Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 26. 3. 2019

Získejte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok 2019/2020, v níže uvedených akcích k nákupu specifikovaných titulů pro celou třídu.

Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2019.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 26. 3. 2019

Získejte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok 2019/2020, v níže uvedených akcích k nákupu specifikovaných titulů pro celou třídu.

Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2019.

NOVINKY 2019

redaktor, 25. 3. 2019

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 14. 5. 2019.

NOVĚ I BEZ INSTALACE

redaktor, 24. 3. 2019

Multimediální interaktivní učebnice si můžete spustit přímo ve webovém prohlížeči na www.ucebnice-online.cz.
MIUč+ můžete používat na počítači, tabletu (Windows, Android) a interaktivní tabuli.

Vyzkoušejte zdarma kteroukoli MIUč+ na 30 dní.

Od září učím s AMOSEM!

redaktor, 27. 2. 2019

Poprvé můžete v 1. ročníku vyučovat čtení, psaní, počítání a prvouku jedním výukovým stylem s didakticky i graficky provázaným souborem učebních materiálů.

Nová prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem tvoří spolu se Čteme a píšeme s Agátou a Matýskovou matematikou
ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS.

K souboru AMOS pořádáme akreditované vzdělávací semináře pro vyučující.

Zveme Vás na akreditované semináře

redaktor, 6. 2. 2019

Zavítejte s námi na akreditované semináře, na kterých Vás rádi seznámíme především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.
– INSPIRACE PRO ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU V 1. ROČNÍKU
– ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU
– LETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
– PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY V 1. ROČNÍKU

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 7, 2. díl

redaktor, 25. 1. 2019

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 7. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

Co nového připravujeme?

redaktor, 2. 1. 2019

Připravujeme nové učebnice, pracovní sešity, metodické průvodce a multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKA Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

redaktor, 8. 10. 2018

K nové Čítance 2 NOVĚ (formátu B5) vyšla její rozšířená verze – čítanka vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4).

Všem žákům napomáhá zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.

Obě čítanky mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

NOVINKA Zdokonalujeme psaní z edice Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 14. 9. 2018

Zdokonalujeme psaní se skládá z:
• 32 listů formátu A5 s nalepovacími lístečky
• 2 písankové sešity s pomocnými linkami 511+ s prodlouženými řádky

Cílem těchto materiálů je procvičit psaní tvarových prvků, malých i velkých písmen podle individuálních potřeb žáka. Vyučující vybírá z nabídky lístečků ty sloupečky, které rozvíjejí dovednosti potřebné pro konkrétního žáka, a lepí je žákovi do písankového sešitu s prodlouženými linkami.