Archiv pro kategorii Pomůcky

OBALY NA VYBRANÉ TITULY

Sobota, 27 července, 2013

Připravili jsme pro vás obaly na tyto vydávané tituly:

– formátu B5 s měkkou vazbou (rozměr obalu je 250×360 mm)
(např. učebnice Český jazyk 2, 3, 4, 5;
PS Český jazyk 5/1, 2; Procvičujeme učivo českého jazyka ve 3.–5. ročníku; pracovní sešity pro opakování češtiny v 6.–9. ročníku; učebnice Matematika – Desetinná čísla, Matematika – Základy geometrie)

– formátu A4 na šířku (rozměr obalu je 220×575 mm)
(pracovní učebnice Já a můj svět 1; PS Já a můj svět 2; PS Já a můj svět 3)

Tyto obaly jsou vyrobeny z materiálu PP 110 (polypropylen, tloušťka 110 mikronů).

Obaly můžete objednávat také u vašeho dodavatele učebnic a školních pomůcek.

Desítky koleček

Čtvrtek, 5 února, 2009

Připravili: Zdena Rosecká a Martin Janáček

Je to výtečná pomůcka na rozšíření číselného oboru do sta. V některých případech Je ji třeba doplnit o kolečka z kostky. (e-shop)

Žáci kartu rozstříhají na pruhy 1×20 koleček, 6×10 koleček, 2×5 koleček a zbytek. (Do sta je třeba doplnit 2 kolečka z kostky)

Popis činností s desítkami koleček najdete v Metodickém průvodci učebnicí M pro 2. ročník, str.31 (e-shop). Ukázky jsou též na metodických filmech pro 2. ročník od Tvořivé školy

Skládací kostka s kolečky – v rukou žáků

Čtvrtek, 5 února, 2009

Připravili: Zdena Rosecká a Martin Janáček

V následujícím článku popisujeme a znázorňujeme některé možnosti využití kostky a koleček při činnostním vyučování matematiky.

Takto vypadá kostka s kolečky při zakoupení (e-shop). Velmi jednoduchým způsobem se dá kostka složit. (Obrázek složené kostky viz bod B).

A) Využití koleček

  • Činnosti, pomocí kterých se nacvičuje vidění počtu věcí do pěti.

Potřebujeme: 5 koleček a proužek tvrdého papíru


(Pokračování textu…)

Demonstrační kostka s písmeny

Úterý, 3 února, 2009

Pomůcka je souborem tří krychlí o hraně 9 cm – samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a základní souhlásky pro nácvik čtení slabik.

1. krychle – soubor prvních šesti souhlásek

2. krychle – šest krátkých samohlásek

3. krychle – šest dlouhých samohlásek

Pomůcka se používá při prvním vytváření dvoupísmenových slabik, žák vytváření slabik vnímá nejen sluchem, ale i vizuálně, neboť učitel k sobě přibližuje například písmena m, a  až vznikne slabika ma.

Pomůcku si můžete objednat v e-shopu.

Popis činnosti s pomůckou najdete v Metodice ke Slabikáři a Živé abecedě – e-shop.