Multimediální interaktivní učebnice Matýskova matematika

Matýskova matematika pro 1. ročník

MIUč+ Matýskova matematika pro 1. ročník obsahuje:

  • interaktivní verze učebnic Matýskova matematika 1., 2. a 3. díl,
  • interaktivní verzi pracovních sešitů Procvičujeme s Matýskem – Počítání do pěti a do deseti a Procvičujeme s Matýskem – Počítání do dvaceti,
  • interaktivní cvičení, animace, webové odkazy a audia


Navštivte www.matyskova-matematika.cz

Ke každé stránce v učebnicích je připravené video s komentářem spoluautora učebnic Mgr. Miloše Novotného. Komentáře byly záměrně voleny tak, aby byly pro děti co nejpřijatelnější. Jsou obdobné tomu, co žáci mohou slyšet ve škole od svých vyučujících. To umožňuje dětem, které nepochopí učivo ve vyučování (nebo vyučování zameškají), aby si mohly probíranou látku znovu zopakovat, popřípadě se s ní lépe seznámit. Veškeré video prezentace jsou volně dostupné na www.matyskova-matematika.cz. Na těchto stránkách jsou videa přehledně roztříděna podle jednotlivých učebnic a podle jejich stran.

Matýskova matematika pro 2. ročník

Matýskova matematika pro 3. ročník

Matýskova matematika pro 4. ročník

Matýskova matematika pro 5. ročník

Ukázka interaktivní učebnice pro 1. ročník Matýskova matematika, 1. díl – animace

Ukázka interaktivní učebnice Matýskova matematika, 2. díl

Ukázka interaktivní učebnice Matýskova matematika, 3. díl

Ukázka interaktivního pracovního sešitu Procvičujeme s Matýskem – Počítání do dvaceti