Přírodopis

Vydáváme ucelenou řadu učebnic přírodopisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti, práci s internetem, práce s mapou. Tyto učebnice jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic MIUč.

V roce 2016 vyšlo 2. aktualizované vydání učebnice Přírodopis 8 (Biologie člověka). Učebnice má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2021. V učebnici byla aktualizována kapitola PŘÍLOHA – PŘEHLED PRVNÍ POMOCI. Postupy první pomoci odpovídají nejnovějším standardům (Guidelines 2015) a celý text je zkontrolovaný od MUDr. Jany Kubalové (Náměstek pro krizovou připravenost a vzdělávání na ZZS JMK v Brně,  http://www.zzsjmk.cz/).

Strany 116-127 z nového vydání učebnice Přírodopis 8 si můžete stáhnout zde.

Zde si můžete stáhnout Klíčové kompetence a očekávané výstupy.

 

 

Přírodopis 6, 1. díl - Obecný úvod do přírodopisu

Cena bez DPH:
75.45 Kč/ks
Cena s DPH:
83 Kč/ks
 ks

Přírodopis 6, 1. díl - Obecný úvod do přírodopisu (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové

Cena bez DPH:
75.45 Kč/ks
Cena s DPH:
83 Kč/ks
 ks

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci

Cena bez DPH:
75.45 Kč/ks
Cena s DPH:
83 Kč/ks
 ks

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Přírodopis 7, 2.díl - Botanika

Cena bez DPH:
75.45 Kč/ks
Cena s DPH:
83 Kč/ks
 ks

Přírodopis 7, 2.díl - Botanika (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Přírodopis 8 - Biologie člověka

Cena bez DPH:
144.55 Kč/ks
Cena s DPH:
159 Kč/ks
 ks

Přírodopis 8 - Biologie člověka (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
67.27 Kč/ks
Cena s DPH:
74 Kč/ks
 ks

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie

Cena bez DPH:
144.55 Kč/ks
Cena s DPH:
159 Kč/ks
 ks

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
67.27 Kč/ks
Cena s DPH:
74 Kč/ks
 ks
 

Jak se zachovat, když... (učebnice) - NOVINKA

Cena bez DPH:
117.27 Kč/ks
Cena s DPH:
129 Kč/ks
 ks

Jak se zachovat, když... (pracovní sešit) NOVINKA

Cena bez DPH:
67.27 Kč/ks
Cena s DPH:
74 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Nové pracovní sešity

Dvoubarevné pracovní sešity tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi přírodopisu. Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů přírodopisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj přírodopisné gramotnosti.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

Více ukázek…