Zeměpis

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi

Cena bez DPH:
75.45 Kč/ks
Cena s DPH:
83 Kč/ks
 ks

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Zeměpis 6, 2. díl - Přírodní obraz Země

Cena bez DPH:
75.45 Kč/ks
Cena s DPH:
83 Kč/ks
 ks

Zeměpis 6, 2. díl - Přírodní obraz Země (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Zeměpis 7, 1. díl - Amerika, Afrika

Cena bez DPH:
75.45 Kč/ks
Cena s DPH:
83 Kč/ks
 ks

Zeměpis 7, 1. díl - Amerika, Afrika (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Zeměpis 7, 2. díl - Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida

Cena bez DPH:
75.45 Kč/ks
Cena s DPH:
83 Kč/ks
 ks

Zeměpis 7, 2. díl - Asie, Austrálie, Oceánie, Antarktida (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa

Cena bez DPH:
75.45 Kč/ks
Cena s DPH:
83 Kč/ks
 ks

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika

Cena bez DPH:
75.45 Kč/ks
Cena s DPH:
83 Kč/ks
 ks

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství

Cena bez DPH:
144.55 Kč/ks
Cena s DPH:
159 Kč/ks
 ks

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
67.27 Kč/ks
Cena s DPH:
74 Kč/ks
 ks

Jak se zachovat, když... (učebnice) - NOVINKA

Cena bez DPH:
117.27 Kč/ks
Cena s DPH:
129 Kč/ks
 ks

Jak se zachovat, když... (pracovní sešit) NOVINKA

Cena bez DPH:
67.27 Kč/ks
Cena s DPH:
74 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Nové dvoubarevné PRACOVNÍ SEŠITY tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi zeměpisu.  Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů zeměpisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj zeměpisné gramotnosti.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

Pracovní sešity navíc obsahují přílohu shrnutí učiva daného dílu nebo ročníku.

Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací a tvořivé úkoly, zajímavosti, práci s internetem, práce s mapou a glóbusem.

Tyto učebnice jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic MIUč.