Zeměpis

Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky katalogu pro 2. stupeň.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů zeměpisu je koncipována v souladu s RVP ZV. Jednotlivé kapitoly obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují očekávané výstupy, klíčové kompetence a návrhy projektů.

 

Učebnice i pracovní sešity vydáváme jako multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+).

 

 

Nová ucelená řada barevných pracovních sešitů je skladem.

Pro doplnění potřebných témat v zeměpise, která se vztahují k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situací, lze využít učebnici a pracovní sešit Jak se zachovat, když…

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice

V koncepci učebnic je kladen důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Každá kapitola učebnice obsahuje mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti, práci s internetem a práci s mapou a glóbusem.

Kód: 6-75

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 6-76

Zeměpis 6, 2. díl - Přírodní obraz Země

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 7-75

Zeměpis 7, 1. díl - Amerika, Afrika

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 7-76

Zeměpis 7, 2. díl - Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 8-75

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 8-76

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 9-75

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Barevné PRACOVNÍ SEŠITY

Nově vydáváme plněbarevné verze pracovních sešitů. Od původních dvoubarevných se liší využitím plné barevnosti, jednotlivá cvičení zůstávají v původní, osvědčené podobě.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopeníupevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat. Nově vydáváme barevné verze pracovních sešitů (původní dvoubarevné pracovní sešity postupně doprodáváme).

Pracovní sešity tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi zeměpisu.  Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů zeměpisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj zeměpisné gramotnosti.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

Pracovní sešity navíc obsahují přílohu shrnutí učiva daného dílu nebo ročníku.

 

Kód: 6-73

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi (barevný pracovní sešit)

Skladem
Cena s DPH:
53 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 6-74

Zeměpis 6, 2. díl - Přírodní obraz Země (barevný pracovní sešit)

Skladem
Cena s DPH:
53 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 7-73

Zeměpis 7, 1. díl - Amerika, Afrika (barevný pracovní sešit)

Skladem
Cena s DPH:
53 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 7-74

Zeměpis 7, 2. díl - Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida (barevný pracovní sešit)

Skladem
Cena s DPH:
53 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 8-73

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa (barevný pracovní sešit)

Skladem
Cena s DPH:
53 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 8-74

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika (barevný pracovní sešit)

Skladem
Cena s DPH:
53 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 9-74

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství (barevný pracovní sešit)

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks

DVOUBAREVNÉ PRACOVNÍ SEŠITY v doprodeji

Kód: 9-77

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství (pracovní sešit)

Prodej ukončen
Cena s DPH:
74 Kč
 ks

Multimediální interaktivní učebnice MIUč+

Kód: 6-76-S1

MIUč+ Zeměpis 6, 2. díl – Přírodní obraz Země – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 6-76-T1

MIUč+ Zeměpis 6, 2. díl – Přírodní obraz Země – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 7-75-A5

MIUč+ Zeměpis 7, 1. díl – Amerika, Afrika – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
4490 Kč
 ks
Kód: 7-75-A1

MIUč+ Zeměpis 7, 1. díl – Amerika, Afrika – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1090 Kč
 ks
Kód: 7-75-S1

MIUč+ Zeměpis 7, 1. díl – Amerika, Afrika – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 7-75-T1

MIUč+ Zeměpis 7, 1. díl – Amerika, Afrika – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 7-76-A5

MIUč+ Zeměpis 7, 2. díl – Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
4490 Kč
 ks
Kód: 7-76-A1

MIUč+ Zeměpis 7, 2. díl – Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1090 Kč
 ks
Kód: 7-76-S1

MIUč+ Zeměpis 7, 2. díl – Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 7-76-T1

MIUč+ Zeměpis 7, 2. díl – Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 8-75-A5

MIUč+ Zeměpis 8, 1. díl – Evropa – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
4490 Kč
 ks
Kód: 8-75-A1

MIUč+ Zeměpis 8, 1. díl – Evropa – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1090 Kč
 ks
Kód: 8-75-S1

MIUč+ Zeměpis 8, 1. díl – Evropa – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 8-75-T1

MIUč+ Zeměpis 8, 1. díl – Evropa – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 8-76-A5

MIUč+ Zeměpis 8, 2. díl – Česká republika – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
4490 Kč
 ks
Kód: 8-76-A1

MIUč+ Zeměpis 8, 2. díl – Česká republika – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1090 Kč
 ks
Kód: 8-76-S1

MIUč+ Zeměpis 8, 2. díl – Česká republika – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 8-76-T1

MIUč+ Zeměpis 8, 2. díl – Česká republika – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 9-75-A5

MIUč+ Zeměpis 9 – Lidé a hospodářství – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
7990 Kč
 ks
Kód: 9-75-A1

MIUč+ Zeměpis 9 – Lidé a hospodářství – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1990 Kč
 ks
Kód: 9-75-S1

MIUč+ Zeměpis 9 – Lidé a hospodářství – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 9-75-T1

MIUč+ Zeměpis 9 – Lidé a hospodářství – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1190 Kč
 ks

Jak se zachovat, když…

Učebnice reaguje na změny v RVP ZV z roku 2013, které zasahují do více vzdělávacích oblastí (Člověk a příroda, Člověk a zdravíČlověk a společnost). Obsahuje množství různorodých informací propojených do tematických celků. Při výuce tak můžete pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb vašich ŠVP ZV.

Učebnice Jak se zachovat, když… přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí (lze využít i jako učebnici pro brannou výchovu) a má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Usilovali jsme přitom o to, aby podávané informace byly v souladu nejen s požadavky RVP ZV a s platnou legislativou, ale aby žákům poskytly praktické rady a pokyny. Proto jsme učební texty konzultovali s odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení i v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Kód: 0-90

Jak se zachovat, když... (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 0-91

Jak se zachovat, když... (pracovní sešit)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks