Archiv pro kategorii Nové tituly

Nové METODIKY

Pátek, Leden 24th, 2014

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 1. díl

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 2. díl

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 1

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 2

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce Listen and play 1

Cena bez DPH:
162.73 Kč/ks
Cena s DPH:
179 Kč/ks
 ks

Připravujeme:

– Metodický průvodce k učebnici prvouky Já a můj svět pro 3. ročník

– Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika 3. díl

Čítanka 5 vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky se specifickou poruchou učení, dyslexií a dysortografií NOVINKA

Středa, Leden 15th, 2014

Čítanka 5 vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Cena bez DPH:
153.64 Kč/ks
Cena s DPH:
169 Kč/ks
 ks

Čítanka 5 nově

Cena bez DPH:
126.36 Kč/ks
Cena s DPH:
139 Kč/ks
 ks

– má udělenu schvalovací doložku MŠMT: Schválilo MŠMT č.j.: 28480/2013 ze dne 28. 9. 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Český jazyk a literatura s dobou platnosti šest let.

– formát A4

Je to rozšířená verze Čítanky 5. Na jednotlivých stranách jsou v barevných bočních pruzích a v dolní části stránek přidány další úkoly, které je možné využívat pro nápravu individuálních specifických obtíží.

Úkoly se zaměřují zejména na:

 • – rozvoj čtenářských dovedností
 • – zlepšení verbálního projevu a obratnosti vyjadřování
 • – zpevnění percepce sluchové
 • – zpevnění percepce zrakové
 • – jistotu v pravolevé orientaci
 • – rozšíření znalostí
 • – posílení logického myšlení

Učebnice má mnohostranné využití. Práce s ní se doporučuje:

 • – pro vyučující 5. ročníků, kteří mají ve své třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • – pro školní speciální pedagogy, kteří pro reedukaci poruch využívají disponibilní hodiny,
 • kroužky nebo individuální péči
 • – pro rodiče a učitele všech žáků, kteří chtějí s dětmi stimulačně pracovat

K nové řadě čítanek postupně vzniknou jejich rozšířené verze vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky se specifickou poruchou učení, dyslexií a dysortografií. V současné době připravujeme rozšířenou verzi Čítanky pro 4. ročník.

Čítanka 2 NOVĚ

Cena bez DPH:
117.27 Kč/ks
Cena s DPH:
129 Kč/ks
 ks

Čítanka 3 NOVĚ

Cena bez DPH:
117.27 Kč/ks
Cena s DPH:
129 Kč/ks
 ks

Čítanka 4 NOVĚ

Cena bez DPH:
126.36 Kč/ks
Cena s DPH:
139 Kč/ks
 ks

Čítanka 4 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Cena bez DPH:
153.64 Kč/ks
Cena s DPH:
169 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce Čítankou 4 a 5 NOVĚ

Cena bez DPH:
162.73 Kč/ks
Cena s DPH:
179 Kč/ks
 ks

Nová Čítanka 5

 • – má udělenu schvalovací doložku MŠMT
 • – formát B5, pevná vazba, 196 stran
 • – u jednotlivých textů je množství otázek na rozvoj čtení s porozuměním a různých typů úkolů: vyprávějte, dramatická scénka, práce ve skupinách, pracovní výchova, hudební výchova, napište, nakreslete aj.
 • – čítanka je přehledná – úkoly jsou odlišeny barevně a pomocí symbolů

