^ Zpět na seznam

Skládací kostka s kolečky – v rukou žáků

Připravili: Zdena Rosecká a Martin Janáček

V následujícím článku popisujeme a znázorňujeme některé možnosti využití kostky a koleček při činnostním vyučování matematiky.

Takto vypadá kostka s kolečky při zakoupení (e-shop). Velmi jednoduchým způsobem se dá kostka složit. (Obrázek složené kostky viz bod B).

A) Využití koleček

  • Činnosti, pomocí kterých se nacvičuje vidění počtu věcí do pěti.

Potřebujeme: 5 koleček a proužek tvrdého papíruŽáci si navzájem říkají, kolik koleček chtějí vidět

Př.: Chci vidět 3 kolečka

Později podle pokynů některého žáka provedou změn několik (Žáci jezdí proužkem nad kolečky.) a na povel stop proužek položí a  říkají kolik koleček je pod proužkem.

Př.: Pod proužkem je jedno kolečko

  • Činnosti, pomocí kterých se porovnává, kterých koleček je více nebo méně.

Př.: Kterých koleček je víc, modrých nebo červených?

  • Činnosti, pomocí kterých se nacvičují slovní úlohy řešené zpaměti.

Žáci sami tvoří slovní úlohy o věcech, které znají, manipulují přitom s kolečky. Kolečka mají zástupný charakter, představují to, co si žák vymýšlí. Podle děje úlohy žáci pokládají kolečka na lavici a odpovídají na vytvořenou otázku.

Př.: U prodejny stála čtyři kola a na jednom kole odjel Pepík. Kolik kol stojí u prodejny?

Př.: Na parkovišti stojí 2 červená a 3 modrá auta. Kolik aut stojí na parkovišti?

Žáci tak v různých slovních úlohách mají možnost rozlišovat slova jako přinesl – odnesl, přidal – ubral, dostal – dal, koupil – prodal, přijel – odjel apod.

  • Činnosti, pomocí kterých se nacvičuje vidění počtu věcí do deseti.

Provedení je analogické k nácviku vidění počtu věcí do 5. Za pěti kolečky naučte žáky dělat mezeru. Potom vidí např. 7 koleček bez počítání po jedné.

Př.: Chci vidět 8 koleček.

Kolik chybí do deseti?

  • Modelování příkladů na sčítání a odčítání do pěti (do deseti).

Př.: 5 -2

  • Využití koleček k činnostem v učebnici matematiky pro 1. ročník – Dívej se a počítej.

Př.: Strana 6

Kolik je na obrázku halenek, sukýnek…?

Lze se ptát i jinak. Kolik má halenka rukávů?

Př.: strana 15 Přikládání koleček do určeného počtu

Jak provádět další didaktické hry s kostkou a kolečky naleznete v metodickém průvodci učebnicí Matematika 1 pro 1. ročník – e-shop.

  • Činnosti s kolečky, k vyvození počítání do 20 s přechodem přes desítku.

Činnosti k sčítání (odčítání) do dvaceti s přechodem přes desítkuj jsou vyobrazeny v pracovním sešitu Už počítám do dvaceti (e-shop).

Když žáci prováděli individuálně předcházející činnosti, mají dobrý předpoklad k tomu, aby snadno pochopili počítání s přechodem přes desítku. Když teď např. vidí 9 koleček, mají vytvořenou představu, že do desíti chybí jedno.

Př:: 9 +3 je naučte modelovat takto:

Za desítkou koleček dělejte opět mezeru.

  • Využití koleček k zobrazení opakovaného sčítání (vyvození násobilky)

Př.: Pro násobilku 3.

Žák podkládá kolečka proužkem papíru a posunuje ho…

4×3

přitom počítá kolečka sčítáním (3+3+3+3), tím vyvozuje násobilku (4×3).

Žák může dále tvořit slovní úlohy: Sestavil jsem 5 řad po 3 kolečkách, kolik je to koleček? Jaký příklad k tomu patří?

  • Využití koleček k rozlišování úsudku.

V 1. 2. ročníku využíváme koleček k rozlišování úsudku o několik více o několik méně.

Ve 3. ročníku pak pomocí koleček učíme žáky rozlišovat všechny čtyři úsudky to znamená přidáváme několikrát více, několikrát méně. Uprostřed učebnice Matematiky pro 3. ročníku (e-shop), je k nácviku rozlišování úsudků připravena dvojstrana. Viz Metodický průvodce učebnicí matematiky pro 3. ročník (e-shop).

B) Využití koleček a kostky

Př.: Polož stejně koleček jako je puntíků na kostce. (více, méně)

Př:: Porovnej počet puntíků na kostkách.

Komentáře jsou zakázány.