Aktuality

NOVINKY 2014

redaktor, 10. 7. 2014

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 10. 7. 2014.

Nabídka školám pro budoucí prvňáčky

miuc, 26. 6. 2014

Vážení vyučující,
přemýšlíte, jaké učebnice zakoupit pro budoucí prvňáčky?
Rádi vám trochu napovíme nabídkou titulů vydávaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Právě vyšla nová rozšířená verze MIUč+ Živá abeceda, Slabikář

redaktor, 28. 5. 2014

V rozšířené verzi 2014 jsou přidány Písanky pro 1. ročník (1. až 4. díl) a do Slabikáře jsou doplněna nová interaktivní cvičení Neposedná písmenka. MIUč+ Živá abeceda, Slabikář (sada) tedy obsahuje:
- interaktivní verzi tištěné Živé abecedy (DUHOVÁ ŘADA),
- interaktivní verzi tištěného Slabikáře (DUHOVÁ ŘADA),
- interaktivní verze tištěných písanek (DUHOVÁ ŘADA),
- multimédia: interaktivní cvičení, videa, mezipředmětové vztahy, fotoalba, webové odkazy a audia.

Matematika (Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti) má udělenu schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 28. 5. 2014

Připravujeme do tisku 5. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic.

Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 27. 5. 2014

Získejte ZDARMA novou multimediální interaktivní učebnici plus (MIUč+) k vybraným titulům.
Na vybrané tituly pro 1. stupeň ZŠ jsme připravili pro školy akční nabídky, jejichž platnost je do 30. 9. 2014.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 26. 5. 2014

Získejte ZDARMA novou multimediální interaktivní učebnici plus (MIUč+) k vybraným titulům.
Na vybrané tituly pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií jsme připravili pro školy akční nabídky, jejichž platnost je do 30. 9. 2014.

Čítankám pro 2. ročník byly uděleny schvalovací doložky

redaktor, 5. 5. 2014

Původní Čítance pro 2. ročník byla prodloužena schvalovací doložka do roku 2020.

Nová Čítanka pro 2. ročník má udělenu schvalovací doložku do roku 2020. K této nové čítance bude vytvořena :
- její rozšířená verze vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
- multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

Co nového letos připravujeme?

redaktor, 11. 4. 2014

.

Já a můj svět pro 2. a 3. ročník – prodloužena schvalovací doložka

redaktor, 10. 4. 2014

Učebnicím a pracovním sešitům Já a můj svět (prvouka pro 2. ročník a 3. ročník) byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT. Učebnice a pracovní sešity s novými doložkami budou vydány na konci dubna.

NOVINKA MIUč+ Výchova k občanství 9

redaktor, 9. 4. 2014

Nová multimediální interaktivní učebnice Výchova k občanství 9 přináší ucelený pohled na aktuální společenskovědní témata. Pokrývá témata: finanční gramotnost, ekonomika, mezinárodní spolupráce, globalizace, náboženství, volba střední školy a povolání. MIUč+ Výchova k občanství 9 obsahuje interaktivní verzi tištěné učebnice a řadu multimédií (interaktivní cvičení, videa, animace, mezipředmětové vztahy, zajímavosti, audia, webové odkazy a fotoalba).