Matematika 1. stupeň

NOVÁ UCELENÁ ŘADA podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV

Představujeme Vám ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky pro 1. stupeň základních škol.

 • – Celá tato řada učebnic vede žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, rozvoji logického uvažování, prostorové představivosti a k samostatnosti.
 • – Nové učivo je vždy v učebnicích systematicky a názorně vysvětleno.
 • – Ke všem učebnicím jsou k dispozici pracovní sešity.
 • – Učebnice i pracovní sešity pro 1. až 5. ročník mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
 • – Učebnice i pracovní sešity vedou k naplnění očekávaných výstupů dle nejnovější verze RVP ZV.
 • – Navštivte www.matyskova-matematika.cz – výuková videa pro učitele, žáky i rodiče.
 • – Součástí řady jsou samostatné učebnice a pracovní sešity geometrie pro 3., 4. a 5. ročník.
 • – Vyzkoušejte multimediální interaktivní učebnice MIUč+ na 30 dnů zdarma.
 • – K učebnicím vydáváme i metodické průvodce.

 

Učebnice pro 1. a 2. ročník

 • – Již od 1. dílu matematiky jsou žáci vedeni ke čtení a pochopení zadaných úkolů – od piktogramů ke komplexním zadáním.
 • – Vysvětlení nové látky – je doprovázeno názornými kresbami a vzorovými příklady.
 • – Uplatnění praktického čtení s porozuměním – od obrázkového čtení, přes jednoduché pokyny k systematickému řešení slovních úloh.
 • – Praktická provázanost s učivem českého jazyka a prvouky.
 • – Zaměření na uplatnění matematických dovedností v běžném životě.
 • – Vyhledávání údajů z grafického znázornění a z jednoduchých diagramů.
 • – Více možností k pochopení látky – učivo je vždy rozčleněno do několika kapitol, v nichž se jednotlivé typy úkolů opakují.
 • – Zařazení jednotlivých dílů matematiky do příslušných ročníků lze nastavit podle individuálních potřeb škol v souladu se ŠVP (týká se dílů mezi 1. a 2. ročníkem a mezi 2. a 3. ročníkem).

 

Při tvorbě této učebnice jsem vycházel z dlouholetých zkušeností. Mým cílem vždy bylo a je využívat v matematice znalosti, které si žáci již v českém jazyce osvojili, a zároveň procvičovat to, co se probírá v prvouce. Tímto praktickým propojováním jednotlivých předmětů jsem vždy dokázal, že žáci byli neustále v kontaktu s celou šíří učiva.

Autor

Matýskova matematika pro 1. ročník

 

Matýskova matematika, 1. díl - Počítání do 5

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika, 2. díl - Počítání do 10

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Počítání do pěti a do deseti (pracovní sešit k 1. a 2. dílu učebnice)

Cena bez DPH:
27.27 Kč/ks
Cena s DPH:
30 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika, 3. díl - Počítání do 20 bez přechodu přes 10

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Počítání do dvaceti (pracovní sešit ke 3. dílu učebnice)

Cena bez DPH:
27.27 Kč/ks
Cena s DPH:
30 Kč/ks
 ks

Papírové dopočítadlo 0-10

Cena bez DPH:
8.18 Kč/ks
Cena s DPH:
9 Kč/ks
 ks

Papírové dopočítadlo 0-20

Cena bez DPH:
8.18 Kč/ks
Cena s DPH:
9 Kč/ks
 ks

Matýskovy karty pro výuku matematiky

Cena bez DPH:
21.82 Kč/ks
Cena s DPH:
24 Kč/ks
 ks

Písankový sešit s pomocnými linkami 511+

Cena bez DPH:
7.44 Kč/ks
Cena s DPH:
9 Kč/ks
 ks

Písankový sešit s pomocnými linkami 512+

Cena bez DPH:
7.44 Kč/ks
Cena s DPH:
9 Kč/ks
 ks

Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení

Cena bez DPH:
16.36 Kč/ks
Cena s DPH:
18 Kč/ks
 ks

Karta mincí NOVINKA

Cena bez DPH:
11.57 Kč/ks
Cena s DPH:
14 Kč/ks
 ks

Karta bankovek NOVINKA

Cena bez DPH:
11.57 Kč/ks
Cena s DPH:
14 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 1. díl

