^ Zpět na seznam

Předškolák

NOVINKA roku 2024 – pracovní učebnice Jsem předškolák

Pracovní učebnice Jsem předškolák, Zápis je tu a Škola je tu jsou komplexní odborně zpracovanou přípravou předškoláka na bezproblémový přechod do výuky čtení, psaní, počítání a prvouky v 1. ročníku. Všechny učebnice byly ověřeny předškoláky.

Jsem předškolák nabízí:
– celobarevnou tištěnou učebnici s více než 100 samolepkami v příloze,
více než 40 výukových videí pro předškoláky VOLNĚ KE STAŽENÍ PŘES QR KÓD,
podrobně zpracované instrukce a vzdělávací nabídku na výukovém portálu Předškolák,
– propojení s aplikací na nns.cz/pohadky na stránkách s úkoly k pohádkám.

Zápis je tu nabízí:
– základ, který by měl znát každý předškolák v celobarevné tištěné i interaktivní učebnici s přílohou výukových her, která je určena k přípravě před zápisem,
tkaničku k výběru ve třech barevných verzích na titulní straně tištěné učebnice,
interaktivní učebnici zpracovanou i v ukrajinštině s textovými podklady tvořenými odborníky z Filosofické fakulty MU,
metodickou podporu na výukovém portálu Předškolák.

Škola je tu nabízí:
sadu tří celobarevných pracovních učebnic (Cesta k poznávání a čtení, Cesta k psaní, Cesta k počítání), která je určena pro předškolní přípravu dětí od 5 let během školního roku a před nástupem do školy,
– tematické prolnutí učiva pohádkami,
– přílohu obrázkových leporelCestě k poznávání a čtení,
– přílohu loutekCestě k psaní,
– přílohu samolepekCestě k počítání,
poslech pohádek volně k stažení přes QR kód na nns.cz/pohadky,
interaktivní učenici ke každému dílu Škola je tu, na jejíž tvorbě se podíleli vyučující mateřských škol, elementaristi i odborníci z Pedagogické a Filosofické fakulty MU.

Novinka Jsem předškolák obsahuje 56 celobarevných stran a dvoustranpřílohu s více než 100 samolepkami. Ke každé straně nebo dvoustraně má předškolák k dispozici výukové video, které si volně stáhne přes QR kód v obrázku mobilního telefonu. Pracovní učebnice nabízí více než 40 výukových videí. Úkoly v tištěné učebnici tak může předškolák plnit i bez pomoci dospělého průběžně při sledování tohoto videa. Při práci s výukovým videem navíc rozvíjí své digitální kompetence.

Rodiče a vyučující mají k dispozici podrobně zpracované instrukce a vzdělávací nabídku na výukovém portálu Předškolák. Pohodlně je mohou načíst přes QR kód na přední straně obálky.

Pracovní učebnice Jsem předškolák je určena pro předškolní přípravu dětí od 5 let:
– doma s rodiči,
– v mateřských školách,
– v přípravných kurzech základních škol.

K pracovní učebnici Zápis je tu nabízíme i její interaktivní podobu. Cvičení zde uváděná byla ověřena v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách. Prostřednictvím tabletu tak vyučující měli možnost pracovat s dětmi na jednotlivých stranách také formou, která výuku velmi obohatila, např. zvětšení obrázku, jeho přesun nebo vybarvení pouhým dotekem prstu apod. Všechny tyto formy práce jsou pro děti velmi lákavé.  Žákovské verze si přitom lze stáhnout i do tabletu a pracovat s nimi s pomocí rodičů i doma.

Pracovní učebnici Zápis je tu doporučujeme:
– pro práci v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách,
– pro práci v mateřských školách,
– pro práci doma s rodiči,
– při ověřování znalostí u zápisu (i po zápisu) do 1. ročníku.

Škola je tu je sada tří pracovních učebnic pro předškolní přípravu dětí od 5 let během školního roku před nástupem do školy
– doma s rodiči,
– v mateřských školách.

Je výjimečná tematickým propojením pohádkami.

– Úkoly jsou odborně zpracované v didaktické posloupnosti v průběhu celé učebnice, i každý úkol má svoji didaktickou strukturu, navíc jsou i provázané napříč všemi třemi pracovními učebnicemi v rámci jedné pohádky.
– Součástí pracovních učebnic je 15 audiopohádek, které si můžete přehrát v počítači, tabletu nebo na mobilním telefonu na www.nns.cz/pohadky.

Prostřednictvím tabletu mají předškoláci možnost pracovat s pracovními učebnicemi i interaktivně.

Pracovní učebnice Jsem předškolák, Zápis je tuŠkola je tu  vznikly ve spolupráci s elementaristy a vyučujícími z mateřských škol pod dohledem odborníků z Pedagogické a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jsou ověřeny předškoláky v přípravných kurzech do školy a v předškolních přípravkách v mateřských školách (státních i soukromých).

 Více informací zde.

Pro předškoláky můžete využít i interaktivní pracovní učebnici s medvídkem Samem.
Interaktivní materiály 1. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online. Doporučujeme také pracovní listysadu interaktivních pomůcek, obsahuje i žlutou krabici s kartami slovní zásoby, kterou můžete využít místo sady karet s obrázky slovní zásoby 1-84, která je dočasně nedostupná.

Karty s obrázky z této sady nabízíme i trvale ZDARMA ke stažení na:

http://www.english-nns.cz/blog/soubory-ke-stazeni/
Více informací zde: http://www.english-nns.cz/blog/

Nechat vzkaz