Archiv pro kategorii Nové tituly

Co nového připravujeme?

Sobota, Červenec 10th, 2021

1. STUPEŇ ZŠ

 

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Dokončujeme poslední díl tematické řady pro matematiku, která bude obsahovat celkem 16 tematických učebnic. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – navržené pořadí je možné upravit individuálně podle ŠVP, který má škola zpracovaný. V navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

Ke každému tématu patří 1 učebnice, 1 pracovní sešit a 1 multimediální interaktivní učebnice plus.

 

 

NOVINKY 2021

Pátek, Leden 1st, 2021

1. STUPEŇ ZŠ

MIUč+ Vyjmenovaná slova je zaměřená na základní tvary vyjmenovaných slov.

MIUč+ Vyjmenovaná slova jsme pro Vás zpřístupnili ZDARMA až do 30. 9. 2021. Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení (např. skládání nebo ubíhající texty z Čteme a píšeme s Agátou) důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov. Procvičovat mohou doma i ve škole, při prezenční i distanční výuce. Spustíte ji snadno zde:

 

Interaktivní pracovní sešit Český jazyk 2, 2. díl, najdete v MIUč+ Český jazyk 2 pod tlačítkem pracovní sešity. Více informací zde.


Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Více informací zde.

 

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Více informací zde.

 

NOVINKY 2020

 

NOVINKY 2020

Pátek, Únor 7th, 2020

Předškolní vzdělávání


1. STUPEŇ ZŠ

Uvolňovací cviky se zvířátky

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Interaktivní verzi Uvolňovacích cviků se zvířátky spustíte v MIUč+ Živá abeceda kliknutím na PS na dolním panelu. Zobrazí se 1. díl písanka 1, uvolňovací cviky nebo psaní číslic.


Interaktivní pracovní sešit Český jazyk 2, 1. díl, najdete v MIUč+ Český jazyk 2 pod tlačítkem pracovní sešity.


2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍNOVINKY 2019

 

NOVINKY 2019

Pondělí, Říjen 28th, 2019

1. STUPEŇ ZŠ

1. ročník 

Metodický průvodce

Cena s DPH:
169 Kč
 ks

HRY SE SLABIKAMI „ČTEME A PÍŠEME S AGÁTOU“

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

ROTO ABC ABECEDA v uzavíratelném sáčku

Cena s DPH:
99 Kč
 ks

ROTO ABC ABECEDA v krabičce

Cena s DPH:
119 Kč
 ks

2. ročník 

 

3. ročník

Procvičujeme násobení a dělení

Cena s DPH:
39 Kč
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 3

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Prvouka 3 (barevný pracovní sešit)

Cena s DPH:
72 Kč
 ks

4. ročník

  

5. ročník

Procvičujeme převody jednotek

Cena s DPH:
39 Kč
 ks

 

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

 

Nové barevné sešity

NOVINKY 2018

Úterý, Září 4th, 2018

1. STUPEŇ ZŠ

Pracovní listy Já a můj svět 2

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Český jazyk 6, 2. díl

Cena s DPH:
47 Kč
 ks

Český jazyk 7, 1. díl (pracovní sešit)

Cena s DPH:
47 Kč
 ks
  

NOVINKY 2017

Pondělí, Září 11th, 2017

1. STUPEŇ ZŠ

Živá abeceda

Cena s DPH:
63 Kč
 ks

Slabikář, 1. díl

Cena s DPH:
63 Kč
 ks

Slabikář, 2. díl

Cena s DPH:
64 Kč
 ks

Slabikář, 1. a 2. díl

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

HRY SE SLABIKAMI „ČTEME A PÍŠEME S AGÁTOU“

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Slabikář, 3. díl

Cena s DPH:
54 Kč
 ks

Uvolňovací cviky

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Písanka, 1 .díl

Cena s DPH:
23 Kč
 ks

Písanka, 2 .díl

Cena s DPH:
23 Kč
 ks

Písanka, 3 .díl

Cena s DPH:
23 Kč
 ks

Zdokonalujeme čtení k Živé abecedě

Cena s DPH:
33 Kč
 ks
  

   

