^ Zpět na seznam

ZÁPIS JE TU v ukrajinštině

Vážení pedagogové,

nabízíme Vám pomoc pro přípravu předškoláků z Ukrajiny k zápisu.

Můžete ZDARMA využívat interaktivní učebnici MIUč+ ZÁPIS JE TU V UKRAJINŠTINĚ.

MIUč+ snadno spustíte otevřením tohoto odkazu, který můžete předat také rodičům dětí.

Děti mohou na základě poslechu pokynů v ukrajinském i českém jazyce krok za krokem plnit úkoly z pracovní učebnice a procvičit si tak dovednosti potřebné pro vstup do 1. ročníku.

Pracovní učebnici doporučujeme použít k přípravě předškoláků z Ukrajiny také v přípravných kurzech na základních školách během příštího roku.

Informace, jak pracovat s interaktivní učebnicí a která další cvičení v ní na ukrajinské děti čekají, najdete ve videích v ukrajinském a českém jazyce na první straně MIUč+.

Více informací najdete na blogu PŘEDŠKOLÁK.

Nechat vzkaz