Aktuality

NOVINKA Poznáváme abecedu - tento titul můžete získat pro prvňáčky zdarma

redaktor, 24. 4. 2016

Publikace hravou formou seznamuje s jednotlivými písmeny abecedy. Pořadí písmen odpovídá Živé abecedě a Slabikáři DUHOVÁ ŘADA. Přední strana slouží k aktivnímu objevení tvaru velkého tiskacího písmene samotným žákem pomocí tzv. duálních obrázků. Zadní strana pak poskytuje přehled čtyř základních tvarů tohoto písmene a zároveň slouží k dalším smysluplným aktivitám vztahujícím se k danému písmenu. Publikace napomáhá rozvíjet sluchovou a zrakovou analýzu i jemnou motoriku.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 16. 4. 2016

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2016/2017), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2016/2017) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2016.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 16. 4. 2016

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2016/2017), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2016/2017) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android). Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2016.

NOVINKA MIUč+ Čítanka 4 s interaktivními cvičeními nejen na porozumění textu

redaktor, 15. 4. 2016

MIUč+ Čítanka 4 obsahuje interaktivní verzi tištěné čítanky, množství interaktivních cvičení (především na procvičení čtení s porozuměním). Na žáky a žákyně čeká Tajemná místnost, kde jim duchové ukryli nápovědy. MIUč+ dále obsahuje fotografie, videa, mezipředmětové vztahy (z přírodovědy a vlastivědy), webové odkazy a vybraná anglická klíčová slova namluvená rodilým mluvčím. MIUč+ lze spustit na počítači, interaktivní tabuli i tabletu (Android, Windows).

Vyzkoušejte tuto MIUč+ na 30 dní zdarma.

NOVINKY 2016

redaktor, 13. 4. 2016

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 4. 5. 2016.

Nové vydání Vlastivědy 4 Poznáváme naši vlast

redaktor, 6. 4. 2016

Učebnice Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2021.
Aktualizované 7. vydání NOVĚ OBSAHUJE témata o: hospodaření (finanční gramotnost), vlastnictví, Armádě České republiky, korupci, poskytování služeb a kulturních institucích.
PŮVODNÍ TÉMATA jsou upravena podle požadavků aktuálního RVP ZV.

Čítanka 6 NOVĚ právě vyšla

redaktor, 30. 3. 2016

Čítanka 6 má udělenu schvalovací doložku MŠMT.
Do čítanky pro 6. ročník byly vybrány zajímavé příběhy s dětským hrdinou, představen je žánr moderní pohádky, zařazeny jsou i pověsti z české minulosti, příběhy ze starého Řecka, Říma, Egypta a Indie. Z literárních žánrů jsou zastoupeny například povídka, román, pověst, mýtus, epos, báseň a pohádka. Čítanka je tematicky provázána zejména s dějepisem, zeměpisem a výchovou k občanství. Zastoupena je tvorba jak autorů českých, tak zahraničních. Žáci se nenásilnou formou seznámí se základními literárními pojmy.

Právě vyšlo aktualizované vydání MIUč+ Výchova k občanství 7 s novou kapitolou Obrana státu

redaktor, 7. 3. 2016

Všem uživatelům této MIUč+ doporučujeme stáhnout si aktualizaci učebnice, aby mohli tuto kapitolu využívat při výuce.

Právě vyšlo aktualizované vydání MIUč+ Člověk a jeho svět (Přírodověda 4) s novou kapitolou Mimořádné události

redaktor, 7. 3. 2016

Všem uživatelům této MIUč+ doporučujeme stáhnout si aktualizaci učebnice a pracovního sešitu, aby mohli tuto kapitolu využívat při výuce.

Co nového připravujeme?

redaktor, 6. 3. 2016

.