Multimediální interaktivní učebnice Hudební výchova


Pro základní seznámení s našimi MIUč doporučujeme shlédnout videa představující možnosti interaktivní výuky na I. i II. stupni.