Archiv pro kategorii predskolni vzdelavani

Do MIUč+ Škola je tu jsme přidali:

Čtvrtek, 23 února, 2023

NOVĚ vloženo cvičení omalovánky

Cestě k psaní s pohádkami si děti nyní mohou obrázky z pohádek vybarvit. Toto cvičení je označeno ikonkou kyblík. Jakmile na ni děti kliknou, zobrazí se černobílý obrázek z pohádky. Na ovládacím panelu se současně zobrazí nabídka kyblíků s barvami. Poté, co si děti vyberou barvu, kterou chtějí danou plochu obrázku vybarvit, kliknou na kyblík s touto barvou. Následně kliknou na plochu, kterou chtějí touto barvou vyplnit. Pokud se rozhodnou barvu změnit, postupují stejně.

Stránku s obrázkem můžete dětem také vytisknout. Při vybarvování obrázku pastelkou si procvičí jemnou motoriku, při pravidelném tahu pastelkou se uvolní od nepříjemného napětí a stresu. Omalovánky jim také pomáhají lépe se soustředit při dalších činnostech.

NOVĚ vloženo cvičení dokreslování obrázků

Další novinkou je cvičení se symetrickými obrázky. Děti rády dokreslují druhé poloviny obrázků. K dokreslování v naší učebnici mají připraveny hlavy jednotlivých postav z pohádek.

Stránku s obrázkem dětem vytiskněte. Dokreslování předlohy tužkou nebo pastelkou zdokonalí jejich grafomotoriku. Na závěr si mohou celý obrázek vybarvit.

Při dokreslování druhé poloviny obrázku děti rozvíjejí zrakové a prostorové vnímáníUvědomují si celek a jeho části.

NOVĚ vloženo cvičení skládání pohádek

V novém cvičení skládání pohádek si děti mohou složit obrázky z pohádek. Z dané pohádky se zobrazí osm obrázků. Jsou seřazeny podle posloupnosti děje. Děti si vyberou jeden z nich a odkrýváním jednotlivých polí opakovaným kliknutím na každé z nich vyberou, která část obrázku na určité místo patří. Obrázek, který skládají, zůstává po celou dobu zobrazený vedle, aby si ho děti mohly kdykoli prohlédnout.

Skládání obrázků podporuje trpělivostVyžaduje soustředění, díky kterému se mohou děti uvolnit od případných nepříjemných pocitů. Při hledání správné části obrázku si vylepšují i schopnost řešení problémů.

NOVĚ vložena vzdělávací nabídka

Ve všech pracovních učebnicích Škola je tu jsou nyní k dispozici metodické pokyny ke každé stránce. Návody, jak pracovat s obrázky na těchto stránkách, najdete pod ikonkou sova.

Obsahují i metodická doporučení, která uvádějí doporučené postupy. Navíc v nich nabízíme možnost využití autorských říkanek při dramatizacích pohádek.

Do další aktualizace připravujeme spoustu nových cvičení, jako ochutnávku jsme pro Vás připravili jedno z nich na ukázku už nyní v interaktivní učebnici Škola je tu 3.

NOVĚ upravena stránková cvičení s ovládacím panelem

V aktualizaci multimediálních interaktivních učebnic Škola je tu jsou nyní NOVĚ upravena stránková cvičení s ovládacím panelem.

Děti mají možnost projít úkoly ke stránce postupně po jednotlivých krocíchAudioinstrukce, které si přehrají přes reproduktory na ovládacím panelu, je navedou. Instrukce jsou stručnéjasné a srozumitelné. Používáme krátké jednoduché věty. Díky rozdělení úkolu ke stránce na jednotlivé kroky se děti snadno orientují v tom, co už udělaly a co mají ještě udělat.

Obrázky jsme rozšířili, pracovní plocha je tak pro děti přehlednější a lépe se jim s úkoly pracuje.

Pokud používáte instalovanou verzi MC, stáhněte si aktualizaci.


 

MIUč+ ZDARMA k nákupu do 31. 12. 2022

Pondělí, 29 srpna, 2022

Pro všechny předškoláky a mateřské školy jsme připravili akci.

Při nákupu kterékoliv učebnice ze souboru ŠKOLA JE TU nebo ZÁPIS JE TU pro všechny předškoláky ve třídě do 31. 12. 2022 získáte ZDARMA její interaktivní verzi MIUč+ na jeden školní rok pro učitelepředškoláky. Ušetříte tak 690 Kč za každou školní licenci na 1 rok a 49 Kč za každou žákovskou licenci.

ZÁPIS JE TU v ukrajinštině

Neděle, 15 května, 2022

Vážení pedagogové,

nabízíme Vám pomoc pro přípravu předškoláků z Ukrajiny k zápisu.

Můžete ZDARMA využívat interaktivní učebnici MIUč+ ZÁPIS JE TU V UKRAJINŠTINĚ.

