Přírodověda

DUHOVÁ ŘADA

V učebnicích a pracovních sešitech pro vyučovací předmět Přírodověda, je kladen důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, opakovací úkoly, úkoly k zamyšlení, zajímavosti, práci s internetem.

Tyto učebnice jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic MIUč+.

K učebnici Člověk a jeho svět (4-33) je vhodný barevný pracovní sešit Člověk a jeho svět (4-34). Původní černobílý pracovní sešit Přírodověda 4 (4-32) je vhodný k původní učebnici Přírodověda 4.

4-33-clovek-a-jeho-svet-prirodoveda-4-5-vydaniDo 5. aktualizovaného vydání učebnice a pracovního sešitu Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník) byla přidána kapitola Mimořádné události v přírodě. Učebnici a pracovnímu sešitu Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník) byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

“Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-9996/2015 dne 26. června 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.”

Učebnici a pracovní sešit pro 4. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice a pracovního sešitu, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF:

 

1. učebnice

2. pracovní sešit

3. očekávané výstupy a klíčové kompetence k novému vydání

5-30-prirodoveda-5V letošním roce vyšlo 5. aktualizovaného vydání učebnice a 6. aktualizované vydání pracovního sešitu Přírodověda 5 – Člověk a jeho svět . Do učebnice a pracovního sešitu byla přidána kapitola Člověk ve společnosti. Učebnici a pracovnímu sešitu Přírodověda 5 – Člověk a jeho svět byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

„Schválilo MŠMT čj. MSMT-46993/2015 dne 6. května 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.“

Učebnici a pracovní sešit pro 5. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF:

  1.  učebnice
  2. očekávané výstupy a klíčové kompetence k novému vydání
  3. závěrečné shrnutí učiva a tabulky shrnující učivo přírodovědy

Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 (učebnice)

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

MIUč+ Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
81.82 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

MIUč+ Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 - školní multilicence na 1 školní rok

Cena bez DPH:
1231.40 Kč/ks
Cena s DPH:
1490 Kč/ks
 ks

Člověk a jeho svět - Přírodověda 5 (učebnice)

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

Člověk a jeho svět - Přírodověda 5 (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
46.36 Kč/ks
Cena s DPH:
51 Kč/ks
 ks

MIUč+ Člověk a jeho svět - Přírodověda 5 - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Člověk a jeho svět - Přírodověda 5 - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
81.82 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

MIUč+ Člověk a jeho svět - Přírodověda 5 - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
1231.40 Kč/ks
Cena s DPH:
1490 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Řada POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

Učebnice a pracovní sešity mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Nová řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz na porozumění v souvislostech.
– Učebnice doporučená pro 4. ročník je členěna podle ekosystémů. V závěru kapitol o ekosystémech je uveden význam daného ekosystému pro člověka a vysvětlení, proč je správné chování člověka k přírodě důležité.
– V učebnici pro 5. ročník je u jednotlivých orgánových soustav kladen důraz na doporučení z oblasti první pomocipéče o zdraví.
– Každá kapitola v učebnici obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žákyně a žáky ke čtení s porozuměním.
– Texty jsou doplněny mezipředmětovými vazbami (především do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, hudební výchovy a tělesné výchovy).
– Integrovat výuku anglického jazyka pomohou vybraná anglická klíčová slova v zápatí stran učebnic. Součástí MIUč+ jsou tato slova namluvena rodilým mluvčím.

Přírodověda 4 (učebnice) porozumění v souvislostech

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

Přírodověda 4 (prac. sešit) - porozumění v souvislostech

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 4

Přírodověda 5 (učebnice) porozumění v souvislostech NOVINKA

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

Přírodověda 5 (prac. sešit) - porozumění v souvislostech NOVINKA

Cena bez DPH:
51.82 Kč/ks
Cena s DPH:
57 Kč/ks
 ks

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 5

 

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.