Aktuality

Český jazyk 5 má udělenu schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 17. 7. 2015

Na nový školní rok připravujeme novou učebnici a pracovní sešity Český jazyk pro 5. ročník.

Nová učebnice rozvíjí žákovské dovednosti v oblasti čtenářské gramotnosti a podporuje čtení s porozuměním.

Na školní rok 2016/2017 připravujeme multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Český jazyk 5.

NOVINKA učebnice Přírodověda 4 - porozumění v souvislostech

redaktor, 30. 6. 2015

Již vyšla nová učebnice a pracovní sešit Přírodověda 4 - porozumění v souvislostech. Mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
Připravujeme multimediální interaktivní učebnici (MIUč+) a učebnici a pracovní sešit Přírodověda 5 - porozumění v souvislostech.

Při objednání nové učebnice Přírodověda 4 - porozumění v souvislostech pro celou třídu získáte ZDARMA školní multilicenci a žákovské licence (na počítač nebo tablet) MIUč+ Přírodověda 4 na 1 školní rok (2015/2016). MIUč+ obsahuje interaktivní učebnici, pracovní sešit s řešením, interaktivní cvičení, videa a další multimediální materiál. Na objednávku připište „Akce PN 4“. Akce platí do 30. 9. 2015.

Nabídka školám pro budoucí prvňáčky

safeadmin, 28. 6. 2015

Vážení vyučující,
přemýšlíte, jaké učebnice zakoupit pro budoucí prvňáčky?
Rádi vám trochu napovíme nabídkou titulů vydávaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Čítanka 3 nově právě vyšla

redaktor, 25. 6. 2015

Čítanka 3 nově má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Čítanka si klade za cíl rozvíjet u žáků čtení s porozuměním. Obsahově je čítanka členěna stejně jako učebnice Já a můj svět 3 (prvouka). Navíc je zařazena kapitola s pohádkami. Důraz je kladen na práci s texty (především úkoly na čtení s porozuměním). Nechybí dramatické scénky, práce ve skupinách a další úkoly. V dolní části každé stránky jsou zařazena klíčová slova v anglickém jazyce.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 12. 3. 2015

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2015/2016), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2015/2016) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2015.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 11. 3. 2015

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2015/2016), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2015/2016) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2015.

Co nového připravujeme?

redaktor, 11. 3. 2015

.

NOVINKY 2015

redaktor, 10. 3. 2015

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 30. 6. 2015.

Jak se zachovat, když…

redaktor, 9. 3. 2015

Připravujeme novou učebnici JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ…, která přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a je koncipována v souladu s RVP ZV.

Je určena pro žáky 6.–9. ročníku a vyučující mohou pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb svých ŠVP ZV. Žáci se v ní mohou seznámit se zásadami bezpečného chování při mimořádné události i s tím, jak jí – pokud to lze – předcházet.

NOVINKA Český jazyk 8

redaktor, 20. 2. 2015

Nová učebnice pro 8. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na učebnice 6. a 7. ročníku. Každá kapitola obsahuje jak teorii učební látky, tak i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo.
Navíc jsou zde pravidelně zařazovány [...]