Archiv pro kategorii projekty

Snížení energetické náročnosti podnikatelské nemovitosti

Čtvrtek, 3 května, 2018

Rádi bychom Vás stručně seznámili s projektem „Snížení energetické náročnosti podnikatelské nemovitosti Brno Bratislavská 23e“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Tento projekt, který probíhá od roku 2015, spočívá v zlepšení tepelně technických vlastností vnějších obalových konstrukcí objektu v areálu naší společnosti se současnou instalací fotovoltaického systému na jeho střeše.

Díky projektu dojde k úsporám energie  zejména snížením nákladů na vytápění objektu. Současně projekt přispěje k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Přitom umístěním elektrárny na nevyužité střeše objektu nedojde ke zbytečnému zabírání produktivních ploch jako v případě elektráren stavěných „na zelené louce“.

Rekonstrukce – brownfield Brno Bratislavská

Pondělí, 15 května, 2017

Rádi bychom Vás stručně seznámili s projektem „Rekonstrukce – brownfield Brno Bratislavská 23-25 nevyužité pozůstatky po továrně mlýnských strojů“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Tento projekt jsme zahájili v roce 2015 s cílem modernizovat a nahradit stávající technicky nevyhovující stavby charakteru brownfield v areálu naší společnosti moderními podnikatelskými nemovitostmi vhodnými pro naši nakladatelskou činnost.

Předmětné nemovitosti byly zanedbané a zchátralé a nebylo je možné je efektivně využívat bez provedení rozsáhlé rekonstrukce. Tuto rekonstrukci jsme pak díky spolufinancování Evropské Unie mohli zahájit v květnu 2017.

Díky projektu bude v rekonstruovaných objektech mimo jiné zřízeno nové grafické studio, kanceláře autorů a redaktorů, zasedací místnosti, manažerské centrum s jednací místností, archiv a sociální zázemí.

V nových prostorách budeme moci od roku 2018 vytvářet nové tištěné učebnice, vyvíjet interaktivních učebnice, vytvářet multimediální materiály a provádět související práce potřebné pro chod a rozvoj nakladatelství.