Archiv pro kategorii anglicky jazyk

Hra s čísly, barvami a obrázky ke stažení a výuková videa

Sobota, Březen 21st, 2020

Milé děti,

je tu Den dětí!

Rád bych vám popřál všechno nejlepší k vašemu svátku.

Pro radost si můžete zahrát třeba hru s čísly, barvami a obrázky, které jsme se v letošním školním roce spolu naučili pojmenovat.

Rodiče vám hru pomohou složit. Při hře se naučíte i spoustu praktických konverzačních vět.

A jak na to?

Podívejte se na nové výukové video Numbers, Colours, Pictures.

Enjoy your holiday!

medvídek Sam

Hra ke stažení:

Activity 23 With teddy bears! Numbers, Colours, Pictures

http://www.english-nns.cz/blog/activity/activity-1rocnik/activity-23/

Activity 25 With teddy bears! Memory Game

http://www.english-nns.cz/blog/activity/activity-1rocnik/activity-25/

Portál podpory výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ

Učte se s námi cizí jazyk! Nabídku videí pro výuku angličtiny v 1. až 3. ročníku ZŠ stále rozšiřujeme. Videoukázky doprovází scénáře a návody související s konkrétní lekcí, stačí si vybrat jeden z ročníků a pustit se do zábavné a efektivní výuky.

1. ročník – LISTEN AND PLAY With teddy bears!

3. ročník – LISTEN AND PLAY With magicians!

1. ročník – LISTEN AND PLAY with teddy bears!

Učební materiály mohou využít i žáci předškolního věku v kroužcích anglického jazyka.

Oba díly pracovní učebnice jsou zpracovány tematicky. Hravou formou se žáci a žákyně seznámí se základními okruhy slovní zásoby i (např. pozdravy, barvy, rodina, číslovky, domácí mazlíčci) a gramatickými jevy uzpůsobenými této věkové skupině. V učebnicích najdou vyučující řadu materiálů, které jim pomohou hodiny oživit – autorské písně a nejznámější básničky pro nejmenší. Nenásilnou formou si žáci prohloubí své znalosti čtení i výtvarné výchovy. Průvodcem je jim medvídek Sam a celá jeho rodina a kamarádi, se kterými si žáci osvojí základní komunikační dovednosti ve formě scének a rozhovorů. Součástí každé učebnice jsou podrobné instrukce v českém jazyce pro učitele a rodiče, kde najdou vyučující také řadu dalších variant prezentovaných cvičení a tipů na zpestření hodin.

Interaktivní materiály 1. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online. Doporučujeme také pracovní listysadu interaktivních pomůcek.

Čarování s kočičkou Harriet

Čtvrtek, Březen 19th, 2020

Poslední dubnová noc je tradičně ve znamení čar, kouzel a ohňů. Letos si můžete připomenout tuto tradici při hrách s naší kouzelnou angličtinou LISTEN AND PLAY With magicians!

Třeba si rozšířit svoji slovní zásobu o nová kouzelná slova při zhlédnutí výukových videí do anglického jazyka, které pro vás průběžně připravujeme.

Activity 7 Meet new friends
http://www.english-nns.cz/blog/activity/activity-3rocnik/activity-7-with-magicians/

Activity 8 Are you.. ?
http://www.english-nns.cz/blog/activity/activity-3rocnik/activity-8-with-magicians/

Portál podpory výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ

Učte se s námi cizí jazyk! Nabídku videí pro výuku angličtiny v 1. až 3. ročníku ZŠ stále rozšiřujeme. Videoukázky doprovází scénáře a návody související s konkrétní lekcí, stačí si vybrat jeden z ročníků a pustit se do zábavné a efektivní výuky.

1. ročník – LISTEN AND PLAY With teddy bears!

3. ročník – LISTEN AND PLAY With magicians!

 

Velikonoční počítání s angličtinou

Pondělí, Únor 10th, 2020

 

Právě vychází další z videí k výuce angličtiny v 1. ročníku. Naučte se s námi anglicky do deseti při počítání semínek. O Velikonocích si můžete vyrobit podobného velikonočního panáčka nebo panenku, kterou si vyrobily děti v tomto videu.


Portál podpory výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ

Učte se s námi cizí jazyk! Nabídku videí pro výuku angličtiny v 1. až 3. ročníku ZŠ stále rozšiřujeme. Videoukázky doprovází scénáře a návody související s konkrétní lekcí, stačí si vybrat jeden z ročníků a pustit se do zábavné a efektivní výuky.

1. ročník – LISTEN AND PLAY With teddy bears!

3. ročník – LISTEN AND PLAY With magicians!

 

ANGLICKÝ JAZYK PRO 1. až 5. ROČNÍK (ucelená řada vytvořená v souladu s RVP ZV)

Středa, Prosinec 20th, 2017

Audionahrávky k učebním materiálům anglického jazyka pro 1. a 2. období RVP ZV

Během období, kdy jsme se stali součástí Evropské unie (EU), jsme vstoupili do multikulturního světa. Společným jazykem, kterým se domluvíme s ostatními, je především angličtina. Vzhledem k tomu, že dochází k volnému pohybu osob v rámci EU, setkáváme se s anglicky mluvícími z různých zemí světa.

