^ Zpět na seznam

NOVINKA učebnice Přírodověda 5 z nové řady Porozumění v souvislostech

Právě vyšla učebnice Přírodověda 5 z nové řady Porozumění v souvislostech.

Prohlédněte si první kapitolu z učebnicepracovního sešitu.

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 4 z řady Porozumění v souvislostech

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 5 z řady Porozumění v souvislostech

Nová řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz na porozumění v souvislostech.
– Učebnice doporučená pro  4. ročník je členěna podle ekosystémů. V závěru kapitol o ekosystémech je uveden význam daného ekosystému pro člověka a vysvětlení, proč je správné chování člověka k přírodě důležité.
– V učebnici pro 5. ročník je u jednotlivých orgánových soustav kladen důraz na doporučení z oblasti první pomocipéče o zdraví.
– Každá kapitola v učebnici obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žákyně a žáky ke čtení s porozuměním.
– Texty jsou doplněny mezipředmětovými vazbami (především do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, hudební výchovy a tělesné výchovy).
– Integrovat výuku anglického jazyka pomohou vybraná anglická klíčová slova v zápatí stran učebnic. Součástí MIUč+ jsou tato slova namluvena rodilým mluvčím.

 

Připravujeme také multimediální interaktivní učebnici (MIUč+) Přírodověda 5 – porozumění v souvislostech.

Nechat vzkaz