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 2. díl

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 3. díl

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Matýskova matematika pro 2. ročník

Matýskova matematika, 4. díl - Počítání do 20 s přechodem přes 10

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Počítání do 20 s přechodem přes 10

Cena bez DPH:
27.27 Kč/ks
Cena s DPH:
30 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 4. díl NOVINKA

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika, 5. díl - Počítání do 100

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Počítání do 100

Cena bez DPH:
27.27 Kč/ks
Cena s DPH:
30 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 5. díl NOVINKA

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika, 6. díl - Vyvození násobení a dělení

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Vyvození násobení a dělení

Cena bez DPH:
27.27 Kč/ks
Cena s DPH:
30 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 6. díl NOVINKA

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-20

Cena bez DPH:
6.36 Kč/ks
Cena s DPH:
7 Kč/ks
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-100

Cena bez DPH:
8.18 Kč/ks
Cena s DPH:
9 Kč/ks
 ks

Karta mincí NOVINKA

Cena bez DPH:
11.57 Kč/ks
Cena s DPH:
14 Kč/ks
 ks

Karta bankovek NOVINKA

Cena bez DPH:
11.57 Kč/ks
Cena s DPH:
14 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice pro 3. až 5. ročník

 • Geometrie – je vyčleněna jako samostatná učebnice již od 3. ročníku. Učebnice geometrie nevyžaduje návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky.
 • Prostorová představivost – úkoly tohoto typu jsou zařazovány průběžně v rámci učiva geometrie.
 • – Finanční gramotnost – je pravidelně zařazována v jednotlivých dílech, v 5. ročníku je učivu věnována celá kapitola.
 • – Práce s diagramy a grafy – učebnice obsahují dostatek úkolů, v nichž je zapotřebí s grafy a diagramy aktivně pracovat.
 • – Slovní úlohy – jsou zadávány tak, aby žákům zábavnou formou rozšiřovaly všeobecný přehled.
 • – Úlohy, se kterými se žáci setkávají u přijímacích pohovorů na víceletá gymnázia, jsou zařazeny zejména v učebnicích pro 5. ročník, typová řešení jsou vždy řádně vysvětlena.
 • Animace a kresby – zábavnou formou pomáhají přiblížit probíranou tematiku.

Matýskova matematika pro 3. ročník

Matýskova matematika, 7. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Procvičujeme s Matýskem (PS k 7. dílu učebnice)

Cena bez DPH:
30.91 Kč/ks
Cena s DPH:
34 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika, 8. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Procvičujeme s Matýskem (PS k 8. dílu učebnice)

Cena bez DPH:
30.91 Kč/ks
Cena s DPH:
34 Kč/ks
 ks

Geometrie (učebnice)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Geometrie (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
30.91 Kč/ks
Cena s DPH:
34 Kč/ks
 ks

Doplňkový sešit k učebnici Geometrie

Cena bez DPH:
7.27 Kč/ks
Cena s DPH:
8 Kč/ks
 ks

Sešit na rýsování (tečkovaný, centimetrová síť)

Cena bez DPH:
9.09 Kč/ks
Cena s DPH:
11 Kč/ks
 ks

Sešit na rýsování 410+ (bílé listy)

Cena bez DPH:
7.44 Kč/ks
Cena s DPH:
9 Kč/ks
 ks

Sešit na rýsování 420+ (bílé listy)

Cena bez DPH:
9.92 Kč/ks
Cena s DPH:
12 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 7. díl NOVINKA

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 8. díl NOVINKA

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Geometrie pro 3. ročník NOVINKA

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Matýskova matematika pro 4. ročník

Matýskova matematika pro 4. ročník je svojí strukturou obdobná Matýskově matematice pro 3. ročník. Skládá se ze tří učebnic a tří pracovních sešitů: Matýskova matematika, 1. díl (číselný obor 0 až 10 000), Matýskova matematika, 2. díl (číselný obor 0 až 1 000 000), a samostatná učebnice Geometrie. K učebnicím a pracovním sešitům doporučujeme multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

Matýskova matematika pro 4. ročník, 1. díl (učebnice) - NOVINKA

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika pro 4. ročník, 2. díl (učebnice) - NOVINKA

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Geometrie pro 4. ročník, Matýskova matematika (učebnice) - NOVINKA

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika pro 4. ročník, 1. díl (PS) - NOVINKA

Cena bez DPH:
35.45 Kč/ks
Cena s DPH:
39 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika pro 4. ročník, 2. díl (PS) - NOVINKA

Cena bez DPH:
35.45 Kč/ks
Cena s DPH:
39 Kč/ks
 ks

Geometrie pro 4. ročník, Matýskova matematika (PS) - NOVINKA

Cena bez DPH:
35.45 Kč/ks
Cena s DPH:
39 Kč/ks
 ks

Doplňkový sešit k učebnici Geometrie pro 4. ročník

Cena bez DPH:
7.27 Kč/ks
Cena s DPH:
8 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 1. díl NOVINKA

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 2. díl NOVINKA

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Geometrie pro 4. ročník

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Matýskova matematika pro 5. ročník

Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl (učebnice) NOVINKA

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl (učebnice) NOVINKA

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Geometrie pro 5. ročník, Matýskova matematika (učebnice) NOVINKA

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl (PS) NOVINKA

Cena bez DPH:
35.45 Kč/ks
Cena s DPH:
39 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl (PS) NOVINKA

Cena bez DPH:
35.45 Kč/ks
Cena s DPH:
39 Kč/ks
 ks

Geometrie pro 5. ročník, Matýskova matematika (PS) NOVINKA

Cena bez DPH:
35.45 Kč/ks
Cena s DPH:
39 Kč/ks
 ks
 

Doplňkový sešit k učebnici Geometrie pro 5. ročník

Cena bez DPH:
7.27 Kč/ks
Cena s DPH:
8 Kč/ks
 ks
 

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Nové učebnice MATÝSKOVA MATEMATIKA pro 1. ročník se vyznačují:

 • MATÝSKOVA MATEMATIKA vysvětlí vše po malých krůčcích

Učebnice jsou systematicky sestaveny tak, aby se žáci seznamovali s matematikou po jednotlivých krůčcích. Na rozdíl od učebnic, které v některých místech přeskočí mezikrok pro vysvětlení, Matýskova matematika věnuje prostor i těmto mezikrokům. Tak dosáhneme toho, že všichni žáci látku skutečně pochopí, což je u matematiky velice důležité.

 • Dává více možností k pochopení látky

Učebnice jsou koncipovány tak, aby žák nebyl nucen pochopit látku vždy v přesný okamžik, ale dávají naopak prostor k postupnému pochopení látky každým žákem dle jeho možností. Proto je učivo předkládáno postupně z více pohledů, pomocí názorných příkladů a grafických znázornění.

 • Průvodce Matýsek ukáže jak na to

Novými učebnicemi matematiky bude žáky provázet hodný skřítek Matýsek. Matýsek se stane milým průvodcem dětí a formou názorného obrázku u každého nového úkolu jim ukáže, jak daný úkol vyřešit. Učebnice jsou tak bohatě ilustrovány a současně každý obrázek má pro výuku svůj význam.

 • Staví na praktickém čtení s porozuměním

Učebnice podporují rozvoj čtení s porozuměním, kdy je čtení přímo prakticky využíváno k získávání matematických dovedností. To je zpočátku umožněno pomocí obrázkového čtení, které je postupně nahrazováno textem. Žáci snadno pochopí význam jednotlivých ikonek a sami pak vědí, co mají ve cvičení dělat, dosahují větší míry samostatnosti a může se tak zvyšovat jejich učební sebevědomí. Obtížnost čtení s porozuměním v matematické oblasti je nastavena tak, aby byla v každém období pro každého žáka snadno splnitelná a umožňovala plynule získávat matematické znalosti. Později žáci začnou sami vyhledávat matematické informace v textu. Žáci plynule, nenásilně a přirozeně přecházejí od čtení jednoduchých pokynů ke slovním úlohám. Praktické slovní úlohy vycházejí z reálných a pro žáky běžných situací, např. při nakupování.

 • Sledují uplatnění matematických dovedností v běžném životě

Učivo je vyvozeno z reálných situací, do kterých je žák uváděn četbou. Nejenže žák látku snadněji pochopí, ale navíc pozná, v jakých situacích bude nově nabyté znalosti využívat. Uvědomí si tak, že jsou pro něj skutečně užitečné. Žáci tak například uplatňují matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi.

Pro bližší seznámení se s novou učebnicí si část prvního dílu si můžete stáhnout zde.