Vlastivěda

Řada POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Vlastivěda pro 5. ročník Poznáváme naše dějiny z novověku do současnosti

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Vlastivěda 5 Poznáváme naše dějiny z novověku do současnosti

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

DUHOVÁ ŘADA

V učebnicích a pracovních sešitech pro vyučovací předmět Vlastivěda je kladen důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, opakovací úkoly, úkoly k zamyšlení, zajímavosti, práci s internetem. Ukázku učebnice si můžete prohlédnout na konci strany.

Tyto učebnice jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic MIUč+.

Vlastivěda 4 Hlavní události nejstarších českých dějin: MPV s novou Čítankou 4 (kód 4-72) si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Učebnice  a pracovní sešit Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlastprodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2021.

Aktualizované 7. vydání učebnice  a 6. vydání pracovního sešitu NOVĚ OBSAHUJE témata o:

  • – hospodaření (finanční gramotnost),
  • – vlastnictví,
  • – Armádě České republiky,
  • – korupci,
  • – poskytování služeb,
  • – kulturních institucích.

PŮVODNÍ TÉMATA jsou upravena podle požadavků aktuálního RVP ZV.

Klíčové kompetenceočekávané výstupy si můžete stáhnout zde:

Klíčové kompetence a očekávané výstupy Vlastivěda 4

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Náhradní mapa k učebnici Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast

Cena bez DPH:
16.52 Kč/ks
Cena s DPH:
19 Kč/ks
 ks

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
48.76 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

MIUč+ Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
818.18 Kč/ks
Cena s DPH:
990 Kč/ks
 ks

Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Náhradní mapa k učebnici Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy

Cena bez DPH:
16.52 Kč/ks
Cena s DPH:
19 Kč/ks
 ks

Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

MIUč+ Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy - žák. licence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
48.76 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

MIUč+ Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena bez DPH:
818.18 Kč/ks
Cena s DPH:
990 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.