^ Zpět na seznam

NOVINKA 1. díl učebnice a pracovního sešitu pro výuku anglického jazyka v 5. ročníku – Listen and Speak With friends!

Listen and Speak With friends! 1. díl učebnice

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Listen and Speak With friends! 1. díl pracovní sešit

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Učebnice a pracovní sešity mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Učební materiály určené k výuce anglického jazyka pro 1.–5. ročník základních škol (LISTEN AND PLAY pro 1. období RVP ZV, LISTEN AND SPEAK pro 2. období RVP ZV) dosahují úrovně očekávaných výstupů RVP ZV 2016.

Pro 5. ročník je určena řada LISTEN AND SPEAK With friends!, která se skládá ze dvou učebnic, dvou pracovních sešitů, slovníčku a tří CD.

Učivo 5. ročníku je rozloženo do 10 lekcí (každý díl učebnice obsahuje 5 lekcí). Lekce jsou systematicky koncipovány na 8 stran.

  • – První strana se vždy zaměřuje na čtení s porozuměním textu, žáci se zde zároveň seznámí s novou slovní zásobou. V 1. díle se jedná o témata: In Space, Family, Europe, Christmas, Travelling.
  • – Druhá a třetí strana lekce slouží k vyvození gramatiky a k jejímu procvičení v reálných situacích.
  • – Čtvrtá strana nabízí žákům příběh psaný zábavnou komiksovou formou. Žáci si v rámci probíraného tématu rozšíří své konverzační dovednosti o fráze, které využijí v reálných situačních rozhovorech.
  • – V úvodu další strany žáci ještě pracují s komiksem, ale z větší části je pátá strana věnována kreativní práci na projektu (např. My Family Tree).
  • – Na šesté straně je učivo lekce přehledně shrnuto v tabulkách a na sedmé straně si žáci učivo procvičí.
  • – Poslední, osmá strana lekce je vyhrazena pro reálie. Kamarádi si zde při společných setkáních na blogu Thea sdělují zajímavé poznatky (např. Life in Prehistoric Times, Gladiators, Versailles, Titanic).

5-80 overview of the curriculum

Nechybí poslechová cvičení. U jednotlivých cvičení v učebnicích jsou pro snazší orientaci uvedeny odkazy na úkoly v pracovních sešitech, na CD a na slovníček.

Vyučující (rodiče) mohou pracovat s úkoly podle instrukcí, které jsou uvedeny v českém jazyce v závěru každého dílu učebnice. Najdou zde náměty, které mohou využít k tomu, aby si jejich žáci a žákyně (děti) snadno a rychle osvojili potřebné znalosti a dovednosti.

Listen and Speak With friends! 1. díl učebnice

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Listen and Speak With friends! 2. díl učebnice

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Listen and Speak With friends! 1. díl pracovní sešit

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Listen and Speak With friends! 2. díl pracovní sešit

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Slovníček Listen and Speak With friends!

Cena bez DPH:
30.91 Kč/ks
Cena s DPH:
34 Kč/ks
 ks
 

CD Listen and Speak With Friends! 1. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

CD Listen and Speak With Friends! 2. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

CD Word Bank

Cena bez DPH:
99.17 Kč/ks
Cena s DPH:
120 Kč/ks
 ks
 
 

Materiály pro 1. až 4. ročník:

Metodický průvodce Listen and play 1

Cena bez DPH:
135.45 Kč/ks
Cena s DPH:
149 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 1. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
68.18 Kč/ks
Cena s DPH:
75 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 2. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
68.18 Kč/ks
Cena s DPH:
75 Kč/ks
 ks

CD Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 1. díl

Cena bez DPH:
99.17 Kč/ks
Cena s DPH:
120 Kč/ks
 ks

CD Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 2. díl

Cena bez DPH:
99.17 Kč/ks
Cena s DPH:
120 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH TEDDY BEARS! - Sada karet s obrázky slovní zásoby

Cena bez DPH:
200.00 Kč/ks
Cena s DPH:
220 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH ANIMALS!, 1. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
77.27 Kč/ks
Cena s DPH:
85 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH ANIMALS!, 2. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
77.27 Kč/ks
Cena s DPH:
85 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH ANIMALS!, (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

CD Listen and play - WITH ANIMALS!, 1. díl

Cena bez DPH:
99.17 Kč/ks
Cena s DPH:
120 Kč/ks
 ks

CD Listen and play - WITH ANIMALS!, 2. díl (2 CD)

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
77.27 Kč/ks
Cena s DPH:
85 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
77.27 Kč/ks
Cena s DPH:
85 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

CD LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

CD LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

Listen and Speak, 1. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Listen and Speak, 2. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Listen and Speak, 1. díl (prac. sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Listen and Speak, 2. díl (prac. sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

CD Listen and Speak, 1. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

CD Listen and Speak, 2. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

Slovníček Listen and Speak

Cena bez DPH:
26.36 Kč/ks
Cena s DPH:
29 Kč/ks
 ks

CD Mr. B Word bank

Cena bez DPH:
99.17 Kč/ks
Cena s DPH:
120 Kč/ks
 ks

Nechat vzkaz