Aktuality

Nová učebnice a pracovní sešit Přírodověda 4 mají udělenu schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 1. 4. 2015

Připravujeme novou řadu učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+).
Učebnice a pracovní sešit vyjdou v květnu.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 12. 3. 2015

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2015/2016), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2015/2016) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2015.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 11. 3. 2015

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2015/2016), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2015/2016) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2015.

NOVINKY 2015

redaktor, 10. 3. 2015

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 10. 3. 2015.

NOVINKA Český jazyk 8

redaktor, 20. 2. 2015

Nová učebnice pro 8. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na učebnice 6. a 7. ročníku. Každá kapitola obsahuje jak teorii učební látky, tak i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo.
Navíc jsou zde pravidelně zařazovány [...]

Píšeme tiskacím písmem

redaktor, 19. 2. 2015

Výukové materiály jsou vytvořeny ve fontu NNS Script.
Ukázky a náhledové strany si můžete prohlédnout na:
www.pisemetiskacim.cz

Sešit na rýsování (tečkovaný, centimetrová síť)

redaktor, 12. 2. 2015

Sešit může sloužit například k následujícím účelům:
• k rýsování čtverců a obdélníků v době, kdy žáci ještě neumí rýsovat kolmice;
• k rýsování a kreslení osově souměrných obrazců;
• k rýsování mnohoúhelníků, vypočítávání jejich obvodu a obsahu;
• k zjednodušeným konstrukcím krychle a kvádru;
• k prvotním pokusům žáků znázornit jakékoliv prostorové objekty aj.

Co nového připravujeme?

redaktor, 5. 2. 2015

.

Nové učebnice matematiky z tematické řady

redaktor, 15. 12. 2014

Zlomky, poměr; Procenta, trojčlenka
• Probírané učivo je vždy uvedeno motivačním textem (praktický příklad).
• Učebnice obsahují množství vyřešených návodných úloh.
• Klíčová slova z probíraného učiva jsou uvedena v anglickém a německém jazyce.
• Na konci učebnic jsou zařazeny výsledky úloh k procvičování.
• Učebnice Procenta, trojčlenka se v mnoha příkladech zaměřuje na témata z finanční gramotnosti (sazby daně, úrokové sazby).

NOVINKY 2014

redaktor, 15. 12. 2014

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 15. 12. 2014.