^ Zpět na seznam

NOVINKA učebnice Přírodověda 4 – porozumění v souvislostech

Již vyšla nová učebnice a pracovní sešit Přírodověda 4 – porozumění v souvislostech.

Na začátku školního roku 2015/2016 vyšla také multimediální interaktivní učebnici (MIUč+) Přírodověda 4 – porozumění v souvislostech.

V současné době připravujeme učebnici a pracovní sešit Přírodověda 5 – porozumění v souvislostech.

 

Učebnice obsahuje přehledné členění organizmů na houby, rostliny a živočichy. Největší prostor je věnován jednotlivým ekosystémům, které se nachází v naší republice, a jsou tedy dětem blízké. Kapitola o ochraně přírody se zabývá vlivem člověka na znečištění přírody a poskytuje rady, co my sami můžeme pro přírodu udělat. V kapitole o mimořádných událostech v přírodě najdete praktický návod, jak se zachovat v případě požáru, vichřice, bouřky apod.

Jedná se o moderně pojatou učebnici, která při výuce využívá fotografické přehledy kapitol. Je proložena mnoha otázkami a úkoly, motivuje i k práci ve skupinách.

Učebnice rozvíjí a podporuje čtenářskou gramotnost – každá kapitola obsahuje úvodní motivační text s otázkami.

Pod čarou jsou uvedena anglická slovíčka, která souvisí s probíraným učivem. Tato slovíčka jsou namluvená rodilým mluvčím v multimediální interaktivní učebnici (MIUč+).

Na konci každé kapitoly o ekosystémech je uveden text věnovaný významu ekosystému pro člověka a důležitosti správného chování člověka k přírodě.

V učebnici najdete čtyři čtvrtletní, jedno pololetní a jedno závěrečné opakování.

Na konci učebnice najdete tipy na čtyři vycházky ve čtyřech ročních obdobích.

Ukázka učebnice

Ukázka pracovního sešitu

Nechat vzkaz