Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ

Vytvořili jsme pro Vás ucelenou řadu učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek pro výuku angličtiny na 1. stupni ZŠ koncipovanou v souladu s RVP ZV s doložkami MŠMT.

Každý ročník nabízí žákům a žákyním poutavé příběhy ze světa, který je jim v tomto období blízký. V 1. ročníku rozvíjejí své jazykové znalosti při zpěvu písniček, rytmických a pohybových cvičeních s medvědí rodinkou, ve 2. ročníku při interpretaci pohádek se zvířátky, ve 3. ročníku při dramatizaci příběhů ze světa kouzel. Ve 4. ročníku nahlédnou prostřednictvím pejska, který se zatoulal z Anglie do Ameriky, do života jejich vrstevníků žijících v anglicky mluvících zemích. V 5. ročníku blogují s kamarády z celého světa a dozvídají se spoustu zajímavostí z historie.

Portál pro výuku angličtiny

 

1. ročník – LISTEN AND PLAY with teddy bears!

2. ročník – LISTEN AND PLAY with animals!

3. ročník – LISTEN AND PLAY with magicians!

4. ročník – LISTEN AND SPEAK With Mr B!

5. ročník – LISTEN AND SPEAK With Friends!

MODERNÍ A ZÁBAVNÉ MULTIMEDIÁLNÍ A INTERAKTIVNÍ MATERIÁLY A POMŮCKY

1. ročník – LISTEN AND PLAY with teddy bears!

Učební materiály mohou využít i žáci předškolního věku v kroužcích anglického jazyka.

Oba díly pracovní učebnice jsou zpracovány tematicky. Hravou formou se žáci a žákyně seznámí se základními okruhy slovní zásoby i (např. pozdravy, barvy, rodina, číslovky, domácí mazlíčci) a gramatickými jevy uzpůsobenými této věkové skupině. V učebnicích najdou vyučující řadu materiálů, které jim pomohou hodiny oživit – autorské písně a nejznámější básničky pro nejmenší. Nenásilnou formou si žáci prohloubí své znalosti čtení i výtvarné výchovy. Průvodcem je jim medvídek Sam a celá jeho rodina a kamarádi, se kterými si žáci osvojí základní komunikační dovednosti ve formě scének a rozhovorů. Součástí každé učebnice jsou podrobné instrukce v českém jazyce pro učitele a rodiče, kde najdou vyučující také řadu dalších variant prezentovaných cvičení a tipů na zpestření hodin.

Kód: 1-80

Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 1. díl (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 1-81

Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 2. díl (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks

Metodický průvodce k učebnici anglického jazyka LISTEN AND PLAY pro 1. ročník, 1. a 2. díl, obsahuje přehled učebních materiálů, přehledy gramatiky, frází a slovní zásoby učebnice, metodické pokyny k jednotlivým cvičením v učebnici, očekávané výstupy, klíčové kompetence, návrhy mezipředmětových vazeb a průřezových témat.

Obě CD tvoří funkční celek s učebnicemi, velká část cvičení v učebnicích má poslechový základ (symbol CD v pracovní učebnici). Poslechem CD s promluvami dospělých i dětských rodilých mluvčích si žáci a žákyně nacvičí a upevní správnou výslovnost a naučí se na cizí jazyk přirozeně reagovat.

Kód: 1-82-1

CD Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 1. díl

Skladem
Cena s DPH:
149 Kč
 ks
Kód: 1-82-2

CD Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 2. díl

Skladem
Cena s DPH:
149 Kč
 ks

Slovní zásoba obou dílů učebnice je vyobrazena v  sadě 86 obrázkových karet, kterou může vyučující využít při řadě her a pohybových aktivit, na něž odkazují instrukce v pracovní učebnici.

Kód: 1-84

Listen and play - WITH TEDDY BEARS! - Sada karet s obrázky slovní zásoby

Dočasně vyprodáno
Předpokládaná dostupnost: Na dotaz
Cena s DPH:
269 Kč
 ks

Interaktivní materiály 1. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online. Doporučujeme také pracovní listysadu interaktivních pomůcek.