Čítanka 5 žáky zaujme atraktivním výběrem literárních ukázek. Humorné příběhy ze školních lavic vystřídají vesmírná dobrodružství. Poutavé příběhy je zavedou do dějin naší dávné minulosti. Nahlédnou do života slavných postav našich dějin. Pohlazením jsou pohádky z různých koutů světa. Žáky pobaví jak pohádky moderní, tak pohádky klasické. Veselá dobrodružství prožijí v humorných příbězích ze života vrstevníků. V Čítance 5 se žáci setkají s řadou rozmanitých literárních útvarů. Naučí se rozlišovat různé typy uměleckých textů. Prostřednictvím úkolů, které provázejí literární ukázky, žáci rozvíjejí své čtenářské dovednosti. Učí se používat elementární literární pojmy. Rozvíjejí své komunikační dovednosti. Vyjadřují své dojmy z četby a zaznamenávají je. Volně reprodukují text podle svých schopností a pokouší se tvořit vlastní literární texty na určité téma. Žáci vnímají různorodost vyjádření obsahu v kresbách ilustrátorů. V hudebních ukázkách k textům rozpoznávají elementární hudební výrazové prostředky, ztvárňují texty pohybem a vyjadřují své pocity a představy.

NOVINKA Německá gramatika a základy německé výslovnosti

Čtvrtek, Leden 9th, 2014

Německá gramatika a základy německé výslovnosti přináší přehled základní německé gramatiky, seřazený podle jednotlivých slovních druhů. Cílem přehledu je poskytnout rychlou orientaci v gramatickém systému němčiny. Zvláštní důraz klade tento gramatický přehled na specifické problémy, které německá gramatika může působit českým mluvčím, např. při skloňování přídavných jmen, v systému gramatických časů, dalších významech způsobových sloves, používání konjunktivů apod. Učivo o německé gramatice je řazeno do přehledných tabulek.

Závěrečnou částí je kapitola Základy německé výslovnosti s výčtem nejčastějších výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. U každého výslovnostního jevu je uveden jednoduchý nácvik správné výslovnosti a příklady z běžné slovní zásoby.

Německá gramatika a základy německé výslovnosti může být využita jako vhodný doplňkový materiál pro výuku němčiny ve vyšších třídách základních škol, na gymnáziích, odborných středních školách i v jazykových kurzech. Může sloužit nejen k ověřování správných tvarů během celého studia němčiny, ale i k systematickému opakování gramatického učiva před zkouškou.

Německá gramatika a základy německé výslovnosti

Cena bez DPH:
108.18 Kč/ks
Cena s DPH:
119 Kč/ks
 ks

NOVINKY 2013 – JIŽ VYDÁNO

Úterý, Listopad 12th, 2013

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 1

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce Listen and play 1

Cena bez DPH:
162.73 Kč/ks
Cena s DPH:
179 Kč/ks
 ks

MIUč+ Matýskova matematika 1 (1., 2. a 3. díl) časově neomezená školní multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 1. díl

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Matýskovy karty pro výuku matematiky

Cena bez DPH:
23.97 Kč/ks
Cena s DPH:
29 Kč/ks
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-20

Cena bez DPH:
7.44 Kč/ks
Cena s DPH:
9 Kč/ks
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-100

Cena bez DPH:
9.09 Kč/ks
Cena s DPH:
11 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika, 4. díl - Počítání do 20 s přechodem přes 10

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Počítání do 20 s přechodem přes 10

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika, 5. díl - Počítání do 100

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Počítání do 100

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika, 6. díl - Vyvození násobení a dělení

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Vyvození násobení a dělení

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Karta mincí NOVINKA

Cena bez DPH:
15.70 Kč/ks
Cena s DPH:
19 Kč/ks
 ks

Karta bankovek NOVINKA

Cena bez DPH:
15.70 Kč/ks
Cena s DPH:
19 Kč/ks
 ks

MIUč+ Český jazyk 2 - časově neomezená školní multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH ANIMALS!, (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
71.82 Kč/ks
Cena s DPH:
79 Kč/ks
 ks

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

Cena bez DPH:
80.91 Kč/ks
Cena s DPH:
89 Kč/ks
 ks

Český jazyk 3, 1. díl (prac. sešit) - nová řada

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Český jazyk 3, 2. díl (prac. sešit) - nová řada

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Procvičujeme vyjmenovaná slova

