Matematika 2. stupeň

NOVÁ TEMATICKÁ ŘADA

Nová ucelená řadu učebnic, pracovních sešitů matematiky pro 6. až 9. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV. Cílem celé této sady učebních materiálů matematiky druhého stupně základní školy je poskytnout učitelům kompletní podklady pro vedení moderní výuky tohoto předmětu. Z tradičně pojaté výuky matematiky přebírá tato sada osvědčené didaktické prostředky – gradaci učiva, dostatečný důraz na procvičování látky a na podrobné, názorné a přesné vysvětlení každého jevu. V bohaté míře však používá moderní prostředky – zejména vazbu učebnice na pracovní sešit, praktické využití probírané látky a možnost bohatého využití interaktivních nástrojů.

Matematika - Desetinná čísla (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Desetinná čísla (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Kladná a záporná čísla (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Kladná a záporná čísla (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Dělitelnost (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Dělitelnost (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Základy geometrie (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Sešit na rýsování 420+ (bílé listy)

Cena bez DPH:
10.74 Kč/ks
Cena s DPH:
13 Kč/ks
 ks

Matematika - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (PS)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Zlomky, poměr (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Zlomky, poměr (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Procenta, trojčlenka (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Procenta, trojčlenka (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Rovinné útvary (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Rovinné útvary (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Výrazy a rovnice 1 (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks
 

Matematika - Výrazy a rovnice 1 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Hranoly a válce (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Hranoly a válce (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks
 

Matematika - Konstrukční úlohy (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Konstrukční úlohy (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks
 

Matematika 9 - Práce s daty, úměrnosti a funkce (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika 9 - Práce s daty, úměrnosti a funkce (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika 9 - Podobnost a funkce úhlu (učebnice) PŘIPRAVUJEME

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks
 

Matematika 9 - Podobnost a funkce úhlu (pracovní sešit) PŘIPRAVUJEME

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika 9 - Jehlany, kužely a koule (učebnice) PŘIPRAVUJEME

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika 9 - Jehlany, kužely a koule (pracovní sešit) PŘIPRAVUJEME

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks
 

Matematika 9 - Finanční matematika (učebnice) PŘIPRAVUJEME

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika 9 - Finanční matematika (pracovní sešit) PŘIPRAVUJEME

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic.

Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V metodice bude navrženo pořadí jednotlivých učebnic, v jakém mají být celky do výuky zařazovány, je v něm ale možno provést celou řadu změn podle potřeb konkrétní školy. V tomto navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

Pro každé téma bude připravena učebnice a pracovní sešit. V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení.

Pracovní sešit tvoří s učebnicí jeden celek. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování, úlohy zajímavé a nadstandardní pro nadané žáky. Jednotlivé pracovní sešity budou vždy zaměřeny na jednu ze vzdělávacích oblastí: Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a společnost nebo Umění a kultura, čímž dojde k vytvoření mezipředmětových vazeb.

K učebnici i pracovnímu sešitu vydáváme multimediální interaktivní učebnice, které obsahují interaktivní verzi tištěné učebnice, interaktivní verzi tištěného pracovního sešitu a řadu multimédií (interaktivní cvičení, animace, vybraná anglická klíčová slova namluvená rodilým mluvčím atd.).

Vyzkoušejte zdarma kteroukoli MIUč+ na 30 dní. Postup instalace naleznete na https://www.nns.cz/blog/vyzkousejte-miuc/.

MIUč+ je možné zakoupit v licencích:

 • 1. časově neomezená školní multilicence
 • 2. školní multilicence na 1 školní rok
 • 3. žákovská licence na 1 školní rok

MIUč+ Desetinná čísla - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Desetinná čísla - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
404.96 Kč/ks
Cena s DPH:
490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Desetinná čísla - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
40.50 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Kladná a záporná čísla - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Kladná a záporná čísla - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
404.96 Kč/ks
Cena s DPH:
490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Kladná a záporná čísla - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
40.50 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Dělitelnost - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Dělitelnost - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
404.96 Kč/ks
Cena s DPH:
490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Dělitelnost - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
40.50 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Základy geometrie - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Základy geometrie - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
404.96 Kč/ks
Cena s DPH:
490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Základy geometrie - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
40.50 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Shodnost - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Shodnost - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
404.96 Kč/ks
Cena s DPH:
490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Shodnost - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
40.50 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Zlomky - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Zlomky - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
404.96 Kč/ks
Cena s DPH:
490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Zlomky - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
40.50 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Procenta - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Procenta - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
404.96 Kč/ks
Cena s DPH:
490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Procenta - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
40.50 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Rovinné útvary - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Rovinné útvary - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
404.96 Kč/ks
Cena s DPH:
490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Rovinné útvary - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
40.50 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Výrazy a rovnice 1 - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Výrazy a rovnice 1 - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
404.96 Kč/ks
Cena s DPH:
490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Výrazy a rovnice 1 - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
40.50 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Hranoly a válce - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Hranoly a válce - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
404.96 Kč/ks
Cena s DPH:
490 Kč/ks
 ks

