MIUč+ a GDPR

Poslední aktualizace 24. 5. 2018

Vážení uživatelé MIUč+,

v souvislosti s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů – nařízení Evropské unie č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“) – usilujeme mimo jiné o to, abyste získávali odpovídající informace o našem shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů.

Naše identifikační údaje jsou:

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., se sídlem Brno, Bratislavská 884/23d, PSČ 602 00, IČ: 255 01 356, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 27 537.

Naše multimediální interaktivní učebnice (MIUč+) jsou vytvářeny v programu Media Creator a poskytování licence k jejich společnému užívání upravuje Licenční smlouva (aktuálně ve verzi ze dne 24. 5. 2018), kterou je nutné v průběhu instalace odsouhlasit.

Abychom Vám mohli licenci poskytovat, potřebujeme zpracovávat řadu údajů, z nichž některé spadají do kategorie osobních údajů. Podrobné aktuální informaceo tom, jakými zásadami zpracování osobních údajů se řídíme, naleznete na adrese: https://www.nns.cz/blog/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.

Na tomto místě bychom Vás rádi upozornili na některá ustanovení licenční smlouvy, která se mohou týkat zpracování osobních údajů:

– Vedeme evidenci Nabyvatelů licence a registrovaných uživatelů (odst. 4.3).

V této evidenci jsme oprávněni zpracovávat údaje, které jsou Vámi při nabývání licence, registraci a administraci uváděny, dále údaje o Vám vydaných licenčních certifikátech, využívání licencí, stahování, aktualizování a používání jednotlivých MIUč+ a programu Media Creator.

Tyto údaje zpracováváme pro plnění smlouvy a z našeho oprávněného zájmu za účely zajištění a zlepšování funkcí programu Media Creator a obsahu MIUč+, abychom umožnili plnohodnotné využívání licencí oprávněným uživatelům a zamezili zneužití licencí.

– Informujeme o aktualizacích programu Media Creator, jednotlivých MIUč+ a těchto informacích o zpracování osobních údajů (odst. 4.3).

Stále pro Vás připravujeme vylepšení programu i obsahu jednotlivých MIUč+. Abyste o nové možnosti nepřišli, budeme Vás o nich informovat. Také tato informace o zpracování osobních údajů bude aktualizována tak, aby odpovídala aktuálním požadavkům na ochranu osobních údajů, nejnovější verzi najdete vždy na https://www.nns.cz/blog/miuc-a-gdpr/ a o významnějších změnách Vás budeme informovat.

– Jsme oprávněni zasílat Vám obchodní sdělení až do odhlášení z odběru (odst. 4.3).

S obchodními sděleními to nepřeháníme a snažíme se Vás informovat pouze o tom, co by Vás mohlo zajímat. K zasílání obchodních sdělení jsme oprávněni na základě našeho oprávněného zájmu s tím, že zasílání obchodních sdělení lze kdykoli odhlásit, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy uvedené při registraci na e-mailovou adresu [email protected] s předmětem „ODHLÁSIT“. V každém obchodním sdělení také bude odkaz k odhlášení odběru.

– Program Media Creator komunikuje s naším serverem (odst. 4.10).

MIUč+ a program Media Creator mohou pro plnění smlouvy a z našeho oprávněného zájmu přijímat a odesílat příkazy a údaje o Nabyvateli licence do a ze serveru Poskytovatele licence, nebo jím pověřeného subjektu k zajištění správné funkce MIUč+ a programu Media Creator, a to zejména ke zjišťování platných licencí, seznamu podúčtů, usnadnění získávání aktualizací, registrace a kontroly dodržování licenčních podmínek. Tyto informace mohou zahrnovat údaje poskytnuté při registraci, administraci a práci s programem, IP adresu, URL získaného obsahu, datum, čas a velikost souborů. Tyto údaje mohou být zařazeny do evidence podle čl. 4.3.

– Při vytváření podúčtů dbejte na ochranu osobních údajů (odst. 4.13).

U školních multilicencí při vytváření učitelských a žákovských účtů jste povinni dbát na ochranu osobních údajů, zejména v případě žáků. Při vytváření podúčtů nepožadujeme zadávání jakýchkoli osobních údajů, stačí zadat platný e-mail a heslo. Aby takový e-mail nebyl osobním údajem, použijte e-maily typu [email protected], [email protected], [email protected] atd.

– Registrovat žákovské účty žáků mladších 16 let s osobními údaji smí výhradně rodiče (odst. 4.14).

Žákovské účty se zadáním osobních údajů smí zakládat pouze rodiče žáků (nebo žáci starší 16 let), ti také mohou provést přiřazení žákovského účtu administrátorskému účtu školy, a to buďto použitím aktivačního kódu žákovské licence, který pořídila škola, nebo žádostí zaslanou z registračního e-mailu žákovského účtu na e-mail [email protected] s uvedením administrátorského účtu, pod který si přejí žákovský účet zařadit.

– Při vkládání vlastního obsahu do uživatelských vrstev dodržujte zákony (odst. 5.5).

MIUč+ umožňuje vkládat uživatelům vlastní obsah do uživatelské vrstvy. Pokud uživatel zvolí přihlášení jako „Anonymous“, může být tato vrstva automaticky sdílena mezi všemi ostatním uživateli daného administrátorského účtu. Pokud uživatel zvolí přihlášení pod učitelským účtem, je tato vrstva viditelná všem ostatním uživatelům daného administrátorského účtu až po povolení sdílení v menu uživatel/sdílení. Uživatel není oprávněn do uživatelské vrstvy vkládat jakýkoli obsah, pokud by jeho vložením nebo dalším užitím mohlo dojít k porušení platných právních norem, a to zejména z hlediska ochrany autorských práv a osobních údajů. Za obsah vložený uživatelem neneseme jakoukoli odpovědnost. Obsah v uživatelských vrstvách není u nás ukládán, pokud bychom v budoucnu tuto službu nabízeli, bude vázána na odsouhlasení dalších podmínek.

V případě dotazů se můžete obrátit na e-mailovou adresu [email protected].