Aktuality

Nové učebnice matematiky z tematické řady

redaktor, 15. 12. 2014

Zlomky, poměr
Procenta, trojčlenka

Probírané učivo je vždy uvedeno motivačním textem (praktický příklad).
Učebnice obsahují množství vyřešených návodných úloh.
Klíčová slova z probíraného učiva jsou uvedena v anglickém a německém jazyce.
Na konci učebnic jsou zařazeny výsledky úloh k procvičování.
Učebnice Procenta, trojčlenka se v mnoha příkladech zaměřuje na témata z finanční gramotnosti (sazby daně, úrokové sazby).

NOVINKY 2014

redaktor, 15. 12. 2014

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 15. 12. 2014.

Matýskova matematika pro 3. ročník

redaktor, 5. 12. 2014

Nová řada učebnic a pracovních sešitů má udělenu schvalovací doložku MŠMT.
Učebnici geometrie lze pojmout jako samostatnou učebnici.
Připravujeme multimediální interaktivní učebnici a metodické průvodce.

Co nového připravujeme?

redaktor, 4. 12. 2014

.

Zakládání podúčtů a žákovské licence MIUč+

safeadmin, 2. 9. 2014

Máte-li pro školu registrovánu MIUč+, můžete ji nejen nainstalovat na neomezené množství školních počítačů, ale můžete v ní zakládat také podúčty - typu “teacher” a “student”. Z vytvořených podúčtů můžete vytvářet skupiny (třídy) a žáci si následně mohou stáhnout MIUč+ přes internet do svého domácího počítače.

Píšeme tiskacím písmem

redaktor, 20. 8. 2014

Výukové materiály jsou vytvořeny ve fontu NNS Script.
Ukázky a náhledové strany si můžete prohlédnout na:
www.pisemetiskacim.cz

Do škol míří ukázka prvního uceleného souboru učebnic pro výuku čtení a psaní TISKACÍM PÍSMEM pro 1. ročník ZŠ

redaktor, 18. 8. 2014

Soubor učebnic přináší zejména jednotnou koncepci čtení a psaní tiskacím písmem (font NNS Script) s využitím jednotného grafického tvaru písmen pro čtení i pro psaní.

Tento soubor učebních materiálů obdržel schvalovací doložku MŠMT (čj. MSMT-17029/2014 ze dne 7. 7. 2014).

Bližší informace na www.pisemetiskacim.cz

Český jazyk 4 má udělenu schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 17. 8. 2014

Nové učebnici Český jazyk 4 (katalogové číslo 4-75) a pracovním sešitům Český jazyk 4, 1. a 2. díl (kat. číslo 4-76, 4-77) byla udělena schvalovací doložka MŠMT.

Získejte zdarma MIUč+ pro dotyková zařízení s Windows na jeden školní rok

miuc, 4. 7. 2014

Připravili jsme pro Vás možnost používat naše multimediální interaktivní učebnice (MIUč+) na dotykových zařízeních (tabletech) s operačním systémem Windows.
Nyní před oficiálním uvolněním aplikace plánovaném na prosinec 2014 máte možnost získat její betaverzi spolu s vybranými MIUč+ zdarma na jeden školní rok. Vylepšování aplikace bude probíhat průběžně, zapojením do akce tak máte možnost ovlivnit výslednou podobu [...]

Právě vyšla nová rozšířená verze MIUč+ Živá abeceda, Slabikář

redaktor, 28. 5. 2014

V rozšířené verzi 2014 jsou přidány Písanky pro 1. ročník (1. až 4. díl) a do Slabikáře jsou doplněna nová interaktivní cvičení Neposedná písmenka. MIUč+ Živá abeceda, Slabikář (sada) tedy obsahuje:
- interaktivní verzi tištěné Živé abecedy (DUHOVÁ ŘADA),
- interaktivní verzi tištěného Slabikáře (DUHOVÁ ŘADA),
- interaktivní verze tištěných písanek (DUHOVÁ ŘADA),
- multimédia: interaktivní cvičení, videa, mezipředmětové vztahy, fotoalba, webové odkazy a audia.