Aktuality

Právě vyšla GEOMETRIE pro 5. ročník z řady Matýskova matematika

redaktor, 21. 10. 2016

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky ve 5. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT. Řada se skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů.
Připravujeme:
– MIUč+ Matýskova matematika pro 5. ročník
– výuková videa na www.matyskova-matematika.cz
– metodické průvodce pro 5. ročník

NOVINKA učebnice Český jazyk 9

redaktor, 30. 9. 2016

Stáhněte si první kapitolu z nově vydané učebnice Český jazyk pro 9. ročník kliknutím zde. Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník. Tato učebnice je rozdělena na kapitoly […]

NOVINKA učebnice Přírodověda 5 z nové řady Porozumění v souvislostech

redaktor, 30. 9. 2016

Prohlédněte si úvodní kapitolu učebnice a pracovního sešitu. Kapitola Žijeme na Zemi rozšiřuje poznatky z předchozích ročníků o podmínkách života na Zemi. Stručně pojednává o gravitaci – o jednom z přírodních zákonů, které na Zemi i v celém vesmíru působí. Větší pozornost věnuje podmínkám života na Zemi, které nám skýtá neživá příroda. Objasňuje i jevy, které z nich vyplývají, jako je střídání dne a noci a ročních období. Přibližuje různé podnebné podmínky, ochrannou funkci atmosféry nebo koloběh vody v přírodě. Představuje i význam půdy, nerostů a hornin, přičemž důraz klade i na praktickou využitelnost nerostných surovin pro člověka.

NOVINKA MIUč+ Čítanka pro 2. ročník ZŠ s interaktivními cvičeními nejen na porozumění textu

redaktor, 26. 9. 2016

Právě jsme vydali multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Čítanka 2. MIUč+ obsahuje množství interaktivních cvičení (především na procvičení čtení s porozuměním). Na žáky a žákyně čeká Kouzelná zahrada, kde jim skřítci ukryli nápovědy. Najdete zde asi 400 interaktivních cvičení. Tvoří jej různé doplňovačky, práce s textem, pexesa atd. MIUč+ dále obsahuje fotografie, videa, mezipředmětové vztahy (z prvouky), webové odkazy a vybraná anglická klíčová slova namluvená […]

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 24. 9. 2016

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2016/2017), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2016/2017) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2016.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 24. 9. 2016

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2016/2017), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2016/2017) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android). Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2016.

Prohlédněte si první kapitolu z nové učebnice a pracovního sešitu Výrazy a rovnice 1

redaktor, 15. 9. 2016

Právě vyšlo 9. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic.

V učebnici a pracovním sešitě Výrazy a rovnice 1 se žáci seznámí s mocninami a odmocninami a s pravidly pro počítání s nimi. S využitím mocnin si zopakují převody jednotek obsahu a objemu. Další část učebnice se věnuje výrazům. Vysvětluje pojem proměnné a mnohočlenu a vede k rovnicím. Žáci se naučí řešit jednoduché rovnice, vyjadřovat neznámou ze vzorce a řešit pomocí rovnic slovní úlohy.

Matýskova matematika pro 5. ročník

redaktor, 29. 8. 2016

Již vyšly ukázky:
– MATÝSKOVA MATEMATIKA PRO 5. ROČNÍK, 1. DÍL ( učebnice a pracovní sešit)
– GEOMETRIE PRO 5. ROČNÍK (učebnice a pracovní sešit)

Pokud si tyto tituly objednáte, odešleme Vám ihned zdarma uvedené ukázky v počtu Vámi objednaných kusů. Následně (nejpozději do 31. 10. 2016) Vám zašleme plná vydání těchto titulů tak, abyste mohli plynule pokračovat ve výuce.

Aktuální postupy první pomoci v naší Přírodovědě 8 si můžete stáhnout zde

redaktor, 1. 8. 2016

Právě vyšlo 2. aktualizované vydání učebnice Přírodopis 8 (Biologie člověka).

Učebnice má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2021.

V učebnici byla aktualizována kapitola PŘÍLOHA – PŘEHLED PRVNÍ POMOCI. Postupy první pomoci odpovídají nejnovějším standardům (Guidelines 2015).

NOVINKY 2016

redaktor, 29. 6. 2016

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 14. 10. 2016.