Vlastivěda

Řada POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

DUHOVÁ ŘADA

V učebnicích a pracovních sešitech pro vyučovací předmět Vlastivěda je kladen důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, opakovací úkoly, úkoly k zamyšlení, zajímavosti, práci s internetem. Ukázku učebnice si můžete prohlédnout na konci strany.

Tyto učebnice jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic MIUč+.

Vlastivěda 4 Hlavní události nejstarších českých dějin: MPV s novou Čítankou 4 (kód 4-72) si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Učebnice  a pracovní sešit Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlastprodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2021.

Aktualizované 7. vydání učebnice  a 6. vydání pracovního sešitu NOVĚ OBSAHUJE témata o:

  • – hospodaření (finanční gramotnost),
  • – vlastnictví,
  • – Armádě České republiky,
  • – korupci,
  • – poskytování služeb,
  • – kulturních institucích.

PŮVODNÍ TÉMATA jsou upravena podle požadavků aktuálního RVP ZV.

Klíčové kompetenceočekávané výstupy si můžete stáhnout zde:

Klíčové kompetence a očekávané výstupy Vlastivěda 4

Barevné verze pracovních sešitů:

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.