MIUč+ Hranoly a válce - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
40.50 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks
Ukázka učebnice z MIUč+ Desetinná čísla:
Ukázka pracovního sešitu z MIUč+ Desetinná čísla:

Zařazení jednotlivých titulů do ročníků je pouze doporučující, stejně jako posloupnost učebnic v ročnících. Nutné je ale brát zřetel na ty tituly, které musí být určitě probrány před některými dalšími. Důvodem je to, že znalosti učiva v nich obsaženého jsou potřebné při výpočtech v nově probírané látce. Jednotlivé závislosti učebnic jsou popsány níže u konkrétních titulů.

Doporučeno pro 6. ročník:

 • Desetinná čísla –  musí předcházet učebnici „Základy geometrie“ a „Kladná a záporná čísla“
 • Kladná a záporná čísla – musí předcházet učebnici „Zlomky, poměr“
 • Dělitelnost
 • Základy geometrie –  musí předcházet učebnici „Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti“

Doporučeno pro 7. ročník:

 • Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti –  musí předcházet učebnici „Rovinné útvary“
 • Zlomky, poměr – musí předcházet učebnici „Procenta, trojčlenka“
 • Procenta, trojčlenka –  musí předcházet učebnici „Rovinné útvary“ a „Finanční matematika“
 • Rovinné útvary –  musí předcházet učebnici „Hranoly a válce“, „Výrazy a rovnice 1“ a „Konstrukční úlohy“

Doporučeno pro 8. ročník:

 • Hranoly a válce – musí předcházet učebnici „Jehlany, kužely a koule“
 • Výrazy a rovnice 1 – musí předcházet učebnici „Výrazy a rovnice 2“
 • Konstrukční úlohy
 • – Výrazy a rovnice 2 – musí předcházet učebnici „Úměrnosti a funkce“

Doporučeno pro 9. ročník:

 • Práce s daty, úměrnosti a funkce
 • Podobnost a funkce úhlu – musí předcházet učebnici „Jehlany, kužely a koule“
 • Jehlany, kužely a koule
 • – Finanční matematika

PŮVODNÍ ŘADA

Učebnice aritmetiky, algebry a geometrie doporučujeme používat se stejně nazvanými pracovními sešity.

K 5 až 10 minutovým rozcvičkám slouží Počtářské chvilky 6, 7 a 8 .

Navíc jsou připraveny  doplňkové sešity: Vyzkoušej svůj důvtip, Jak počítat s procenty a Rovnice a slovní úlohy.

Učebnice jsou připraveny tak, aby s ní žáci mohli pracovat činnostně a k činnostem se vracet. Najdete zde didaktické hry, které mohou hodiny matematiky zpestřit a přitom procvičit počítání, které je potřeba zautomatizovat. Jsou zde připravena vhodná znázornění, která buď učivo uvádějí, shrnují a upozorňují. Pro žáky jsou připravena množství slovních úloh, jejichž zadání lze obměňovat. Při tvorbě učebnic se kladl důraz na příklady z běžného života a mezipředmětové vztahy. Učebnice obsahují navíc témata: základy statistiky, finanční matematika a počítání úroků, technické výpočty v elektrárně atd.

Aritmetika 6 (učebnice) - VYPRODÁNO

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Počtářské chvilky 6 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Aritmetika 6 (pracovní sešit) - VYPRODÁNO

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Geometrie 6 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
27.27 Kč/ks
Cena s DPH:
30 Kč/ks
 ks

Vyzkoušej svůj důvtip 6 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
27.27 Kč/ks
Cena s DPH:
30 Kč/ks
 ks

Geometrie 6 (učebnice)

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

Aritmetika 7 (učebnice) - VYPRODÁNO

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Počtářské chvilky 7 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Aritmetika 7 (pracovní sešit) - VYPRODÁNO

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Geometrie 7 (pracovní sešit) - VYPRODÁNO

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Jak počítat s procenty (pracovní sešit) - VYPRODÁNO

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Geometrie 7 (učebnice)

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

Algebra 8 (učebnice) - VYPRODÁNO

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Počtářské chvilky 8 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Rovnice a slovní úlohy (pracovní sešit) - VYPRODÁNO

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Geometrie 8 (pracovní sešit) - VYPRODÁNO

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Algebra 9 (učebnice) - VYPRODÁNO

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Chvilky s algebrou (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Rovnice a slovní úlohy 2 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Geometrie 9 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
0.00 Kč/ks
Cena s DPH:
Kč/ks
 ks

Geometrie 9 (učebnice)

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

Podrobné informace o učebnicích matematiky a jejich aktuální nabídku najdete v e-shopu.