Od září učím s AMOSEM!

redaktor, 27. 2. 2019

Poprvé můžete v 1. ročníku vyučovat čtení, psaní, počítání a prvouku jedním výukovým stylem s didakticky i graficky provázaným souborem učebních materiálů.

Nová prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem tvoří spolu se Čteme a píšeme s Agátou a Matýskovou matematikou
ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS.

K souboru AMOS pořádáme akreditované vzdělávací semináře pro vyučující.

Zveme Vás na akreditované semináře

redaktor, 6. 2. 2019

Zavítejte s námi na akreditované semináře, na kterých Vás rádi seznámíme především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.
– INSPIRACE PRO ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU V 1. ROČNÍKU
– ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU
– LETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
– PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY V 1. ROČNÍKU

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 7, 2. díl

redaktor, 25. 1. 2019

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 7. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

NOVINKA Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

redaktor, 8. 10. 2018

K nové Čítance 2 NOVĚ (formátu B5) vyšla její rozšířená verze – čítanka vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4).

Všem žákům napomáhá zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.

Obě čítanky mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

NOVINKA Zdokonalujeme psaní z edice Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 14. 9. 2018

Zdokonalujeme psaní se skládá z:
• 32 listů formátu A5 s nalepovacími lístečky
• 2 písankové sešity s pomocnými linkami 511+ s prodlouženými řádky

Cílem těchto materiálů je procvičit psaní tvarových prvků, malých i velkých písmen podle individuálních potřeb žáka. Vyučující vybírá z nabídky lístečků ty sloupečky, které rozvíjejí dovednosti potřebné pro konkrétního žáka, a lepí je žákovi do písankového sešitu s prodlouženými linkami.

NOVINKA Matematika Práce s daty, úměrnosti a funkce

redaktor, 10. 9. 2018

Právě vyšlo 13. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 témat.

V tomto díle se žáci seznámí s grafickým znázorněním statistických a matematických údajů, se základními statistickými pojmy a jejich využitím. Od sloupcových, kruhových a spojnicových diagramů plynule přejdou k funkcím, jejich vlastnostem, odvodí si způsoby vyjádření funkce pomocí předpisu, tabulky a grafu. Druhá část učebnice se věnuje lineárním funkcím, přímé a nepřímé úměrnosti a jejich vlastnostem.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 9. 9. 2018

Pokud zakoupíte níže specifikované tituly pro celou třídu, získáte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok (2018/2019).

Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2018.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 8. 9. 2018

Pokud zakoupíte níže specifikované tituly pro celou třídu, získáte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok (2018/2019).

Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2018.

Matýskova matematika 1. ročník – Aktualizované vydání 2018

redaktor, 5. 9. 2018

Učebnice a pracovní sešity jsou skladem.

Tituly mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

NOVINKY 2018

redaktor, 4. 9. 2018

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 25. 1. 2019.