MIUč+ snadno spustíte otevřením tohoto odkazu, který můžete předat také rodičům dětí.

Děti mohou na základě poslechu pokynů v ukrajinském i českém jazyce krok za krokem plnit úkoly z pracovní učebnice a procvičit si tak dovednosti potřebné pro vstup do 1. ročníku.

Pracovní učebnici doporučujeme použít k přípravě předškoláků z Ukrajiny také v přípravných kurzech na základních školách během příštího roku.

Informace, jak pracovat s interaktivní učebnicí a která další cvičení v ní na ukrajinské děti čekají, najdete ve videích v ukrajinském a českém jazyce na první straně MIUč+.

Více informací najdete na blogu PŘEDŠKOLÁK.

Předškolák

Pondělí, 28 února, 2022

NOVINKA roku 2024 – pracovní učebnice Jsem předškolák

Pracovní učebnice Jsem předškolák, Zápis je tu a Škola je tu jsou komplexní odborně zpracovanou přípravou předškoláka na bezproblémový přechod do výuky čtení, psaní, počítání a prvouky v 1. ročníku. Všechny učebnice byly ověřeny předškoláky.

Jsem předškolák nabízí:
– celobarevnou tištěnou učebnici s více než 100 samolepkami v příloze,
více než 40 výukových videí pro předškoláky VOLNĚ KE STAŽENÍ PŘES QR KÓD,
podrobně zpracované instrukce a vzdělávací nabídku na výukovém portálu Předškolák,
– propojení s aplikací na nns.cz/pohadky na stránkách s úkoly k pohádkám.

Zápis je tu nabízí:
– základ, který by měl znát každý předškolák v celobarevné tištěné i interaktivní učebnici s přílohou výukových her, která je určena k přípravě před zápisem,
tkaničku k výběru ve třech barevných verzích na titulní straně tištěné učebnice,
interaktivní učebnici zpracovanou i v ukrajinštině s textovými podklady tvořenými odborníky z Filosofické fakulty MU,
metodickou podporu na výukovém portálu Předškolák.

Škola je tu nabízí:
sadu tří celobarevných pracovních učebnic (Cesta k poznávání a čtení, Cesta k psaní, Cesta k počítání), která je určena pro předškolní přípravu dětí od 5 let během školního roku a před nástupem do školy,
– tematické prolnutí učiva pohádkami,
– přílohu obrázkových leporelCestě k poznávání a čtení,
– přílohu loutekCestě k psaní,
– přílohu samolepekCestě k počítání,
poslech pohádek volně k stažení přes QR kód na nns.cz/pohadky,
interaktivní učenici ke každému dílu Škola je tu, na jejíž tvorbě se podíleli vyučující mateřských škol, elementaristi i odborníci z Pedagogické a Filosofické fakulty MU.

Novinka Jsem předškolák obsahuje 56 celobarevných stran a dvoustranpřílohu s více než 100 samolepkami. Ke každé straně nebo dvoustraně má předškolák k dispozici výukové video, které si volně stáhne přes QR kód v obrázku mobilního telefonu. Pracovní učebnice nabízí více než 40 výukových videí. Úkoly v tištěné učebnici tak může předškolák plnit i bez pomoci dospělého průběžně při sledování tohoto videa. Při práci s výukovým videem navíc rozvíjí své digitální kompetence.

Rodiče a vyučující mají k dispozici podrobně zpracované instrukce a vzdělávací nabídku na výukovém portálu Předškolák. Pohodlně je mohou načíst přes QR kód na přední straně obálky.

Pracovní učebnice Jsem předškolák je určena pro předškolní přípravu dětí od 5 let:
– doma s rodiči,
– v mateřských školách,
– v přípravných kurzech základních škol.

K pracovní učebnici Zápis je tu nabízíme i její interaktivní podobu. Cvičení zde uváděná byla ověřena v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách. Prostřednictvím tabletu tak vyučující měli možnost pracovat s dětmi na jednotlivých stranách také formou, která výuku velmi obohatila, např. zvětšení obrázku, jeho přesun nebo vybarvení pouhým dotekem prstu apod. Všechny tyto formy práce jsou pro děti velmi lákavé.  Žákovské verze si přitom lze stáhnout i do tabletu a pracovat s nimi s pomocí rodičů i doma.

Pracovní učebnici Zápis je tu doporučujeme:
– pro práci v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách,
– pro práci v mateřských školách,
– pro práci doma s rodiči,
– při ověřování znalostí u zápisu (i po zápisu) do 1. ročníku.

Škola je tu je sada tří pracovních učebnic pro předškolní přípravu dětí od 5 let během školního roku před nástupem do školy
– doma s rodiči,
– v mateřských školách.

Je výjimečná tematickým propojením pohádkami.