Kód: A-10

MIUč+ Listen and play pro 1.–3. ročník – interaktivně ZDARMA

Skladem
Cena s DPH:
zdarma
 ks
Kód: A-11

Pracovní listy pro 1. ročník

Skladem
Cena s DPH:
zdarma
 ks
Kód: A-12

Sada interaktivních pomůcek pro 1. ročník LISTEN AND PLAY With teddy bears!

Skladem
Cena s DPH:
3999 Kč
 ks

Kompletní aktuální nabídku angličtin pro 1. ročník naleznete zde.

2. ročník – LISTEN AND PLAY with animals!

Učebnici tvoří dva díly po pěti lekcích rozvržených podle měsíců:

  • 1. díl od září do ledna,
  • 2. díl od února do června.

Učebnice obsahují mnoho zajímavých prvků: čtenářské rozcvičky, zábavná cvičení výslovnosti, praktické opakovací stránky učiva, projektová cvičení určená k cyklickému opakování učiva a podobně, celobarevné strany s velmi poutavými obrázky zpříjemní atmosféru výuky.

Dvoudílná učebnice Listen and play with animals! žáky provede pohádkovým světem zvířátek. Žáci si zahrají pohádky a naučí se tak zábavnou formou konverzovat. Před divadelní oponou si zazpívají písničky a zarecitují básničky, které cíleně obsahují nové mluvnické jevy. Pohádkový vláček jim pomůže osvojit si správnou výslovnost nových slov. Po počátečním setkání se zvířátky při představování v úvodu učebnice, žáci začnou rozvíjet své komunikační dovednosti reakcemi na otázky zvířátek. Ty jsou koncipovány tak, aby jednotlivé odpovědi přecházely od osvojování si jednoduchých gramatických jevů k náročnějším.

Čtenářské rozcvičky se zvířátky připomenou žákům slovní zásobu z 1. ročníku a nově probranou slovní zásobu každé lekce a umožní prohloubení jejich čtenářské dovednosti v cizím jazyce. Jsou vytvořeny z jednoduchých doplňovacích cvičení, které postupně pomáhají žákům zapamatovat si podobu každého slova. Důraz klademe opět na pravidelné opakování učiva na konci každé lekce. Žáci začínají číst krátká pohádková vyprávění s obrázky.

Na konci každé lekce v rámci projektů žáci navštíví své kamarády z Anglie a seznamují se s jejich životem zde. V příloze učebnice najdete praktický domeček s okénky, který žákům usnadní osvojení si slovní zásoby na každé straně shrnutí poznatků lekce. V příloze žáci naleznou přehledně zpracovaný tematický slovník.

Kód: 2-80

Listen and play - WITH ANIMALS!, 1. díl (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 2-81

Listen and play - WITH ANIMALS!, 2. díl (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks


K učebnici doporučujeme dvoubarevný pracovní sešit, ve kterém si zvířátka připravila pro žáky zábavné a praktické úkoly k nácviku psané podoby slov. Při hrách se zvířátky si žáci procvičí také čtení slov. Úkoly vycházejí z pohybových, hudebních a výtvarných dovedností žáků. Tímto přitažlivým způsobem si žáci v příjemné atmosféře osvojují své počáteční znalosti cizího jazyka.

Kód: 2-85

Listen and play - WITH ANIMALS!, (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks

Připravili jsme pro Vás také CD nahrávky k učebnicím.

Kód: 2-82-1

CD Listen and play - WITH ANIMALS!, 1. díl

Skladem
Cena s DPH:
199 Kč
 ks
Kód: 2-82-2

CD Listen and play - WITH ANIMALS!, 2. díl (2 CD)

Skladem
Cena s DPH:
299 Kč
 ks

Interaktivní materiály 2. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online. Doporučujeme také pracovní listysadu interaktivních pomůcek.

Kód: A-10

MIUč+ Listen and play pro 1.–3. ročník – interaktivně ZDARMA

Skladem
Cena s DPH:
zdarma
 ks
Kód: A-21

Pracovní listy pro 2. ročník

Skladem
Cena s DPH:
zdarma
 ks
Kód: A-22

Sada interaktivních pomůcek pro 2. ročník LISTEN AND PLAY With animals!

Skladem
Cena s DPH:
4499 Kč
 ks

Kompletní aktuální nabídku angličtin pro 2. ročník naleznete zde.

3. ročník – LISTEN AND PLAY with magicians!

Učebnice je vhodná i pro ty žáky, kteří začínají s angličtinou až ve 3. třídě.
Začarujte svět kolem vás. „Abracadabra!“ a je z vás rázem čarodějka nebo čaroděj. Vaše třída se promění v čarodějnou školu. Tužky žáků se stanou jejich čarodějnickými hůlkami, kterými se budou učit magické formule: nové věty a fráze. S hvězdami svých čarodějnických klobouků si žáci zábavnou formou osvojí novou slovní zásobu. Nechybí ani magické čtenářské rozcvičky a cvičení výslovnosti, které žáci znají z 2. ročníku. Hlavní postava učebnice, černá kočička, vás zavede do tajemných a zajímavých světů nových tematických okruhů. Naučí žáky spoustu nových písniček, ve kterých si zábavnou formou osvojí nové mluvnické učivo.

Kód: 3-80

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 3-81

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks

Neváhejte a pojďte s námi čarovat také v pracovním sešitě černé kočičky, kde v čarodějnických úkolech postupně odkryjete psanou podobu osvojovaných slov.

Kód: 3-85

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
69 Kč
 ks
Kód: 3-86

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
69 Kč
 ks

Připravili jsme pro Vás také CD nahrávky k učebnicím.

Kód: 3-82-1

CD LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl

Skladem
Cena s DPH:
299 Kč
 ks
Kód: 3-82-2

CD LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl

Skladem
Cena s DPH:
299 Kč
 ks

Interaktivní materiály 3. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online. Doporučujeme také pracovní listysadu interaktivních pomůcek.

Kód: A-10

MIUč+ Listen and play pro 1.–3. ročník – interaktivně ZDARMA

Skladem
Cena s DPH:
zdarma
 ks
Kód: A-31

Pracovní listy pro 3. ročník

Skladem
Cena s DPH:
49 Kč
 ks
Kód: A-32

Sada interaktivních pomůcek pro 3. ročník LISTEN AND PLAY With magicians!

Skladem
Cena s DPH:
4999 Kč
 ks

Kompletní aktuální nabídku angličtin pro 3. ročník naleznete zde.

4. ročník – LISTEN AND SPEAK With Mr B!

Učebními materiály pro 4. ročník provází žáky pejsek Mr B. Učebnice jsou koncipovány systematicky, každá lekce je rozložena na 8 stran. První strana se vždy zaměřuje na čtení s porozuměním textu, žáci se zároveň seznámí s novou slovní zásobou. Následuje vyvození gramatiky a její procvičení v reálných situacích. Nechybí ani komiksy, kreativní práce na projektech, reálie ani poslechová cvičení. V příloze učebnice jsou instrukce ke cvičením v českém jazyce.

Kód: 4-80

Listen and Speak, 1. díl (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
119 Kč
 ks
Kód: 4-81

Listen and Speak, 2. díl (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
119 Kč
 ks

Pracovní sešity jsou dvoubarevné, cvičení v pracovních sešitech obsahují odkazy na cvičení v učebnici. Obálky pracovních sešitů jsou využity ke hře.

 

Kód: 4-85

Listen and Speak, 1. díl (prac. sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
69 Kč
 ks
Kód: 4-86

Listen and Speak, 2. díl (prac. sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
69 Kč
 ks

K oběma dílům učebnice je vytvořen slovníček. Je prakticky koncipován ke každé straně učebnice. Nová slova jsou zapojována do obvyklého slovního spojení, ve kterém se užívají. To přispívá k rozvoji konverzačních schopností žáka.

Kód: 4-87

Slovníček Listen and Speak

Skladem
Cena s DPH:
39 Kč
 ks
 

CD nahrávky k učebnicím i slovníčku jsou namluveny rodilými mluvčími.