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Český jazyk 6, 1. díl

Cena s DPH:
47 Kč
 ks
   

NOVINKY 2016

Čtvrtek, Listopad 24th, 2016

1. STUPEŇ ZŠ

Poznáváme abecedu NOVINKA

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Školní sešit 413 NOVINKA

Cena s DPH:
13 Kč
 ks

Školní sešit 413+ NOVINKA

Cena s DPH:
14 Kč
 ks

Jak psát tiskacím od 3. ročníku ZŠ

Cena s DPH:
34 Kč
 ks

Čítanka 4 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Cena s DPH:
169 Kč
 ks
  

Listen and Speak, 2. díl (učebnice)

Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Listen and Speak, 2. díl (prac. sešit)

Cena s DPH:
64 Kč
 ks

CD Listen and Speak, 2. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

CD Mr. B Word bank

Cena s DPH:
149 Kč
 ks
   

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Český jazyk 9 (učebnice) NOVINKA

Cena s DPH:
159 Kč
 ks

Čítanka 6 NOVĚ - NOVINKA

Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Jak se zachovat, když... (pracovní sešit)

Cena s DPH:
74 Kč
 ks
 

NOVINKA Jak se zachovat, když…

Pátek, Leden 15th, 2016

Učebnice Jak se zachovat, když… má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Učebnice Jak se zachovat, když… přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a je koncipována v souladu s RVP ZV.

Učebnice reaguje na změnu RVP ZV z roku 2013 a zabývá se tématy ze vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a zdraví a Člověk a společnost. Učebnice tak doplňuje výuku v přírodopise, zeměpise, chemii, výchově k občanství, výchově ke zdraví a tělesné výchově.

Je určena pro žáky 6.–9. ročníku a vyučující mohou pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb svých ŠVP. Žáci se v ní mohou seznámit se zásadami bezpečného chování při mimořádné události i s tím, jak jí – pokud to lze – předcházet.

Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny motivačními texty, které poukazují na skutečné mimořádné události u nás i v zahraničí, a kromě výkladového textu obsahují přehledný výčet zásad, jak se v uvedené situaci zachovat; v závěru je vždy uvedeno stručné shrnutí učiva. Výklad je průběžně doplňován praktickými tipy, zajímavostmi pro zpestření výuky, úkoly k vyhledání dalších informací na internetu, mezipředmětovými vazbami, a to i formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích, a opakovacími úkoly uvádějícími probrané učivo do souvislostí. Klíčové pojmy z probíraného učiva jsou na příslušných stranách uvedeny v angličtině. Součástí učebnice jsou opakování jednotlivých oddílů, klíč k těmto opakováním i k vybraným opakovacím úkolům umístěným průběžně v textu a návrhy projektových úkolů.

Učebnici doplňuje pracovní sešit, který nabízí další rozmanité úkoly k zopakování učiva i praktických zásad, jak se zachovat během dané mimořádné události.

Multimediální interaktivní učebnice MIUč+ vyjde na školní rok 2016/2017.

NOVINKY 2015

Středa, Prosinec 16th, 2015

1. STUPEŇ ZŠ

Hry se slabikami k Živé abecedě NOVINKA

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Písanka 2, 1. díl Píšeme tiskacím písmem

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Čítanka 3 NOVĚ

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

K učebnicím a pracovním sešitům vznikne i multimediální interaktivní učebnice MIUč+ Matýskova matematika 4.

Listen and Speak, 1. díl (učebnice)

Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Listen and Speak, 1. díl (prac. sešit)

Cena s DPH:
64 Kč
 ks

CD Listen and Speak, 1. díl

Cena s DPH:
249 Kč
 ks

Slovníček Listen and Speak

Cena s DPH:
38 Kč
 ks

 

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Český jazyk 8 (učebnice)

Cena s DPH:
159 Kč
 ks

Jak se zachovat, když... (učebnice)

Cena s DPH:
129 Kč
 ks
 

NOVINKY 2014

Pondělí, Prosinec 15th, 2014

1. STUPEŇ ZŠ

Čítanka 2 NOVĚ

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Čítanka 4 NOVĚ

Cena s DPH:
139 Kč
 ks

Čítanka 5 vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Matýskova matematika, 7. díl (učebnice)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Matýskova matematika, 8. díl (učebnice)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Geometrie (učebnice)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Oblíbenou řadu učebnic Já a můj svět v letošním roce doplňujeme o nové Pracovní listy pro 1. ročník.

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