Archiv pro kategorii novinky

NOVINKA Oskarova prvouka 1

Středa, Srpen 14th, 2019

Nová prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem tvoří spolu se Čteme a píšeme s Agátou a Matýskovou matematikou ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS.

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník zahrnuje pracovní učebnici Oskarova prvouka 1, její interaktivní verzi ve formátu MIUč+, metodický průvodce a sadu pokusů Oskarovy pokusy 1 ve formátu MIUč+. Pracovní učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

Oskarova prvouka 1 - učebnice

Cena s DPH:
99 Kč
 ks

Oskarova prvouka 1 - metodický průvodce

Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Šest základních výhod Objevujeme a poznáváme s Oskarem:
1. PIKTOGRAFICKÉ ZADÁNÍ: Pomocí piktogramů mohou žáci od první hodiny 1. ročníku samostatně číst zadání.
2. MYŠLENKOVÉ MAPY: Systematicky využívá myšlenkové mapy jak k navození témat a inspiraci vyjadřování žáků, tak k opakování.
3. UPLATNĚNÍ ČTENÍ: Průběžně využívá nabývané čtenářské dovednosti. V prvouce jsou zařazeny pouze texty, které žáci umí přečíst.
4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK: Přílohou učebnice je sada samolepek, které žáci využívají ve vybraných cvičeních a pro lepší orientaci v probírané látce.
5. MIUč+: Učebnice je zpracována také v interaktivní podobě jako MIUč+ Oskarova prvouka 1. Výuka s MIUČ+ žáky baví a přispívá k efektivnosti výukového procesu.

6. POKUSY: K učebnici je vytvořena MIUč+ Oskarovy pokusy 1 obsahující sadu pokusů v úrovni, která umožňuje jejich samostatné provádění žáky. (Je součástí MIUč+ Oskarova prvouka 1, lze ji také zakoupit samostatně.)

Více informací najdete na nns.cz/amos.

NOVINKA Učebnice a pracovní sešit Vlastivěda pro 5. ročník z řady Porozumění v souvislostech

Pondělí, Srpen 12th, 2019

V učebnici doporučené pro 5. ročník se žáci seznámí se způsobem života a práce našich předků i s hlavními událostmi českých dějin – od počátku novověku až do současnosti. Větší prostor, než bývá zvykem, je věnován moderním dějinám. Jejich poznání vede žáky nejen k lepšímu porozumění dnešní společnosti, ale také k uvědomování si významu dodržování lidských práv a svobod a k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost.

Díky propojení učebního textu na podbarveném pozadí, motivační ilustrace a otázek si žáci mohou učivo osvojit více způsoby. V kapitolách a podkapitolách, které jsou věnovány dobovému způsobu života a práce, je zařazena motivační ilustrace s jednoduchými otázkami. Kapitoly popisující utváření a vývoj českého státu obsahují motivační text, díky němuž se žáci mohou pomocí kontrolních otázek zdokonalit ve čtení s porozuměním.

Stejně jako úkoly k zamyšlení, tak i mezipředmětové úkoly mají za cíl žákům napomáhat uvědomit si dějinné skutečnosti a pochopit souvislosti. Žákům s hlubším zájmem o dějiny mohou doplňující mapky pomoci zařadit „naše“ dějinné události do evropského kontextu. Rozvíjení znalostí a probouzení zájmu o dějiny podporují doplňující informace uvedené jako zajímavosti, jejichž znalost by po žácích neměla být vyžadována.

V závěru kapitol si žáci společně s vtipným lišákem učivo zopakují prostřednictvím stručného shrnutí a opakovacích otázek. K prověření znalostí větších učebních celků jsou připravena dvě čtvrtletní a jedno závěrečné opakování.

V tipech na výlety za poznáním českých dějin a života našich předků jsou v mapě ČR vyznačeny nejen cíle výletů – skanzeny, památníky a muzea týkající se probíraných období –, ale také místa, kde se nacházejí stavby, památky, popř. naleziště významných historických artefaktů na ilustračních fotografiích.

U příslušných historických událostí jsou objasněny důvody pro stanovení státních svátků a je poukázáno na hodnoty, které si máme připomínat.

Nové barevné pracovní sešity pro 1. stupeň

Středa, Květen 29th, 2019

Aktualizace 4. 7. 2019: Již máme také skladem Pracovní listy Já a můj svět 3 a barevné varianty pracovních sešitů Prvouka 3Vlastivěda 5 – Významné události novějších českých dějin.

Naše nakladatelství dosud nabízelo na 1. stupni plněbarevné pracovní sešity v řadě Porozumění v souvislostech a v DUHOVÉ ŘADĚ u titulů Já a můj svět 1-3Přírodověda 4.

Nově máte možnost pořídit i ostatní oblíbené pracovní sešity pro oblast Člověk a jeho svět z DUHOVÉ ŘADY v plněbarevné variantě.

Tyto varianty pracovní sešitů se liší využitím plné barevnosti, jednotlivá cvičení zůstanou v původní osvědčené podobě.

Na obálce se odlišují užitím loga:

Již vyšla plněbarevná varianta pracovního sešitu Vlastivěda 4 – Hlavní události nejstarších českých dějin . Součástí tohoto pracovního sešitu je nově i časová přímka (všita uprostřed sešitu).

Postupně budeme naskladňovat i ostatní barevná vydání pracovních sešitů jak pro 1. stupeň (ostatní vlastivědy, Prvouku 3Přírodovědu 5) tak pro 2. stupeň (pracovní sešity pro přírodopis, dějepiszeměpis).

Nové barevné varianty pracovních sešitů pro vlastivědu a přírodovědu jsme se rozhodli cenově zvýhodnit dočasným snížením katalogové ceny o 10 Kč (platí pro nákup u nás i distributorů)

Které plněbarevné pracovní sešity a pracovní listy pro 1. stupeň jsou skladem?

DUHOVÁ ŘADA

Porozumění v souvislostech

Které další plněbarevné pracovní sešity pro 1. stupeň brzy vyjdou?

DUHOVÁ ŘADA