Přírodopis

Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky katalogu pro 2. stupeň.

Vydáváme ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů přírodopisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují  očekávané výstupy, klíčové kompetence a návrhy projektů.

 

Učebnice i pracovní sešity vydáváme jako multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+).

 

 

Nová ucelená řada barevných pracovních sešitů je skladem.

Pro doplnění potřebných témat v přírodopise, která se vztahují k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situací,  lze využít učebnici a pracovní sešit Jak se zachovat, když…

Učebnice

Každá kapitola učebnice obsahuje mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti, práci s internetem a práci s mapou.

V roce 2016 vyšlo druhé, aktualizované vydání učebnice Přírodopis 8 (Biologie člověka). V učebnici byla zaktualizována kapitola PŘÍLOHA – PŘEHLED PRVNÍ POMOCI. Postupy v ní uvedené odpovídají standardům (Guidelines 2015) a celý text je zkontrolovaný od MUDr. Jany Kubalové (náměstek pro krizovou připravenost a vzdělávání na ZZS JMK v Brně,  http://www.zzsjmk.cz/).

Strany 116-127 z aktualizovaného vydání učebnice Přírodopis 8 si můžete stáhnout zde.

Zde si můžete stáhnout Klíčové kompetence a očekávané výstupy.

Kód: 6-30

Přírodopis 6, 1. díl - Obecný úvod do přírodopisu

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 6-31

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 7-30

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 7-31

Přírodopis 7, 2. díl - Botanika

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 8-30

Přírodopis 8 - Biologie člověka

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks
Kód: 9-30

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Barevné pracovní sešity

Nově vydáváme plněbarevné verze pracovních sešitů. Od původních dvoubarevných se liší využitím plné barevnosti, jednotlivá cvičení zůstávají v původní, osvědčené podobě, obsahují shrnutí učiva.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat. Nově vydáváme barevné verze pracovních sešitů (původní dvoubarevné pracovní sešity postupně doprodáváme).

Pracovní sešity tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi přírodopisu. Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů přírodopisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj přírodopisné gramotnosti.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

Kód: 6-34

Přírodopis 6, 1. díl - Obecný úvod do přírodopisu (barevný pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
53 Kč
 ks
Kód: 6-35

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové (barevný pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
53 Kč
 ks
Kód: 7-34

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci (barevný pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
53 Kč
 ks
Kód: 7-35

Přírodopis 7, 2. díl - Botanika (barevný pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
53 Kč
 ks
Kód: 8-33

Přírodopis 8 - Biologie člověka (barevný pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 9-33

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie (barevný pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks

DVOUBAREVNÉ PRACOVNÍ SEŠITY v doprodeji

Kód: 6-32

Přírodopis 6, 1. díl - Obecný úvod do přírodopisu (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Prodej ukončen
Cena s DPH:
43 Kč
 ks
Kód: 6-33

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Prodej ukončen
Cena s DPH:
43 Kč
 ks
Kód: 7-32

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Prodej ukončen
Cena s DPH:
43 Kč
 ks
Kód: 7-33

Přírodopis 7, 2. díl - Botanika (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem - doprodej
Cena s DPH:
43 Kč
 ks
Kód: 8-32

Přírodopis 8 - Biologie člověka (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem - doprodej
Cena s DPH:
74 Kč
 ks
Kód: 9-32

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Prodej ukončen
Cena s DPH:
74 Kč
 ks

Multimediální interaktivní učebnice MIUč+

Kód: 6-30-A5

MIUč+ Přírodopis 6, 1. díl – Obecný úvod do přírodopisu – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
4490 Kč
 ks
Kód: 6-30-A1

MIUč+ Přírodopis 6, 1. díl – Obecný úvod do přírodopisu – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1090 Kč
 ks
Kód: 6-30-S1

MIUč+ Přírodopis 6, 1. díl – Obecný úvod do přírodopisu – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 6-30-T1

MIUč+ Přírodopis 6, 1. díl – Obecný úvod do přírodopisu – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 6-31-A5

MIUč+ Přírodopis 6, 2. díl – Bezobratlí živočichové – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
4490 Kč
 ks
Kód: 6-31-A1

MIUč+ Přírodopis 6, 2. díl – Bezobratlí živočichové – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1090 Kč
 ks
Kód: 6-31-S1

MIUč+ Přírodopis 6, 2. díl – Bezobratlí živočichové – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 6-31-T1

MIUč+ Přírodopis 6, 2. díl – Bezobratlí živočichové – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 7-30-A5

MIUč+ Přírodopis 7, 1. díl – Strunatci – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
4490 Kč
 ks
Kód: 7-30-A1

MIUč+ Přírodopis 7, 1. díl – Strunatci – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1090 Kč
 ks
Kód: 7-30-S1

MIUč+ Přírodopis 7, 1. díl – Strunatci – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 7-30-T1

MIUč+ Přírodopis 7, 1. díl – Strunatci – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 7-31-A5

MIUč+ Přírodopis 7, 2. díl – Botanika – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
4490 Kč
 ks
Kód: 7-31-A1

MIUč+ Přírodopis 7, 2. díl – Botanika – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1090 Kč
 ks
Kód: 7-31-S1

MIUč+ Přírodopis 7, 2. díl – Botanika – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 7-31-T1

MIUč+ Přírodopis 7, 2. díl – Botanika – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 8-30-A5

MIUč+ Přírodopis 8 – Biologie člověka – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
7990 Kč
 ks
Kód: 8-30-A1

MIUč+ Přírodopis 8 – Biologie člověka – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1990 Kč
 ks
Kód: 8-30-S1

MIUč+ Přírodopis 8 – Biologie člověka – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 8-30-T1

MIUč+ Přírodopis 8 – Biologie člověka – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1190 Kč
 ks
Kód: 9-30-A5

MIUč+ Přírodopis 9 – Geologie a ekologie – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
7990 Kč
 ks
Kód: 9-30-A1

MIUč+ Přírodopis 9 – Geologie a ekologie – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1990 Kč
 ks
Kód: 9-30-S1

MIUč+ Přírodopis 9 – Geologie a ekologie – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 9-30-T1

MIUč+ Přírodopis 9 – Geologie a ekologie – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1190 Kč
 ks

Jak se zachovat, když…

Učebnice reaguje na změny v RVP ZV z roku 2013, které zasahují do více vzdělávacích oblastí (Člověk a příroda, Člověk a zdravíČlověk a společnost). Obsahuje množství různorodých informací propojených do tematických celků. Při výuce tak můžete pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb vašich ŠVP ZV.

Učebnice Jak se zachovat, když… přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí (lze využít i jako učebnici pro brannou výchovu) a má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Usilovali jsme přitom o to, aby podávané informace byly v souladu nejen s požadavky RVP ZV a s platnou legislativou, ale aby žákům poskytly praktické rady a pokyny. Proto jsme učební texty konzultovali s odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení i v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Kód: 0-90

Jak se zachovat, když... (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 0-91

Jak se zachovat, když... (pracovní sešit)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks

Více ukázek…