– Úkoly jsou odborně zpracované v didaktické posloupnosti v průběhu celé učebnice, i každý úkol má svoji didaktickou strukturu, navíc jsou i provázané napříč všemi třemi pracovními učebnicemi v rámci jedné pohádky.
– Součástí pracovních učebnic je 15 audiopohádek, které si můžete přehrát v počítači, tabletu nebo na mobilním telefonu na www.nns.cz/pohadky.

Prostřednictvím tabletu mají předškoláci možnost pracovat s pracovními učebnicemi i interaktivně.

Pracovní učebnice Jsem předškolák, Zápis je tuŠkola je tu  vznikly ve spolupráci s elementaristy a vyučujícími z mateřských škol pod dohledem odborníků z Pedagogické a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jsou ověřeny předškoláky v přípravných kurzech do školy a v předškolních přípravkách v mateřských školách (státních i soukromých).

 Více informací zde.

Pro předškoláky můžete využít i interaktivní pracovní učebnici s medvídkem Samem.
Interaktivní materiály 1. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online. Doporučujeme také pracovní listysadu interaktivních pomůcek, obsahuje i žlutou krabici s kartami slovní zásoby, kterou můžete využít místo sady karet s obrázky slovní zásoby 1-84, která je dočasně nedostupná.

Karty s obrázky z této sady nabízíme i trvale ZDARMA ke stažení na:

http://www.english-nns.cz/blog/soubory-ke-stazeni/
Více informací zde: http://www.english-nns.cz/blog/

NOVINKA Škola je tu

Středa, 5 ledna, 2022

Novinkou pro předškoláky je sada pracovních učebnic ŠKOLA JE TU.

1 CESTA K POZNÁVÁNÍ A ČTENÍ S POHÁDKAMI
2 CESTA K PSANÍ S POHÁDKAMI
3 CESTA K POČÍTÁNÍ S POHÁDKAMI

Jedinečné je propojení vzdělávací nabídky pracovních učebnic pohádkami. Součástí pracovních učebnic je 15 audiopohádek. Poslechnout si je můžete na www.nns.cz/pohadky.

Více informací o sadě pracovních učebnic ŠKOLA JE TU na portálu Předškolák.

K zápisu se můžete se svými dětmi připravit z pracovní učebnicí ZÁPIS JE TU. Obsahuje základ, který by měl znát k zápisu každý předškolák.

Interaktivní učebnice Zápis je tu obsahuje vše, co tištěná učebnice a další multimediální obsah.

Interaktivní učebnici Zápis je tu můžete ZDARMA vyzkoušet na 30 dnů

 

S předškoláky se můžete věnovat také výuce anglického jazyka s naší pracovní učebnicí LISTEN AND PLAY With teddy bears! Její interaktivní verzi nabízíme ke stažení trvale zdarma.  

 

NOVINKA MIUč+ Zápis je tu!

Středa, 2 prosince, 2020

K pracovní učebnici Zápis je tu nabízíme i její interaktivní podobu. Cvičení zde uváděná byla ověřena v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách. Prostřednictvím tabletu tak vyučující měli možnost pracovat s dětmi na jednotlivých stranách také formou, která výuku velmi obohatila, např. zvětšení obrázku, jeho přesun nebo vybarvení pouhým dotekem prstu apod. Všechny tyto formy práce jsou pro děti velmi lákavé.  Žákovské verze si přitom lze stáhnout i do tabletu a pracovat s nimi s pomocí rodičů i doma.

Pracovní učebnici Zápis je tu doporučujeme:

– pro práci v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách,

– pro práci v mateřských školách,

– pro práci doma s rodiči,

– při ověřování znalostí u zápisu (i po zápisu) do 1. ročníku.

A jaká cvičení v rámci interaktivní učebnice Zápis je tu najdete?

K pohádkám, které jsou uvedeny v papírové verzi učebnice, nabízíme audiopohádky.

Velmi oblíbené je pexeso, které obsahuje obrázky z jednotlivých stran učebnice. Při této hře děti hledají dva stejné obrázky a pojmenovávají je. Počet karet je přiměřený věku dětí, proto všechny děti mohou prožít pocit úspěchu z odhalených kartiček. Naše pexeso se však od běžného pexesa odlišuje. Záměrně byly vybrány obrázky, které se odlišují barevně, aby se děti s jistotou naučily od sebe odlišovat jednotlivé barvy. Například v pexesu „Koťata“ je každé kotě jinak barevné.