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Písanka 3, 1. díl - dvoubarevná

Cena bez DPH:
19.09 Kč/ks
Cena s DPH:
21 Kč/ks
 ks

Písanka 3, 2. díl - dvoubarevná

Cena bez DPH:
19.09 Kč/ks
Cena s DPH:
21 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
85.45 Kč/ks
Cena s DPH:
94 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

CD LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl

Cena bez DPH:
247.11 Kč/ks
Cena s DPH:
299 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

CD LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl

Cena bez DPH:
247.11 Kč/ks
Cena s DPH:
299 Kč/ks
 ks

Procvičujeme pravopis přídavných jmen

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Čítanka 5 nově

Cena bez DPH:
126.36 Kč/ks
Cena s DPH:
139 Kč/ks
 ks

MIUč+ Desetinná čísla - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
2057.85 Kč/ks
Cena s DPH:
2490 Kč/ks
 ks

Matematika - Dělitelnost (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Dělitelnost (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Základy geometrie (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Kladná a záporná čísla (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Kladná a záporná čísla (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Český jazyk 7 (učebnice)

Cena bez DPH:
144.55 Kč/ks
Cena s DPH:
159 Kč/ks
 ks

Procvičujeme psaní velkých písmen

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Německá gramatika a základy německé výslovnosti

Cena bez DPH:
108.18 Kč/ks
Cena s DPH:
119 Kč/ks
 ks

Zeměpis 6, 2. díl - Přírodní obraz Země (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Zeměpis 7, 2. díl - Asie, Austrálie, Oceánie, Antarktida (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

MIUč+ Začínáme s hudební výchovou 1 - časově neomezená školní multilicence

Cena bez DPH:
2471.07 Kč/ks
Cena s DPH:
2990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Hudební výchova 2 - časově neomezená školní multilicence

Cena bez DPH:
6603.31 Kč/ks
Cena s DPH:
7990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Hudební výchova 3 - časově neomezená školní multilicence

Cena bez DPH:
6603.31 Kč/ks
Cena s DPH:
7990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Hudební výchova 4 - časově neomezená školní multilicence

Cena bez DPH:
6603.31 Kč/ks
Cena s DPH:
7990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Hudební výchova 5 - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
6603.31 Kč/ks
Cena s DPH:
7990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Dějepis 6 - Pravěk a starověk - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Dějepis 8 - Novověk - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Přírodopis 6, 1. díl - Obecný úvod do přírodopisu - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Přírodopis 7, 2. díl - Botanika - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Přírodopis 8 - Biologie člověka - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Přírodopis 9 - Geologie a ekologie - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Výchova k občanství 6 - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Zeměpis 6, 2. díl - Přírodní obraz Země - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Zeměpis 7, 1. díl - Amerika, Afrika - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Zeměpis 7, 2. díl - Asie, Austrálie, Antarktida - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Zeměpis 8, 1. díl - Evropa - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
4123.97 Kč/ks
Cena s DPH:
4990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství - časově neomezená šk. multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ lze zakoupit ve třech variantách:

1. Neomezená školní multilicence – k této licenci budou zdarma poskytovány vylepšení programu bez rozšiřování obsahu a funkcionalit

2. Na zkoušku na 1 školní rok

3. Upgrade – přechod z MIUč na MIUč+ za zvýhodněnou cenu

Učebnice Český jazyk 7 má udělenu schvalovací doložku MŠMT

Středa, Září 25th, 2013

Nová učebnice je vytvořena v souladu s RVP ZV, navazuje svým uspořádáním na učebnici 6. ročníku.

Je rozdělena na kapitoly věnované tvarosloví, pravopisu, významu slova a nauce o slovní zásobě, skladbě i slohu a komunikaci. Každá kapitola obsahuje teorii učební látky i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo. Navíc jsou zde pravidelně zařazovány testy a jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učiva. Obdobně jako v učebnici pro 6. ročník je i zde brán zřetel na mezipředmětové vztahy, průřezová témata a skupinovou práci.

