^ Zpět na seznam

NOVINKA Metodický průvodce Čítankou 3 NOVĚ (včetně SVP)

Metodický průvodce k Čítankám pro 3. ročník, tj. Čítanka 3 a Čítanka 3 vhodná i pro žáky se SVP, je určen vyučujícím českého jazyka ve 3. ročníku základních škol.

Metodický průvodce obsahuje klíčové kompetence, učivo a očekávané výstupy, časový plán rozdělení učiva a metodické poznámky k čítankám pro 3. ročník.

K Čítance 3 a k Čítance 3 SVP byla vytvořena i multimediální interaktivní učebnice MIUč+, která obsahuje interaktivní verzi tištěné čítanky a dále množství interaktivních cvičení (především na procvičení čtení s porozuměním), webových odkazů, fotografií, mezipředmětových vztahů (především k prvouce); vybraná anglická klíčová slova jsou namluvená rodilým mluvčím. Tyto MIUč+ překvapí žáky zábavným interaktivním cvičením nazvaným Pohádková zahrada, v níž pohádkové bytosti ukryly nápovědy k otázkám.

 

 

 

 

Nechat vzkaz