Multimediální interaktivní učebnice Český jazyk

Český jazyk pro 2. ročník

Nová multimediální interaktivní učebnice MIUč+ Český jazyk 2 obsahuje interaktivní verzi nové tištěné učebnice Český jazyk 2 (kód 2-55), interaktivní verzi tištěných pracovních sešitů Český jazyk 2, 1. a 2. díl (kód 2-63 a 2-64) a také interaktivní verzi tištěné Písanky 2, 1. díl a 2. díl. Součástí MIUč+ jsou interaktivní cvičení, mezipředmětové vztahy do učebnic angličtiny a prvouky, zajímavosti, fotoalba a audionahrávky textu učebnice.


Součástí MIUč+ Český jazyk 2 je i pracovní sešit:

Český jazyk pro 3. ročník

Součástí MIUč+ Český jazyk 3 jsou i nové barevné pracovní sešity s Rózinkou:

Český jazyk pro 4. ročník

Český jazyk pro 5. ročník