 

Obrázky pod rukou výtvarnice ožily natolik, že mohou děti inspirovat i k vyprávění. Do středu herního plánu byl umístěn myšák, který ukazuje na karty kolem sebe. Děti mu při hře vypráví o obrázcích na kartách. Například po otočení dvojic obrázků, které k sobě patří, mohou tvořit věty typu: Toto koťátko se na mě usmívá. Toto koťátko spinká. Věty mohou rozvíjet do příběhu o koťátku. Například: Toto koťátko spinká. Odpočívá. Bylo unavené, protože…

Do interaktivní učebnice byla vybrána i spousta říkanek a básniček, které jsou vhodné pro předškoláky. Tematicky jsou zaměřeny k obrázkům na jednotlivých stranách. Děti tak mají před sebou slova z říkanek zapsaná graficky do rámečků, a to pomocí teček (krátké slabiky s krátkou samohláskou) a čárek (dlouhé slabiky s dlouhou samohláskou nebo dvojhláskou). Při tleskání do rytmu říkanky mohou děti pomocí grafického zápisu vnímat délku samohlásek ve slabikách jednotlivých slov. Pro lepší orientaci je ještě každý řádek rozlišen jinou barvou. Těmito prvopočátečními čtenářskými rozcvičkami tak lze předejít možným potížím, které mohou při výuce čtení v 1. ročníku nastat.

Každé interaktivní cvičení je opatřeno vlastní ikonkou. Ta zpřehlední a urychlí orientaci při výběru cvičení.

V současné době připravujeme cvičení Karty z klobouku, ve kterém děti k jednomu, dvěma až šesti obrázkům zobrazeným na kartě vybírají kartu se stejným počtem obrázků. Toto cvičení ožívá postavou animovaného bílého králíčka, který je pochválí za správně splněný úkol. Pokud se jim nepodaří vybrat správnou kartu, vyzve je, aby ve hře pokračovaly, nenechaly se odradit a zkusily správnou kartu dohledat. Na závěr je za práci odmění hvězdičkami. Podobně lze děti pochválit i při práci s jinými cvičeními, např. za to, jak rychle pracovaly, za pokrok každého z nich, za soustředěnost při práci nebo za pomoc kamarádovi.

Dalším velmi přitažlivým cvičením, které připravujeme, je cvičení s názvem Poznávací karty. Ke každému nakreslenému zvířátku v učebnici byla vybrána série fotografií, na nichž je zvíře zachyceno v reálném světě. Prostřednictvím fotografie tak lze každé zvířátko navštívit v jeho přirozeném prostředí a pomocí záběru z jeho života pozorovat jeho chování v přírodě. Toto cvičení se snaží v dětech probudit pozitivní vztah k přírodě a její ochraně, a rozšířit tak jejich vědomosti, na nichž mohou v budoucnu stavět v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Ke každé fotografii je navíc k dispozici audionahrávka obsahující zajímavost ze života daného zvířátka. Informace jsou podávány formou přiměřenou věku posluchačů.

O dalších cvičeních pro interaktivní učebnici Zápis je tu Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách v aktualitách.

Abychom podpořili kvalitní přípravu dětí do 1. ročníku, připravujeme pro předškolní vzdělávání další pracovní učebnice. Souběžně pracujeme i na jejich interaktivní podobě, aby je bylo možné využít současně s vydáním papírových učebnic.

Pro předškoláky můžete využít i interaktivní pracovní učebnici s medvídkem Samem.
Interaktivní materiály 1. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online. Doporučujeme také pracovní listysadu interaktivních pomůcek. 

Jsou Vaše děti dostatečně připraveny k nástupu do 1. ročníku?

Středa, 19 srpna, 2020

Nabízíme budoucím prvňáčkům k procvičení znalostí a dovedností novinku, kterou jsme letos pro předškoláky připravili – Zápis je tu. Zápis je tu obsahuje základ, který potřebuje znát každý předškolák. Proto doporučujeme tuto pracovní učebnici využít i pro přípravu ke vstupu do 1. ročníku.

Přes QR kód na obálce tištěné verze můžete vstoupit na blog PŘEDŠKOLÁK, který v současné době vzniká pro podporu předškolního vzdělávání. A získat zde spoustu zajímavých námětů pro práci s předškoláky.

Do 30. 9. 2020 nabízíme ZDARMA ke stažení interaktivní verzi této pracovní učebnice.


Odkaz na spuštění MIUč+:

https://www.mediacreator.cz/mc_test/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc

Více informací o spuštění interaktivních učebnic:

https://www.nns.cz/blog/interaktivni-vyuka/vsebezi/

NOVINKA Zápis je tu

Neděle, 19 dubna, 2020

Interaktivní verze je dostupná na: https://www.mediacreator.cz/mc_test/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc.

Zápis je tu obsahuje základ, který potřebuje znát k zápisu každý předškolák: poznávání barev, tvarů, orientaci v prostoru i v čase, předpočetní představy a dovednosti atd. To vše v neotřelé, zábavné, a přitom odborně zpracované podobě.

Začali jsme se věnovat i tvorbě dalších publikací pro předškolní vzdělávání, abychom podpořili kvalitní přípravu dětí do 1. ročníků.