Český jazyk 6 (učebnice)

Cena bez DPH:
144.55 Kč/ks
Cena s DPH:
159 Kč/ks
 ks

Český jazyk 7 (učebnice)

Cena bez DPH:
144.55 Kč/ks
Cena s DPH:
159 Kč/ks
 ks

Procvičujeme psaní velkých písmen

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 1. díl

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 2. díl

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. díl

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Opakujeme češtinu v 8. ročníku, 1. díl

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Opakujeme češtinu v 8. ročníku, 2. díl

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 1. díl

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 2. díl

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Ukázky z učebnice Český jazyk 7:

Nová učebnice Český jazyk 3 rozvíjí čtenářskou gramotnost

Pátek, Září 20th, 2013

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

Cena bez DPH:
80.91 Kč/ks
Cena s DPH:
89 Kč/ks
 ks

Český jazyk 3, 1. díl (prac. sešit) - nová řada

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Český jazyk 3, 2. díl (prac. sešit) - nová řada

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Písanka 3, 1. díl - dvoubarevná

Cena bez DPH:
19.09 Kč/ks
Cena s DPH:
21 Kč/ks
 ks

Písanka 3, 2. díl - dvoubarevná

Cena bez DPH:
19.09 Kč/ks
Cena s DPH:
21 Kč/ks
 ks

Procvičujeme slovní druhy

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Hravá vyjmenovaná slova

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Procvičujeme vyjmenovaná slova

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Nová učebnice rozvíjí žákovské dovednosti v oblasti čtenářské gramotnostipodporuje čtení s porozuměním.

Nová učebnice Český jazyk 3 má celkem 112 stran.

NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO ČESKÝ JAZYK:

Český jazyk 2 (učebnice) - nová řada

Cena bez DPH:
80.91 Kč/ks
Cena s DPH:
89 Kč/ks
 ks

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

Cena bez DPH:
80.91 Kč/ks
Cena s DPH:
89 Kč/ks
 ks

Český jazyk 4 (učebnice) - NOVÁ ŘADA

Cena bez DPH:
90.00 Kč/ks
Cena s DPH:
99 Kč/ks
 ks

Učebnice, pracovní sešity a písanky pro 3. ročník mají udělenu schvalovací doložku:
Schválilo MŠMT čj MSMT-29522/2013 dne 17. září 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. – 5. ročník s dobou platnosti 6 let.

Učebnice tvoří celek s novými pracovními sešitypísankami.

Oba díly pracovního sešitu již vyšly.

Práci ve 3. ročníku můžete doplnit ještě pracovními sešity Procvičujeme slovní druhyHravá vyjmenovaná slova.

K učebnici Český jazyk 3 již vyšla také multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Český jazyk 3.

MIUč+ Český jazyk 3 - časově neomezená školní multilicence

Cena bez DPH:
7429.75 Kč/ks
Cena s DPH:
8990 Kč/ks
 ks

MIUč+ Český jazyk 3 - školní multilicence na 1 školní rok

Cena bez DPH:
1231.40 Kč/ks
Cena s DPH:
1490 Kč/ks
 ks

Učebnice je připravena tak, aby usnadňovala a zpříjemňovala výuku učiteli i žákům:

 • – Do učebnice jsou zařazeny odkazy na příslušné strany v Písankách a pracovních sešitech Český jazyk 3, 1. a 2. díl.
 • – V učebnici jsou uplatněny mezipředmětové vztahy (zejména prvouka, výtvarná a hudební výchova, pracovní činnosti).
 • – Učebnice navíc obsahuje piktogramy, které žákům usnadňují orientaci ve cvičeních a aktivitách.
 • – Učebnicí prolínají hry k doplnění a procvičování učiva.
 • – Orientaci v učebnici usnadňují  různobarevné podklady.

