Prvouka

Objevujeme a poznáváme s Oskarem

Duhová řada – JÁ A MŮJ SVĚT

Původní řada

 

Nejnovější přírůstek do uceleného souboru vzdělávacích materiálů AMOS představuje prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem. Soubor pro 1. ročník zahrnuje pracovní učebnici Oskarova prvouka 1, metodického průvodce a sadu pokusů.

 

Řada JÁ A MŮJ SVĚT vytvořená v souladu s RVP ZV obsahuje pracovní učebnici pro 1. ročník, učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a multimediální interaktivní učebnice MIUč+. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové úkoly a vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích, zajímavosti a didaktické hry.

Učebnici a pracovní sešit pro 3. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF:

  1. učebnice ja-a-muj-svet-3-74-77
  2. pracovní sešit ja-a-muj-svet-3-66-69

Pracovní listy Já a můj svět pro 1., 2. a 3. ročník

Nová ucelená řada pracovních listů k oblíbené řadě prvouk Já a můj svět prověřené vyučujícími několikaletou praxí.

Právě vycházející pracovní listy Já a můj svět pro 3. ročník uzavírají ucelenou sadu pracovních listů od 1. do 3. ročníku. Vznikly z podnětu vyučujících. Slouží k systematické přípravě žáků na samostudium. Obsahují i náměty k sebehodnocení.

Příloha k Pracovním listům pro 1. ročník

Na konci školního roku žáci mohou ze složky pracovních listů vystřihnout i strany k červenci
a k srpnu, svázat je s ostatními pracovními listy a vytvořit kalendář. Bude jim inspirací
k procházkám za poznáváním přírody během celého roku. Žáci si mohou ke kalendáři vytvořit originální titulní stranu podle předlohy, kterou si zde můžete stáhnout: predloha-pracovni-listy

Pracovní listy Já a můj svět 1

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 2

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 3

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

PŮVODNÍ ŘADA

Původní ucelená řada učebnic pro vyučovací předmět prvouka zahrnuje pracovní učebnici pro 1. ročník a učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a metodické průvodce pro jednotlivé ročníky.

Původní řada má prodlouženou schvalovací doložku MŠMT do roku 2024.

Učebnici pro 3. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF: učebnice.

Prvouka 1 (učebnice)

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

Metodika Prvouka 1 (původní řada)

Cena s DPH:
61 Kč
 ks

Prvouka 2 (učebnice)

Cena s DPH:
95 Kč
 ks

Metodika Prvouka 2 (původní řada)

Cena s DPH:
61 Kč
 ks

Prvouka 2 (pracovní sešit)

Cena s DPH:
54 Kč
 ks

Prvouka 3 (učebnice)

Cena s DPH:
95 Kč
 ks

Metodika Prvouka 3 (původní řada)

Cena s DPH:
61 Kč
 ks

Prvouka 3 (pracovní sešit)

Cena s DPH:
54 Kč
 ks

K původnímu pracovnímu sešitu Prvouka 3 připravujeme jeho barevnou verzi.

Prvouka 3 (barevný pracovní sešit)

Cena s DPH:
72 Kč
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.