Prvouka

Nová řada JÁ A MŮJ SVĚT vytvořená v souladu s RVP ZV obsahuje pracovní učebnici pro 1. ročník, učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

Učebnici a pracovní sešit pro 3. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF:

  1. učebnice ja-a-muj-svet-3-74-77
  2. pracovní sešit ja-a-muj-svet-3-66-69

Příloha k Pracovním listům pro 1. ročník

Na konci školního roku žáci mohou ze složky pracovních listů vystřihnout i strany k červenci
a k srpnu, svázat je s ostatními pracovními listy a vytvořit kalendář. Bude jim inspirací
k procházkám za poznáváním přírody během celého roku. Žáci si mohou ke kalendáři vytvořit originální titulní stranu podle předlohy, kterou si zde můžete stáhnout: predloha-pracovni-listy

Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové úkoly a vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích, zajímavosti a didaktické hry.

Já a můj svět 1 - prvouka (pracovní učebnice)

Cena bez DPH:
83.64 Kč/ks
Cena s DPH:
92 Kč/ks
 ks

Já a můj svět 2 - prvouka (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Já a můj svět 2 - prvouka (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
74.55 Kč/ks
Cena s DPH:
82 Kč/ks
 ks

Já a můj svět 3 - prvouka (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Já a můj svět 3 - prvouka (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
74.55 Kč/ks
Cena s DPH:
82 Kč/ks
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 1

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 2

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Obal A4 na šířku, PP 70-80

Cena bez DPH:
7.44 Kč/ks
Cena s DPH:
9 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 1

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 2

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 3

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

MIUč+ Já a můj svět 1 - prvouka - časově neomezená školní multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Já a můj svět 1 - prvouka - školní multilicence na 1 školní rok

Cena bez DPH:
1231.40 Kč/ks
Cena s DPH:
1490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Já a můj svět 1 - prvouka - žákovská licence na 1 školní rok

Cena bez DPH:
81.82 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

MIUč+ Já a můj svět 2 - prvouka - časově neomezená školní multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Já a můj svět 2 - prvouka - žákovská licence na 1 školní rok

Cena bez DPH:
81.82 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

MIUč+ Já a můj svět 2 - prvouka - školní multilicence na 1 školní rok

Cena bez DPH:
1231.40 Kč/ks
Cena s DPH:
1490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Já a můj svět 3 - prvouka - časově neomezená školní multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Já a můj svět 3 - prvouka - žákovská licence na 1 školní rok

Cena bez DPH:
81.82 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

MIUč+ Já a můj svět 3 - prvouka - školní multilicence na 1 školní rok

Cena bez DPH:
1231.40 Kč/ks
Cena s DPH:
1490 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Původní ucelená řada učebnic pro vyučovací předmět prvouka zahrnuje pracovní učebnici pro 1. ročník a učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a metodické průvodce pro jednotlivé ročníky.

Původní řada má prodlouženou schvalovací doložku MŠMT do roku 2024.

Učebnici pro 3. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF: učebnice.

Prvouka 1 (učebnice)

Cena bez DPH:
80.91 Kč/ks
Cena s DPH:
89 Kč/ks
 ks

Metodika Prvouka 1 (původní řada)

Cena bez DPH:
55.45 Kč/ks
Cena s DPH:
61 Kč/ks
 ks

Prvouka 2 (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Metodika Prvouka 2 (původní řada)

Cena bez DPH:
55.45 Kč/ks
Cena s DPH:
61 Kč/ks
 ks

Prvouka 2 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Prvouka 3 (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Metodika Prvouka 3 (původní řada)

Cena bez DPH:
55.45 Kč/ks
Cena s DPH:
61 Kč/ks
 ks

Prvouka 3 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.