Aktuality

Nabídka školám pro budoucí prvňáčky

safeadmin, 28. 4. 2015

Vážení vyučující,
přemýšlíte, jaké učebnice zakoupit pro budoucí prvňáčky?
Rádi vám trochu napovíme nabídkou titulů vydávaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Brzy vyjde nová učebnice a pracovní sešit Přírodověda 4 - porozumění v souvislostech

redaktor, 1. 4. 2015

Připravujeme novou řadu učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+).
Učebnice a pracovní sešit mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 12. 3. 2015

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2015/2016), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2015/2016) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2015.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 11. 3. 2015

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2015/2016), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2015/2016) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2015.

Co nového připravujeme?

redaktor, 11. 3. 2015

.

NOVINKY 2015

redaktor, 10. 3. 2015

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 10. 3. 2015.

Jak se zachovat, když…

redaktor, 9. 3. 2015

Připravujeme novou učebnici JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ…, která přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a je koncipována v souladu s RVP ZV.

Je určena pro žáky 6.–9. ročníku a vyučující mohou pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb svých ŠVP ZV. Žáci se v ní mohou seznámit se zásadami bezpečného chování při mimořádné události i s tím, jak jí – pokud to lze – předcházet.

NOVINKA Český jazyk 8

redaktor, 20. 2. 2015

Nová učebnice pro 8. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na učebnice 6. a 7. ročníku. Každá kapitola obsahuje jak teorii učební látky, tak i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo.
Navíc jsou zde pravidelně zařazovány [...]

Píšeme tiskacím písmem

redaktor, 19. 2. 2015

Výukové materiály s nevázaným písmem jsou vytvořeny ve fontu NNS Script.
Ukázky a náhledové strany si můžete prohlédnout na:
www.pisemetiskacim.cz

Sešit na rýsování (tečkovaný, centimetrová síť)

redaktor, 12. 2. 2015

Sešit může sloužit například k následujícím účelům:
• k rýsování čtverců a obdélníků v době, kdy žáci ještě neumí rýsovat kolmice;
• k rýsování a kreslení osově souměrných obrazců;
• k rýsování mnohoúhelníků, vypočítávání jejich obvodu a obsahu;
• k zjednodušeným konstrukcím krychle a kvádru;
• k prvotním pokusům žáků znázornit jakékoliv prostorové objekty aj.