Multimediální interaktivní učebnice Výchova k občanství

Pro základní seznámení s našimi MIUč doporučujeme zhlédnout videa představující možnosti interaktivní výuky na I. i II. stupni.