Aktuality

NOVINKY 2014

redaktor, 9. 10. 2014

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 9. 10. 2014.

Zakládání podúčtů a žákovské licence MIUč+

safeadmin, 2. 9. 2014

Máte-li pro školu registrovánu MIUč+, můžete ji nejen nainstalovat na neomezené množství školních počítačů, ale můžete v ní zakládat také podúčty - typu “teacher” a “student”. Z vytvořených podúčtů můžete vytvářet skupiny (třídy) a žáci si následně mohou stáhnout MIUč+ přes internet do svého domácího počítače.

Píšeme tiskacím písmem

redaktor, 20. 8. 2014

Výukové materiály jsou vytvořeny ve fontu NNS Script.
Ukázky a náhledové strany si můžete prohlédnout na:
www.pisemetiskacim.cz

Do škol míří ukázka prvního uceleného souboru učebnic pro výuku čtení a psaní TISKACÍM PÍSMEM pro 1. ročník ZŠ

redaktor, 18. 8. 2014

Soubor učebnic přináší zejména jednotnou koncepci čtení a psaní tiskacím písmem (font NNS Script) s využitím jednotného grafického tvaru písmen pro čtení i pro psaní.

Tento soubor učebních materiálů obdržel schvalovací doložku MŠMT (čj. MSMT-17029/2014 ze dne 7. 7. 2014).

Bližší informace na www.pisemetiskacim.cz

Český jazyk 4 má udělenu schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 17. 8. 2014

Nové učebnici Český jazyk 4 (katalogové číslo 4-75) a pracovním sešitům Český jazyk 4, 1. a 2. díl (kat. číslo 4-76, 4-77) byla udělena schvalovací doložka MŠMT.

Získejte zdarma MIUč+ pro dotyková zařízení s Windows na jeden školní rok

miuc, 4. 7. 2014

Připravili jsme pro Vás možnost používat naše multimediální interaktivní učebnice (MIUč+) na dotykových zařízeních (tabletech) s operačním systémem Windows.
Nyní před oficiálním uvolněním aplikace plánovaném na prosinec 2014 máte možnost získat její betaverzi spolu s vybranými MIUč+ zdarma na jeden školní rok. Vylepšování aplikace bude probíhat průběžně, zapojením do akce tak máte možnost ovlivnit výslednou podobu [...]

Právě vyšla nová rozšířená verze MIUč+ Živá abeceda, Slabikář

redaktor, 28. 5. 2014

V rozšířené verzi 2014 jsou přidány Písanky pro 1. ročník (1. až 4. díl) a do Slabikáře jsou doplněna nová interaktivní cvičení Neposedná písmenka. MIUč+ Živá abeceda, Slabikář (sada) tedy obsahuje:
- interaktivní verzi tištěné Živé abecedy (DUHOVÁ ŘADA),
- interaktivní verzi tištěného Slabikáře (DUHOVÁ ŘADA),
- interaktivní verze tištěných písanek (DUHOVÁ ŘADA),
- multimédia: interaktivní cvičení, videa, mezipředmětové vztahy, fotoalba, webové odkazy a audia.

Matematika (Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti) má udělenu schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 28. 5. 2014

Jedná se o 5. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic.

Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován.

Co nového připravujeme?

redaktor, 27. 5. 2014

.

Čítankám pro 2. ročník byly uděleny schvalovací doložky

redaktor, 5. 5. 2014

Původní Čítance pro 2. ročník byla prodloužena schvalovací doložka do roku 2020.

Nová Čítanka pro 2. ročník má udělenu schvalovací doložku do roku 2020. K této nové čítance bude vytvořena :
- její rozšířená verze vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
- multimediální interaktivní učebnice MIUč+.