Aktuality

NOVINKY 2015

redaktor, 10. 3. 2015

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 10. 3. 2015.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 5. 3. 2015

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2015/2016), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2015/2016) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2015.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 5. 3. 2015

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2015/2016), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2015/2016) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2015.

Nová učebnice a pracovní sešit Přírodověda 4

redaktor, 26. 2. 2015

Připravujeme novou řadu učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+). Učebnice a pracovní sešit Přírodověda 4 vyjdou na přelomu května a června 2015.

NOVINKA Český jazyk 8

redaktor, 20. 2. 2015

Nová učebnice pro 8. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na učebnice 6. a 7. ročníku. Každá kapitola obsahuje jak teorii učební látky, tak i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo.
Navíc jsou zde pravidelně zařazovány [...]

Píšeme tiskacím písmem

redaktor, 19. 2. 2015

Výukové materiály jsou vytvořeny ve fontu NNS Script.
Ukázky a náhledové strany si můžete prohlédnout na:
www.pisemetiskacim.cz

Sešit na rýsování (tečkovaný, centimetrová síť)

redaktor, 12. 2. 2015

Sešit může sloužit například k následujícím účelům:
• k rýsování čtverců a obdélníků v době, kdy žáci ještě neumí rýsovat kolmice;
• k rýsování a kreslení osově souměrných obrazců;
• k rýsování mnohoúhelníků, vypočítávání jejich obvodu a obsahu;
• k zjednodušeným konstrukcím krychle a kvádru;
• k prvotním pokusům žáků znázornit jakékoliv prostorové objekty aj.

Co nového připravujeme?

redaktor, 5. 2. 2015

.

Nové učebnice matematiky z tematické řady

redaktor, 15. 12. 2014

Zlomky, poměr; Procenta, trojčlenka
• Probírané učivo je vždy uvedeno motivačním textem (praktický příklad).
• Učebnice obsahují množství vyřešených návodných úloh.
• Klíčová slova z probíraného učiva jsou uvedena v anglickém a německém jazyce.
• Na konci učebnic jsou zařazeny výsledky úloh k procvičování.
• Učebnice Procenta, trojčlenka se v mnoha příkladech zaměřuje na témata z finanční gramotnosti (sazby daně, úrokové sazby).

NOVINKY 2014

redaktor, 15. 12. 2014

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 15. 12. 2014.