Kód: 4-82-1

CD Listen and Speak, 1. díl

Skladem
Cena s DPH:
249 Kč
 ks
Kód: 4-82-2

CD Listen and Speak, 2. díl

Skladem
Cena s DPH:
299 Kč
 ks
Kód: 4-82-3

CD Mr. B Word bank

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Učebnice a pracovní sešity můžete používat v elektronické podobě jako MIUč+.

 

Kompletní aktuální nabídku angličtin pro 4. ročník naleznete zde.

5. ročník – LISTEN AND SPEAK With Friends!

Učebnice pro 5. ročník jsou koncipovány podobně jako ve 4. ročníku. Rozvíjejí čtení s porozuměním, gramatiku zapojují do reálných situací. Žáci se pobaví při práci na různých projektech. Poslední strana v každé lekci je věnována blogu. Kamarádi z různých zemí světa tam vkládají své příspěvky. Blog je zaměřen na zajímavosti z historie. Pro tyto stránky jsme vybrali poutavé příběhy, které oslovují věkovou kategorii žáků daného období.
Nechybí poslechová cvičení a písničky. U jednotlivých cvičení v učebnicích jsou pro snazší orientaci uvedeny odkazy na úkoly v pracovních sešitech, na CD a na slovníček. Vyučující (rodiče) mohou pracovat s úkoly podle instrukcí, které jsou uvedeny v českém jazyce v závěru každého dílu učebnice.

Kód: 5-80

Listen and Speak With friends! 1. díl učebnice

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
119 Kč
 ks
Kód: 5-81

Listen and Speak With friends! 2. díl učebnice

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
119 Kč
 ks

Pracovní sešity jsou dvoubarevné, cvičení v pracovních sešitech obsahují odkazy na cvičení v učebnici. Učivo každé lekce je shrnuto na opakovacích stranách v závěru lekce. K zopakování učiva lze využít i opakovací strany v závěru pracovních sešitů. První díl obsahuje závěrečné opakování učiva daného pololetí, druhý díl závěrečné opakování učiva celého ročníku.

 

Kód: 5-85

Listen and Speak With friends! 1. díl pracovní sešit

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
69 Kč
 ks
Kód: 5-86

Listen and Speak With friends! 2. díl pracovní sešit

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
69 Kč
 ks

Při osvojování nové slovní zásoby žáci pracují se slovníčkem. Slovní zásobu se učí zapojením do slovních spojení, ve kterých jsou slova uvedena v textu učebnice, dále slova zapojují do vět. Naučí se při tom vnímat slova v jejich různých významových souvislostech. Vzorově je ve slovníčku uvedena jedna věta. Na slovníčku spolupracovali rodilí mluvčí a vyučující z Anglie.

 

Kód: 5-87

Slovníček Listen and Speak With friends!

Skladem
Cena s DPH:
43 Kč
 ks
 

V 5. ročníku se žáci při poslechu audionahrávek naučí od interpretů zastupujících hrdiny blogového příběhu z učebnice i praktická slova a slovní spojení v jejich rodném jazyce (v americké angličtině, v ruštině, v italštině, v němčině a ve francouzštině), např. pozdravy, přání. Učí se porozumět textu v anglickém jazyce již z úst různých interpretů textu. Novou slovní zásobu a nosné texty si žáci fixují v britské angličtině z úst rodilých mluvčích.

Kód: 5-82-1

CD Listen and Speak With Friends! 1. díl

Skladem
Cena s DPH:
299 Kč
 ks
Kód: 5-82-2

CD Listen and Speak With Friends! 2. díl

Skladem
Cena s DPH:
299 Kč
 ks
Kód: 5-82-3

CD Word Bank

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks
 

Učebnice a pracovní sešity můžete používat v elektronické podobě jako MIUč+.


Kompletní aktuální nabídku angličtin pro 5. ročník naleznete zde.

MODERNÍ A ZÁBAVNÉ MULTIMEDIÁLNÍ A INTERAKTIVNÍ MATERIÁLY A POMŮCKY

Pro podporu výuky anglického jazyka jsme vytvořili MODERNÍ A ZÁBAVNÉ INTERAKTIVNÍ MATERIÁLY A POMŮCKY. Interaktivní materiály pro 1. až 3. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online, pomůcky učebnice a pracovní sešity si můžete objednat v našem e-shopu.