Český jazyk 1. stupeň

1. ročník: Čteme a píšeme s Agátou, Duhová řada, Píšeme tiskacím, původní řada

2. ročník: Duhová řada, Píšeme tiskacím písmem, Původní řada

3. ročník: Duhová řada, Píšeme tiskacím písmem

4. ročník: Duhová řada, Původní řada

5. ročník: Duhová řada, Původní řada

Český jazyk a literatura pro 1. ročník

Učební materiály „ČTEME A PÍŠEME S AGÁTOU“ pro 1. ročník

Čteme a píšeme s Agátou je součástí uceleného souboru vzdělávacích materiálů AMOS.

Poprvé můžete v 1. ročníku vyučovat čtení, psaní, počítání a prvouku jedním výukovým stylem s didakticky i graficky provázaným souborem učebních materiálů.

Vzhledem k nastalé situaci nahrazujeme všechny avizované jarní semináře online seminářem „AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník“.

Živá abeceda

Cena s DPH:
63 Kč
 ks

Slabikář, 1. díl

Cena s DPH:
63 Kč
 ks

Slabikář, 2. díl

Cena s DPH:
64 Kč
 ks

Slabikář, 3. díl

Cena s DPH:
54 Kč
 ks

Slabikář, 1. a 2. díl

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Uvolňovací cviky

Cena s DPH:
43 Kč
 ks
 

Písanka, 1 .díl

Cena s DPH:
23 Kč
 ks

Písanka, 2 .díl

Cena s DPH:
23 Kč
 ks

Písanka, 3 .díl

Cena s DPH:
23 Kč
 ks

 

Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři, 3. díl

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Metodický průvodce

Cena s DPH:
169 Kč
 ksDUHOVÁ ŘADA

Představujeme vám oblíbený soubor učebnic a pracovních sešitů vytvořený v souladu s RVP ZV.

Na základě pozitivních ohlasů na nové písanky pro 2. ročník jsme zavedli PÍSANKY pro 1. ročník (1. –4. díl) v dvoubarevné variantě. Obsah písanek je nezměněn, jsou pod stejným kódem a za stejnou cenu.

Klíčové kompetence a očekávané výstupy ke Slabikáři

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

MIUč+ Živá abeceda, Slabikář (sada) obsahuje:

  • – interaktivní verzi tištěné Živé abecedy a Slabikáře (DUHOVÁ ŘADA),
  • – interaktivní verze tištěných písanek a Pracovního sešitu (DUHOVÁ ŘADA),
  • – interaktivní verzi Uvolňovacích cviků se zvířátky a Psaní číslic se zvířátky (DUHOVÁ ŘADA),
  • – multimédia: interaktivní cvičení (např. neposedná písmenka), videa, mezipředmětové vztahy (prvouka Já a můj svět 1, Matýskova matematika 1, angličtina Listen and play 1, Hudební výchova 1), fotoalba, webové odkazy a audia.

K výuce čtení a psaní doporučujeme:

PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM

Ucelený soubor výukových materiálů pro výuku čtení a psaní nevázaným písmem v 1. ročníku má udělenou schvalovací doložku MŠMT. Tyto materiály jsou ak v souladu s cíli vzdělávání, RVP ZV a právními předpisy, a školy je tudíž mohou používat. Řadu pro 1. ročník doplňují písanky pro 2. a 3. ročník. Alternativou k výuce nevázaného písma od 1. ročníku je písanka Jak psát tiskacím od 3. ročníku ZŠ sloužící k výuce nevázaného písma pro žáky, kteří se dosud učili psát vázaným písmem.

Více informací najdete na www.pisemetiskacim.cz

Metodická příručka je pro vyučující, kteří mají zájem používat řadu výukových materiálů Píšeme tiskacím písmem, zdarma na vyžádání na e-mailové adrese pisemetiskacim@nns.cz.

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

PŮVODNÍ ŘADA

Původní řada učebnic čtení a psaní pro 1. ročník je rozdělena do dvou samostatných knih a čtyř předtištěných písanek, kterým předchází pracovní sešit Moje první psaní. Slabikáři, Živé abecedě a Písankám 1 až 4 byla právě prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2022.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Český jazyk a literatura pro 2. ročník

DUHOVÁ ŘADA

Čítanka 2 NOVĚ

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Metodický průvodce Čítankou 2 NOVĚ (včetně SVP)

Cena s DPH:
189 Kč
 ks

K nové učebnici Český jazyk 2 doporučujeme multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ Český jazyk 2

PŮVODNÍ ŘADA

Čítanka 2

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Putování se sluníčkem

Cena s DPH:
33 Kč
 ks
 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM

Písanky pro 2. ročník obsahově vycházejí z písanek pro psaní vázaným písmem (kód 2-78, 2-79). Rozvíjí se v nich i čtení vázaného písma.

Český jazyk a literatura pro 3. ročník

DUHOVÁ ŘADA

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

NOVÁ učebnice Český jazyk 3 tvoří celek s dvoubarevnými pracovními sešity Český jazyk 3, 1. a 2. díl, rozvíjí žákovské dovednosti v oblasti čtenářské gramotnosti a podporuje čtení s porozuměním.

S dvoubarevným pracovním sešitem Procvičujeme slovní druhy hravě zvládnete všechny slovní druhy.

Více informací o pracovním sešitě Český jazyk 3 (k původní řadě)

Více informací o pracovním sešitě Hravá vyjmenovaná slova

PŮVODNÍ ŘADA

Český jazyk 3 (pracovní sešit) - A4

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Čítanka 3

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM

Písanky pro 3. ročník, 1. a 2. díl, obsahově vycházejí z písanek pro 3. ročník pro psaní vázaným písmem (kód 3-78, 3-79). Písanka Jak psát tiskacím od 3. ročníku ZŠ je alternativou výuky nevázaného písma od 1. ročníku.

Český jazyk a literatura pro 4. ročník

DUHOVÁ ŘADA

 

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Více informací o dvoubarevném pracovním sešitě Procvičujeme shodu přísudku s podmětem naleznete zde.

Více informací o dvoubarevném pracovním sešitě Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního naleznete zde.

PŮVODNÍ ŘADA

Český jazyk 4 nově (pracovní sešit)

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Čítanka 4

Cena s DPH:
139 Kč
 ks

Český jazyk a literatura pro 5. ročník

DUHOVÁ ŘADA

Více informací o dvoubarevném pracovním sešitě Procvičujeme učivo českého jazyka ze 3.-5. ročníku naleznete zde.

Čítanka 5Čítanka 5 vhodná pro žáky se SVP (mají udělenou schvalovací doložku MŠMT) zaujmou žáky atraktivním výběrem literárních ukázek. Vedou k rozvoji čtenářských dovedností, zlepšení verbálního projevu a dalších dovedností.

PŮVODNÍ ŘADA

Český jazyk 5 nově, 1. díl

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Český jazyk 5 nově, 2. díl

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Psaní předpon a předložek

Cena s DPH:
33 Kč
 ks
 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Podklad pro dosažení očekávaného výstupu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura z RVP ZV pro 1. stupeň ZŠ si můžete stáhnout zde:

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě