^ Zpět na seznam

Happy Easter!

17
Předvelikonoční a povelikonoční čas si mohou Vaši žáci zpříjemnit i při hrách s novou slovní zásobou z anglického jazyka, která je čeká v měsíci dubnu, květnu a červnu.

Tyto aktivity můžete využít i k distanční výuce svých žáků.

Najdete je na Portálu podpory výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ a v MŠ

 

Nechat vzkaz