Archiv pro kategorii anglicky jazyk

ANGLICKÝ JAZYK PRO 1. až 5. ROČNÍK (ucelená řada vytvořená v souladu s RVP ZV)

Středa, Prosinec 20th, 2017

Audionahrávky k učebním materiálům anglického jazyka pro 1. a 2. období RVP ZV

Během období, kdy jsme se stali součástí Evropské unie (EU), jsme vstoupili do multikulturního světa. Společným jazykem, kterým se domluvíme s ostatními, je především angličtina. Vzhledem k tomu, že dochází k volnému pohybu osob v rámci EU, setkáváme se s anglicky mluvícími z různých zemí světa.

Multikulturní Londýn – hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska – je živým důkazem soužití kultur v jednom místě. Žijí zde společně národy různé barvy pleti, národy vyznávající různé náboženství. Pokud byste navštívili některou ze základních škol v Londýně, setkali byste se s dětmi mluvícími britskou angličtinou s akcentem jazyka země, ze které pocházejí jejich rodiče nebo prarodiče. Aby se žáci seznámili s autentickými hlasovými projevy mluvčích z různých zemí světa, vybírali jsme pro audionahrávky i děti, které nejsou výhradně Brity. I při natáčení videozáznamů v St Mary´s Catholic Primary School v Londýně jsme se setkali v rámci jednoho ročníku s dětmi z mnoha zemí světa. Naše učební materiály jsme cíleně směřovali k poznání multikulturního světa EU. Žáci mají výjimečnou možnost si tak poslechnout nahrávky z úst kamarádů nejen z Anglie, z Irska, ze Skotska nebo z USA, ale například i z Indie a samozřejmě i z Česka.

Při učení nových slov se žáci setkávají výhradně s britskou angličtinou namluvenou rodilými Brity.

Fonetická transkripce ve slovnících k učebním materiálům anglického jazyka pro 1. a 2. období RVP ZV – dokument ke stažení

Listen and Speak, 1. díl (učebnice)

Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Listen and Speak, 2. díl (učebnice)

Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Listen and Speak, 1. díl (prac. sešit)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Listen and Speak, 2. díl (prac. sešit)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

CD Listen and Speak, 1. díl

Cena s DPH:
249 Kč
 ks

CD Listen and Speak, 2. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

Slovníček Listen and Speak

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

CD Mr. B Word bank

Cena s DPH:
149 Kč
 ks

 
  

CD Listen and Speak With Friends! 1. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

CD Listen and Speak With Friends! 2. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

CD Word Bank

Cena s DPH:
149 Kč
 ks

NOVINKA 1. díl učebnice a pracovního sešitu pro výuku anglického jazyka v 5. ročníku – Listen and Speak With friends!

Sobota, Září 2nd, 2017

Učebnice a pracovní sešity mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Učební materiály určené k výuce anglického jazyka pro 1.–5. ročník základních škol (LISTEN AND PLAY pro 1. období RVP ZV, LISTEN AND SPEAK pro 2. období RVP ZV) dosahují úrovně očekávaných výstupů RVP ZV 2016.

Pro 5. ročník je určena řada LISTEN AND SPEAK With friends!, která se skládá ze dvou učebnic, dvou pracovních sešitů, slovníčku a tří CD.

Učivo 5. ročníku je rozloženo do 10 lekcí (každý díl učebnice obsahuje 5 lekcí). Lekce jsou systematicky koncipovány na 8 stran.

  • – První strana se vždy zaměřuje na čtení s porozuměním textu, žáci se zde zároveň seznámí s novou slovní zásobou. V 1. díle se jedná o témata: In Space, Family, Europe, Christmas, Travelling.
  • – Druhá a třetí strana lekce slouží k vyvození gramatiky a k jejímu procvičení v reálných situacích.
  • – Čtvrtá strana nabízí žákům příběh psaný zábavnou komiksovou formou. Žáci si v rámci probíraného tématu rozšíří své konverzační dovednosti o fráze, které využijí v reálných situačních rozhovorech.
  • – V úvodu další strany žáci ještě pracují s komiksem, ale z větší části je pátá strana věnována kreativní práci na projektu (např. My Family Tree).
  • – Na šesté straně je učivo lekce přehledně shrnuto v tabulkách a na sedmé straně si žáci učivo procvičí.
  • – Poslední, osmá strana lekce je vyhrazena pro reálie. Kamarádi si zde při společných setkáních na blogu Thea sdělují zajímavé poznatky (např. Life in Prehistoric Times, Gladiators, Versailles, Titanic).

5-80 overview of the curriculum

Nechybí poslechová cvičení. U jednotlivých cvičení v učebnicích jsou pro snazší orientaci uvedeny odkazy na úkoly v pracovních sešitech, na CD a na slovníček.

Vyučující (rodiče) mohou pracovat s úkoly podle instrukcí, které jsou uvedeny v českém jazyce v závěru každého dílu učebnice. Najdou zde náměty, které mohou využít k tomu, aby si jejich žáci a žákyně (děti) snadno a rychle osvojili potřebné znalosti a dovednosti.

 

CD Listen and Speak With Friends! 1. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

CD Listen and Speak With Friends! 2. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

CD Word Bank

Cena s DPH:
149 Kč
 ks
 
 

Materiály pro 1. až 4. ročník:

Listen and Speak, 1. díl (učebnice)

Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Listen and Speak, 2. díl (učebnice)

Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Listen and Speak, 1. díl (prac. sešit)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Listen and Speak, 2. díl (prac. sešit)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

CD Listen and Speak, 1. díl

Cena s DPH:
249 Kč
 ks

CD Listen and Speak, 2. díl

Cena s DPH:
299 Kč
 ks

Slovníček Listen and Speak

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

CD Mr. B Word bank

Cena s DPH:
149 Kč
 ks