< Zpět

AMOS PLUS K ŽIVÉ ABECEDĚ se samolepkami

Cena s DPH:
54 Kč
Cena bez DPH:
54.00 Kč
ks
Kód:1A-51
Počet stran:32
Formát:A4
Vazba:V1
Stav:Skladem

Připravili jsme pro Vás autorské představení materiálu zdarma dostupné na nns.cz/amosplus.

Barevné pracovní sešity AMOS PLUS pro 1. ročník přinášejí možnost:

1. Aplikace získaných dovedností a znalostí materiálů AMOS, a tím smysluplnou motivaci pro další výuku čtení, psaní, počítání a prvouky.

2. Rozvoje žáků prostřednictvím náročnějších typů cvičení, které zaujmou i nadanější žáky.

3. Budování základů informatického myšlení prostřednictvím práce s obrázky, značkami, symboly, texty, tabulkami a schématy.

4. Vedení žáků k samostatnému písemnému projevu psaním slov podle autodiktátů a zapisováním jednoduchých vět vyjadřujících děje na obrázcích.

5. Smysluplného využívání oblíbených samolepek ke čtení s porozuměním, osvojování slovní zásoby a rozvoji prostorové orientace.

 

V rámci uceleného souboru AMOS se mohou žáci 1. ročníku snadno seznamovat s psaním a čtením v Čteme a píšeme s Agátou, s čísly a početními operacemi v Matýskově matematice a se světem kolem nás v Oskarově prvouce.

Pracovní sešity AMOS PLUS pak umožní tyto znalosti a dovednosti rozvíjet jejich aplikací v rámci nových typů úkolů, které zaujmout i nadanější žáky.

Jako v ostatních materiálech AMOS jsou žáci vedeni k samostatnému řešení úkolů s pomocí piktografi ckých zadání. K řešení úkolů žáci dále využívají i práci s obrázky, značkami, symboly, texty, tabulkami a schématy, a tím budují základy informatického myšlení.

Náhledové stránky


Doporučené zboží
Kód: 1A-01

Živá abeceda

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
69 Kč
 ks
Kód: 1A-02

Slabikář, 1. díl

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
69 Kč
 ks
Kód: 1A-60-T1

MIUč+ k tisku Plánujeme cestu s Agátou – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
590 Kč
 ks
Kód: 1-99

Poznáváme abecedu NOVINKA

Skladem
Cena s DPH:
47 Kč
 ks
Kód: 1A-28

HRY SE SLABIKAMI „ČTEME A PÍŠEME S AGÁTOU“

Skladem
Cena s DPH:
37 Kč
 ks
Kód: 1A-31

Myšlenkové mapy k Živé abecedě a Matýskově matematice 1. díl

Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks
Kód: 1A-09

Demonstrační karty s písmeny, básničkami a paměťovými obrázky

Skladem
Cena s DPH:
299 Kč
 ks
Kód: 1A-08

Paměťové obrázky k básničkám

Skladem
Cena s DPH:
249 Kč
 ks
Kód: 1A-26

Zdokonalujeme psaní (Čteme a píšeme s Agátou)

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks
Kód: 1A-74

Oskarova prvouka 1 - pracovní učebnice

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks