Archiv pro kategorii Nové tituly

Co nového připravujeme?

Úterý, 8 února, 2022

1. STUPEŇ ZŠ

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Dokončujeme poslední díl tematické řady pro matematiku, která bude obsahovat celkem 16 tematických učebnic. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – navržené pořadí je možné upravit individuálně podle ŠVP, který má škola zpracovaný. V navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

Ke každému tématu patří 1 učebnice, 1 pracovní sešit a 1 multimediální interaktivní učebnice plus.

 

 

 

NOVINKY 2023

Neděle, 16 ledna, 2022

1. STUPEŇ ZŠ

Aktuální informace na www.objevujeme-informatiku.cz

Aktuální informace na www.nns.cz/zaklady

Aktuální informace na www.nns.cz/knihovnicka

Aktuální informace o Českém jazyce zde.

NOVINKY 2022

Sobota, 1 ledna, 2022

Předškolák


1. STUPEŇ ZŠ

 

Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Více informací zde.

 

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

 

 

NOVINKY 2021

 

NOVINKY 2021

Pátek, 1 ledna, 2021

Předškolák

1. STUPEŇ ZŠ

MIUč+ Vyjmenovaná slova je zaměřená na základní tvary vyjmenovaných slov.

MIUč+ Vyjmenovaná slova jsme pro Vás zpřístupnili ZDARMA až do 30. 4. 2022. Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení (např. skládání nebo ubíhající texty z Čteme a píšeme s Agátou) důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov. Procvičovat mohou doma i ve škole, při prezenční i distanční výuce. Spustíte ji snadno zde:

 

Interaktivní pracovní sešit Český jazyk 2, 2. díl, najdete v MIUč+ Český jazyk 2 pod tlačítkem pracovní sešity. Více informací zde.


Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Více informací zde.

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Více informací zde.

 

NOVINKY 2020

 

NOVINKY 2020

Pátek, 7 února, 2020

Předškolní vzdělávání


1. STUPEŇ ZŠ


Interaktivní verzi Uvolňovacích cviků se zvířátky spustíte v MIUč+ Živá abeceda kliknutím na PS na dolním panelu. Zobrazí se 1. díl písanka 1, uvolňovací cviky nebo psaní číslic.


Interaktivní pracovní sešit Český jazyk 2, 1. díl, najdete v MIUč+ Český jazyk 2 pod tlačítkem pracovní sešity.


2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍNOVINKY 2019

 

NOVINKY 2019

Pondělí, 28 října, 2019

1. STUPEŇ ZŠ

1. ročník 

2. ročník 

 

3. ročník

4. ročník

 
 

5. ročník

 

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

 

Nové barevné sešity

NOVINKY 2018

Úterý, 4 září, 2018

1. STUPEŇ ZŠ

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

 
 

NOVINKY 2017

Pondělí, 11 září, 2017

1. STUPEŇ ZŠ

 
 

 
 
 

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

 
 

NOVINKY 2016

Čtvrtek, 24 listopadu, 2016

1. STUPEŇ ZŠ

 
 

 
 

2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

 

NOVINKA Jak se zachovat, když…

Pátek, 15 ledna, 2016

Učebnice Jak se zachovat, když… má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Učebnice Jak se zachovat, když… přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a je koncipována v souladu s RVP ZV.

Učebnice reaguje na změnu RVP ZV z roku 2013 a zabývá se tématy ze vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a zdraví a Člověk a společnost. Učebnice tak doplňuje výuku v přírodopise, zeměpise, chemii, výchově k občanství, výchově ke zdraví a tělesné výchově.

Je určena pro žáky 6.–9. ročníku a vyučující mohou pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb svých ŠVP. Žáci se v ní mohou seznámit se zásadami bezpečného chování při mimořádné události i s tím, jak jí – pokud to lze – předcházet.

Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny motivačními texty, které poukazují na skutečné mimořádné události u nás i v zahraničí, a kromě výkladového textu obsahují přehledný výčet zásad, jak se v uvedené situaci zachovat; v závěru je vždy uvedeno stručné shrnutí učiva. Výklad je průběžně doplňován praktickými tipy, zajímavostmi pro zpestření výuky, úkoly k vyhledání dalších informací na internetu, mezipředmětovými vazbami, a to i formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích, a opakovacími úkoly uvádějícími probrané učivo do souvislostí. Klíčové pojmy z probíraného učiva jsou na příslušných stranách uvedeny v angličtině. Součástí učebnice jsou opakování jednotlivých oddílů, klíč k těmto opakováním i k vybraným opakovacím úkolům umístěným průběžně v textu a návrhy projektových úkolů.

Učebnici doplňuje pracovní sešit, který nabízí další rozmanité úkoly k zopakování učiva i praktických zásad, jak se zachovat během dané mimořádné události.

Multimediální interaktivní učebnice MIUč+ vyjde na školní rok 2016/2017.