Multikulturní Londýn – hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska – je živým důkazem soužití kultur v jednom místě. Žijí zde společně národy různé barvy pleti, národy vyznávající různé náboženství. Pokud byste navštívili některou ze základních škol v Londýně, setkali byste se s dětmi mluvícími britskou angličtinou s akcentem jazyka země, ze které pocházejí jejich rodiče nebo prarodiče. Aby se žáci seznámili s autentickými hlasovými projevy mluvčích z různých zemí světa, vybírali jsme pro audionahrávky i děti, které nejsou výhradně Brity. I při natáčení videozáznamů v St Mary´s Catholic Primary School v Londýně jsme se setkali v rámci jednoho ročníku s dětmi z mnoha zemí světa. Naše učební materiály jsme cíleně směřovali k poznání multikulturního světa EU. Žáci mají výjimečnou možnost si tak poslechnout nahrávky z úst kamarádů nejen z Anglie, z Irska, ze Skotska nebo z USA, ale například i z Indie a samozřejmě i z Česka.

Při učení nových slov se žáci setkávají výhradně s britskou angličtinou namluvenou rodilými Brity.

Fonetická transkripce ve slovnících k učebním materiálům anglického jazyka pro 1. a 2. období RVP ZV – dokument ke stažení

Listen and Speak, 1. díl (učebnice)

Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Listen and Speak, 2. díl (učebnice)

Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Listen and Speak, 1. díl (prac. sešit)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Listen and Speak, 2. díl (prac. sešit)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

CD Listen and Speak, 1. díl

Cena s DPH:
249 Kč
 ks

CD Listen and Speak, 2. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

Slovníček Listen and Speak

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

CD Mr. B Word bank

Cena s DPH:
149 Kč
 ks

 
  

CD Listen and Speak With Friends! 1. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

CD Listen and Speak With Friends! 2. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

CD Word Bank

Cena s DPH:
149 Kč
 ks

NOVINKA 1. díl učebnice a pracovního sešitu pro výuku anglického jazyka v 5. ročníku – Listen and Speak With friends!

Sobota, Září 2nd, 2017

Učebnice a pracovní sešity mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Učební materiály určené k výuce anglického jazyka pro 1.–5. ročník základních škol (LISTEN AND PLAY pro 1. období RVP ZV, LISTEN AND SPEAK pro 2. období RVP ZV) dosahují úrovně očekávaných výstupů RVP ZV 2016.

Pro 5. ročník je určena řada LISTEN AND SPEAK With friends!, která se skládá ze dvou učebnic, dvou pracovních sešitů, slovníčku a tří CD.

Učivo 5. ročníku je rozloženo do 10 lekcí (každý díl učebnice obsahuje 5 lekcí). Lekce jsou systematicky koncipovány na 8 stran.

  • – První strana se vždy zaměřuje na čtení s porozuměním textu, žáci se zde zároveň seznámí s novou slovní zásobou. V 1. díle se jedná o témata: In Space, Family, Europe, Christmas, Travelling.
  • – Druhá a třetí strana lekce slouží k vyvození gramatiky a k jejímu procvičení v reálných situacích.
  • – Čtvrtá strana nabízí žákům příběh psaný zábavnou komiksovou formou. Žáci si v rámci probíraného tématu rozšíří své konverzační dovednosti o fráze, které využijí v reálných situačních rozhovorech.
  • – V úvodu další strany žáci ještě pracují s komiksem, ale z větší části je pátá strana věnována kreativní práci na projektu (např. My Family Tree).
  • – Na šesté straně je učivo lekce přehledně shrnuto v tabulkách a na sedmé straně si žáci učivo procvičí.
  • – Poslední, osmá strana lekce je vyhrazena pro reálie. Kamarádi si zde při společných setkáních na blogu Thea sdělují zajímavé poznatky (např. Life in Prehistoric Times, Gladiators, Versailles, Titanic).

5-80 overview of the curriculum

Nechybí poslechová cvičení. U jednotlivých cvičení v učebnicích jsou pro snazší orientaci uvedeny odkazy na úkoly v pracovních sešitech, na CD a na slovníček.

Vyučující (rodiče) mohou pracovat s úkoly podle instrukcí, které jsou uvedeny v českém jazyce v závěru každého dílu učebnice. Najdou zde náměty, které mohou využít k tomu, aby si jejich žáci a žákyně (děti) snadno a rychle osvojili potřebné znalosti a dovednosti.

 

CD Listen and Speak With Friends! 1. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

CD Listen and Speak With Friends! 2. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

CD Word Bank

Cena s DPH:
149 Kč
 ks
 
 

Materiály pro 1. až 4. ročník:

Listen and Speak, 1. díl (učebnice)

Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Listen and Speak, 2. díl (učebnice)

Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Listen and Speak, 1. díl (prac. sešit)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Listen and Speak, 2. díl (prac. sešit)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

CD Listen and Speak, 1. díl

Cena s DPH:
249 Kč
 ks

CD Listen and Speak, 2. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

Slovníček Listen and Speak

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

CD Mr. B Word bank

Cena s DPH:
149 Kč
 ks