Učebnice a pracovní sešity umožňují naplnění všech očekávaných výstupů v předmětu český jazyk ve 3. ročníku, navzájem se prolíná výuka psaní a čtení s činnostmi komunikačního charakteru. Všechny kompetence vymezené RVP jsou smysluplně naplňovány.

Projekt učebnice je postaven tak, že nabízí obraz světa, v němž se dítě pohybuje: vztahy v rodině, každodenní životní situace, dítě s handicapem. Učivem žáky provází kamarádi Anička a Petr spolu s nezbednou fretkou Rózinkou, kteří společně odhalují poznatky o českém jazyce. Přirozenou formou jsou tak naplňována průřezová témata osobnostní a sociální výchovy.

Výkladová část mluvnického učiva je vedena od cvičení navozující probíranou látku přes formulaci jednoduché poučky k následnému procvičení. Činnosti a informace jsou přitom vyvážené a odpovídají předpokládaným schopnostem žáků, když zjednodušení nutná vzhledem k věku žáků nedeformují odbornou správnost výkladu. Mluvnické učivo je navíc funkčně propojeno se slohem.

Učebnice se vyznačuje velkým množstvím ilustrací, systematickým barevným odlišení podstatných informací a užitím piktogramů usnadňujících orientaci. Všechny grafické prvky souvisejí s textem a jsou do něj přirozeně začleněny.

Ukázky z učebnice Český jazyk 3:

Učebnice a pracovní sešity Matýskova matematika pro 2. ročník mají udělenu schvalovací doložku

Pátek, Srpen 23rd, 2013

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky v 2. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

“Schválilo MŠMT č.j. MSMT-28636/2013 dne 20. srpna 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.”

Matýskova matematika, 4. díl - Počítání do 20 s přechodem přes 10

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Počítání do 20 s přechodem přes 10

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika, 5. díl - Počítání do 100

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Počítání do 100

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Matýskova matematika, 6. díl - Vyvození násobení a dělení

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - Vyvození násobení a dělení

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-20

Cena bez DPH:
7.44 Kč/ks
Cena s DPH:
9 Kč/ks
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-100

Cena bez DPH:
9.09 Kč/ks
Cena s DPH:
11 Kč/ks
 ks

Učebnice a pracovní sešity LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! pro 3. ročník mají udělenu schvalovací doložku

Pondělí, Červenec 29th, 2013

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
85.45 Kč/ks
Cena s DPH:
94 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
85.45 Kč/ks
Cena s DPH:
94 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
53.64 Kč/ks
Cena s DPH:
59 Kč/ks
 ks

CD LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl

Cena bez DPH:
247.11 Kč/ks
Cena s DPH:
299 Kč/ks
 ks

CD LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl

Cena bez DPH:
247.11 Kč/ks
Cena s DPH:
299 Kč/ks
 ks

Řada LISTEN AND PLAY pro 3. ročník obsahuje:

 • – Učebnici LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 1. DÍL
 • – Učebnice LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 2. DÍL
 • – Pracovní sešit LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 1. DÍL
 • – Pracovní sešit LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 2. DÍL
 • – CD LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 1. DÍL (2 CD)
 • – CD LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 2. DÍL (2 CD)

Učebnice je vhodná i pro ty žáky, kteří začínají s angličtinou až ve 3. třídě.

Začarujte svět kolem vás. „Abracadabra!“ a je z vás rázem čarodějka nebo čaroděj. Vaše třída se promění v čarodějnou školu. Tužky žáků se stanou jejich čarodějnickými hůlkami, kterými se budou učit čarodějnické formule: nové věty a fráze. S hvězdami jejich čarodějnických klobouků si žáci zábavnou formou osvojí novou slovní zásobu. Nechybí ani magické čtenářské rozcvičky a cvičení výslovnosti, které žáci znají z 2. ročníku. Hlavní postava učebnice, černá kočička, vás zavede do tajemných a zajímavých světů nových tematických okruhů. Naučí žáky spoustu nových písniček, ve kterých si zábavnou formou osvojí nové mluvnické učivo.

