Aktuality

Píšeme tiskacím písmem

redaktor, 20. 8. 2014

Výukové materiály jsou vytvořeny ve fontu NNS Script.
Ukázky a náhledové strany si můžete prohlédnout na:
www.pisemetiskacim.cz

Do škol míří ukázka prvního uceleného souboru učebnic pro výuku čtení a psaní TISKACÍM PÍSMEM pro 1. ročník ZŠ

redaktor, 18. 8. 2014

Soubor učebnic přináší zejména jednotnou koncepci čtení a psaní tiskacím písmem (font NNS Script) s využitím jednotného grafického tvaru písmen pro čtení i pro psaní.

Tento soubor učebních materiálů obdržel schvalovací doložku MŠMT (čj. MSMT-17029/2014 ze dne 7. 7. 2014).

Bližší informace na www.pisemetiskacim.cz

NOVINKY 2014

redaktor, 18. 8. 2014

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 18. 8. 2014.

Český jazyk 4 má udělenu schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 17. 8. 2014

Nové učebnici Český jazyk 4 (katalogové číslo 4-75) a pracovním sešitům Český jazyk 4, 1. a 2. díl (kat. číslo 4-76, 4-77) byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Pracovní sešity jsou již skladem, učebnice bude k dispozici během srpna.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 15. 7. 2014

Získejte ZDARMA novou multimediální interaktivní učebnici plus (MIUč+) k vybraným titulům.
Na vybrané tituly pro 1. stupeň ZŠ jsme připravili pro školy akční nabídky, jejichž platnost je do 30. 9. 2014.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 14. 7. 2014

Získejte ZDARMA novou multimediální interaktivní učebnici plus (MIUč+) k vybraným titulům.
Na vybrané tituly pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií jsme připravili pro školy akční nabídky, jejichž platnost je do 30. 9. 2014.

Nabídka školám pro budoucí prvňáčky

miuc, 26. 6. 2014

Vážení vyučující,
přemýšlíte, jaké učebnice zakoupit pro budoucí prvňáčky?
Rádi vám trochu napovíme nabídkou titulů vydávaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Právě vyšla nová rozšířená verze MIUč+ Živá abeceda, Slabikář

redaktor, 28. 5. 2014

V rozšířené verzi 2014 jsou přidány Písanky pro 1. ročník (1. až 4. díl) a do Slabikáře jsou doplněna nová interaktivní cvičení Neposedná písmenka. MIUč+ Živá abeceda, Slabikář (sada) tedy obsahuje:
- interaktivní verzi tištěné Živé abecedy (DUHOVÁ ŘADA),
- interaktivní verzi tištěného Slabikáře (DUHOVÁ ŘADA),
- interaktivní verze tištěných písanek (DUHOVÁ ŘADA),
- multimédia: interaktivní cvičení, videa, mezipředmětové vztahy, fotoalba, webové odkazy a audia.

Matematika (Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti) má udělenu schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 28. 5. 2014

Připravujeme do tisku 5. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic.

Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován.

Co nového připravujeme?

redaktor, 27. 5. 2014

.