Archiv pro kategorii přírodověda

MIUč+ Přírodověda 5 z edice Porozumění v souvislostech

Pondělí, 2 října, 2017


MIUč+ Přírodověda 5 z edice Porozumění v souvislostech obsahuje:

• interaktivní verzi učebnice

5-90-1 miuc prirodoveda 5 mesic

• interaktivní verzi pracovního sešitu s řešením

5-90-1 miuc prirodoveda 5 pracovni sesit

• interaktivní cvičení (např. kvízy, doplňování, přiřazování, pexesa)

5-90-1 miuc prirodoveda 5 ic

• 38 videí (např. První pomoc – Umělé dýchání, Nepřímá masáž srdce; Pravidla slušného chování; IZS; Péče o dítě)

5-90-1 videa

• animace (např. Koloběh vody v přírodě, Zatmění Slunce)

5-90-1 animace

• zajímavosti

• webové odkazy

• fotogalerie

• audia textu učebnice

• anglická klíčová slova namluvená rodilým mluvčím

 

MIUč+ můžete používat na interaktivní tabulipočítači nebo tabletu (OS Windows, Android, v betaverzi na iOS).

Vyzkoušejte zdarma kteroukoli MIUč+ na 30 dní. Postup instalace naleznete na www.miucplus.cz.

MIUč+ je možné zakoupit v licencích:

1. časově neomezená školní multilicence

2. školní multilicence na 1 školní rok

3. žákovská licence na 1 školní rok

 

Nová řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz na porozumění v souvislostech.
– V učebnici pro 5. ročník je u jednotlivých orgánových soustav kladen důraz na doporučení z oblasti první pomoci a péče o zdraví.
– Každá kapitola v učebnici obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žákyně a žáky ke čtení s porozuměním.
– Texty jsou doplněny mezipředmětovými vazbami (především do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, hudební výchovy a tělesné výchovy).
– Integrovat výuku anglického jazyka pomohou vybraná anglická klíčová slova v zápatí stran učebnic. Součástí MIUč+ jsou tato slova namluvena rodilým mluvčím.

 

NOVINKA učebnice Přírodověda 5 z nové řady Porozumění v souvislostech

Pátek, 30 září, 2016

Právě vyšla učebnice Přírodověda 5 z nové řady Porozumění v souvislostech.

Prohlédněte si první kapitolu z učebnicepracovního sešitu.

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 4 z řady Porozumění v souvislostech

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 5 z řady Porozumění v souvislostech

Nová řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz na porozumění v souvislostech.
– Učebnice doporučená pro  4. ročník je členěna podle ekosystémů. V závěru kapitol o ekosystémech je uveden význam daného ekosystému pro člověka a vysvětlení, proč je správné chování člověka k přírodě důležité.
– V učebnici pro 5. ročník je u jednotlivých orgánových soustav kladen důraz na doporučení z oblasti první pomocipéče o zdraví.
– Každá kapitola v učebnici obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žákyně a žáky ke čtení s porozuměním.
– Texty jsou doplněny mezipředmětovými vazbami (především do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, hudební výchovy a tělesné výchovy).
– Integrovat výuku anglického jazyka pomohou vybraná anglická klíčová slova v zápatí stran učebnic. Součástí MIUč+ jsou tato slova namluvena rodilým mluvčím.

 

Připravujeme také multimediální interaktivní učebnici (MIUč+) Přírodověda 5 – porozumění v souvislostech.

Učebnice a pracovní sešit Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník) mají prodlouženu schvalovací doložku MŠMT

Neděle, 6 září, 2015

Právě vyšlo 5. aktualizované vydání učebnice a pracovního sešitu Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník). Do učebnice a pracovního sešitu byla přidána kapitola Mimořádné události v přírodě. Učebnici a pracovnímu sešitu Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník) byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

“Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-9996/2015 dne 26. června 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.”

Učebnici a pracovní sešit pro 4. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice a pracovního sešitu, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF:

1. učebnice

2. pracovní sešit

3. očekávané výstupy a klíčové kompetence k novému vydání

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nyní vydává 2 řady učebnic a pracovních sešitů pro výuku přírodovědy ve 4. ročníku:

1. DUHOVÁ ŘADA

Obě řady mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

2. POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

NOVINKA učebnice Přírodověda 4 – porozumění v souvislostech

Sobota, 22 srpna, 2015

Již vyšla nová učebnice a pracovní sešit Přírodověda 4 – porozumění v souvislostech.

Na začátku školního roku 2015/2016 vyšla také multimediální interaktivní učebnici (MIUč+) Přírodověda 4 – porozumění v souvislostech.

V současné době připravujeme učebnici a pracovní sešit Přírodověda 5 – porozumění v souvislostech.

 

Učebnice obsahuje přehledné členění organizmů na houby, rostliny a živočichy. Největší prostor je věnován jednotlivým ekosystémům, které se nachází v naší republice, a jsou tedy dětem blízké. Kapitola o ochraně přírody se zabývá vlivem člověka na znečištění přírody a poskytuje rady, co my sami můžeme pro přírodu udělat. V kapitole o mimořádných událostech v přírodě najdete praktický návod, jak se zachovat v případě požáru, vichřice, bouřky apod.

Jedná se o moderně pojatou učebnici, která při výuce využívá fotografické přehledy kapitol. Je proložena mnoha otázkami a úkoly, motivuje i k práci ve skupinách.

Učebnice rozvíjí a podporuje čtenářskou gramotnost – každá kapitola obsahuje úvodní motivační text s otázkami.

Pod čarou jsou uvedena anglická slovíčka, která souvisí s probíraným učivem. Tato slovíčka jsou namluvená rodilým mluvčím v multimediální interaktivní učebnici (MIUč+).

Na konci každé kapitoly o ekosystémech je uveden text věnovaný významu ekosystému pro člověka a důležitosti správného chování člověka k přírodě.

V učebnici najdete čtyři čtvrtletní, jedno pololetní a jedno závěrečné opakování.

Na konci učebnice najdete tipy na čtyři vycházky ve čtyřech ročních obdobích.

Ukázka učebnice

Ukázka pracovního sešitu