čtení. Děti si velice záhy všechny piktogramy osvojily a rády četly zadání jednotlivých úkolů. Některé děti dokázaly samostatně vypracovat celou stránku. Prvňáčci, kteří se již se skřítkem Matýskem učili, četli příklady s radostí.

V prvních třech dílech nové řady matematiky je k zadání úkolů použito několik obrázkových piktogramů, které jsou žákovi vysvětleny pomocí názorných ilustrací. Tyto piktogramy se žák snadno naučí číst, např. „nakresli“, „napiš“ apod. Pomocí nich si již od prvních kapitol učebnice dokáže přečíst zadání ke každému úkolu. Postupně, jak se žák učí číst, jsou tyto piktogramy nahrazovány textem.

Každé nové učivo je v prvních dílech této řady matematiky vysvětlováno pomocí názorných ilustrací a vyřešených vzorových příkladů. Tento typ vysvětlení nového učiva je postupně, jak se žáci učí číst, doplňován jednoduchým a pro žáky srozumitelným textem a dalšími grafi ckými nástroji tak, aby byl pro žáky vždy snadný, pochopitelný, stručný a jasný.

MATÝSKOVA MATEMATIKA staví na praktickém čtení s porozuměním

Učebnice podporují rozvoj čtení s porozuměním, protože čtení je přímo prakticky využíváno k získávání matematických dovedností. To je zpočátku umožněno pomocí obrázkového čtení, které je postupně nahrazováno textem. Žáci snadno pochopí význam jednotlivých ikonek a sami pak vědí, co mají ve cvičení dělat, dosahují větší míry samostatnosti a může se tak zvyšovat jejich učební sebevědomí. Obtížnost čtení s porozuměním v matematické oblasti je nastavena tak, aby byla v každém období pro každého žáka snadno splnitelná a umožňovala plynule získávat matematické znalosti. Později žáci začnou sami vyhledávat matematické informace v textu. Žáci plynule, nenásilně a přirozeně přecházejí od čtení jednoduchých pokynů ke slovním úlohám. Praktické slovní úlohy vycházejí z reálných a pro žáky běžných situací, např. nakupování. Jednoduché slovní úlohy jsou srozumitelné a žáci si na nich dobře cvičí, jak formulovat otázku a odpověď.

Vysvětlí vše po malých krůčcích

Učebnice jsou systematicky sestaveny tak, aby se žáci seznamovali s matematikou po jednotlivých krůčcích. Na rozdíl od učebnic, které v některých místech přeskočí mezikrok pro vysvětlení, Matýskova matematika věnuje prostor i těmto mezikrokům. Tak dosáhneme toho, že všichni žáci látku skutečně pochopí, což je u matematiky velice důležité.

Dává více možností k pochopení látky

Učebnice jsou koncipovány tak, aby žák nebyl nucen pochopit látku vždy v přesný okamžik, ale dávají naopak prostor k postupnému pochopení látky, každý žák dle svých schopností. Proto je učivo předkládáno postupně z více pohledů, pomocí názorných příkladů a grafi ckých znázornění.

Průvodce Matýsek ukáže jak na to

Novými učebnicemi matematiky provází žáky hodný skřítek Matýsek. Matýsek se stane milým průvodcem dětí a formou názorného obrázku u každého nového úkolu jim ukáže, jak daný úkol vyřešit. Učebnice jsou tak bohatě ilustrovány a současně každý obrázek má pro výuku svůj význam.

Sledují uplatnění matematických dovedností v běžném životě

Učivo je vyvozeno z reálných situací, do kterých je žák uváděn četbou. Nejenže žák látku snadněji pochopí, ale navíc pozná, v jakých situacích bude nově nabyté znalosti využívat. Uvědomí si tak, že jsou pro něj skutečně užitečné. Žáci tak například uplatňují matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi.

Náhledové stránkyDoporučené zboží

Obal A4 na výšku, PP 110

Cena s DPH:
9 Kč
Cena bez DPH:
7.44 Kč
 ks

Matýskovy karty pro výuku matematiky

Cena s DPH:
29 Kč
Cena bez DPH:
23.97 Kč
 ks

Papírové dopočítadlo 0-10

Cena s DPH:
11 Kč
Cena bez DPH:
9.09 Kč
 ks

Papírové dopočítadlo 0-20

Cena s DPH:
11 Kč
Cena bez DPH:
9.09 Kč
 ks

Karta mincí NOVINKA

Cena s DPH:
19 Kč
Cena bez DPH:
15.70 Kč
 ks

Karta bankovek NOVINKA

Cena s DPH:
19 Kč
Cena bez DPH:
15.70 Kč
 ks

Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení

Cena s DPH:
19 Kč
Cena bez DPH:
17.27 Kč
 ks