Neváhejte a pojďte s námi čarovat také v pracovním sešitě černé kočičky, kde v čarodějnických úkolech postupně odkryjete psanou podobu osvojovaných slov.

Nový pracovní sešit Český jazyk 3, 1. díl

Pátek, Červenec 26th, 2013

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

Cena bez DPH:
80.91 Kč/ks
Cena s DPH:
89 Kč/ks
 ks

Český jazyk 3, 1. díl (prac. sešit) - nová řada

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Český jazyk 3, 2. díl (prac. sešit) - nová řada

Cena bez DPH:
39.09 Kč/ks
Cena s DPH:
43 Kč/ks
 ks

Písanka 3, 1. díl - dvoubarevná

Cena bez DPH:
19.09 Kč/ks
Cena s DPH:
21 Kč/ks
 ks

Písanka 3, 2. díl - dvoubarevná

Cena bez DPH:
19.09 Kč/ks
Cena s DPH:
21 Kč/ks
 ks

Procvičujeme vyjmenovaná slova

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Hravá vyjmenovaná slova

Cena bez DPH:
40.00 Kč/ks
Cena s DPH:
44 Kč/ks
 ks

Procvičujeme slovní druhy

Cena bez DPH:
30.00 Kč/ks
Cena s DPH:
33 Kč/ks
 ks

Nový dvoubarevný pracovní sešit patří k nové učebnici Český jazyk 3 (katalogové číslo 3-55).

Pracovní sešit koresponduje svým členěním kapitol s učebnicí pro 3. ročník, doplňuje učebnici a procvičuje všechno učivo podle sledu kapitol v ní. Různé úkoly a cvičení napomáhají dostatečnému osvojení, procvičování a opakování zejména těch částí, které žákům dělají větší obtíže.

Ukázky:

Učebnice a pracovní sešit Matematika – Kladná a záporná čísla má udělenu schvalovací doložku MŠMT

Čtvrtek, Červenec 25th, 2013

Matematika - Desetinná čísla (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Desetinná čísla (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Kladná a záporná čísla (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Kladná a záporná čísla (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Dělitelnost (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Dělitelnost (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Základy geometrie (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (PS)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Zlomky, poměr (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Zlomky, poměr (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Procenta, trojčlenka (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Procenta, trojčlenka (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

Matematika - Rovinné útvary (učebnice)

Cena bez DPH:
58.18 Kč/ks
Cena s DPH:
64 Kč/ks
 ks

Matematika - Rovinné útvary (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
49.09 Kč/ks
Cena s DPH:
54 Kč/ks
 ks

1 TÉMA = 1 UČEBNICE + 1 PRACOVNÍ SEŠIT

V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení. Řazení kapitol v učebnici a pracovním sešitě je pochopitelně identické, předpokládá se souběžná práce s učebnicí i pracovním sešitem. K učebnici i pracovnímu sešitu bude jako podpora sloužit multimediální interaktivní učebnice.

KONCEPCE UČEBNIC (FORMÁT B5)

Hlavní snahou je látku předkládat čtivou formou s důrazem na přímočaré souvislosti s praxí a s dříve probíranou látkou. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o motivační texty, texty odkazující na dříve probranou látku, texty vysvětlující novou látku, úkoly k zamyšlení, „poučky“, řešené úlohy, shrnutí kapitoly, úlohy k procvičení.

KONCEPCE PRACOVNÍCH SEŠITŮ (FORMÁT A4)

Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem pro řešení. Druhou částí jsou procvičovací úlohy, které mohou posloužit k individuálnímu přístupu učitele k žákům. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. Na závěr kapitoly jsou vždy zařazeny úlohy nadstandardní a zajímavé. Sešit obsahuje klíč s řešením.

Ukázka učebnice:

Ukázka pracovního sešitu: