Hudební výchova

Přinášíme vám ucelený soubor materiálů pro práci v hodinách hudební výchovy na prvním stupni ZŠ. Připravili jsme pro vás i CD s doprovody.

Jako doplňkový výukový materiál jsme připravili k tištěným učebnicím ucelenou řadu multimediálních interaktivních učebnic MIUč s interaktivními doprovody písní, které si můžete přehrát s nazpívaným hlasem nebo bez něj, s rytmickými a interaktivními cvičeními, audii, fotografiemi, videi a zajímavostmi.

1. ročník

Pracovní listy jsou způsobem zpracování vhodné i pro zábavu a zpěv dětí v zájmových kroužcích.

2. ročník

Metodický průvodce obsahuje doporučené náměty jednotlivých hodin (hlasový nácvik, písně, rytmická cvičení, poslech, pohybová část).

3. ročník

Doplňkovým výukovým materiálem jsou i CD, které obsahují doprovodné instrumentální skladby k jednotlivým písním v učebnicích.

4. ročník

Učebnice jsou doplněná i o hudební pojmy (sbor, dirigent, posuvky atd.) a medailonky hudebních skladatelů (W. A. Mozarta, B. Smetany aj.)

5. ročník

Koncepce učebnic je zachována ve všech ročnících. Učebnice na sebe navazují, prohlubují již získané dovednosti i znalosti.

Ukázka: MIUč+ Hudební výchova 2

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.