< Zpět

Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – Jsme občané, učebnice

Cena s DPH:
99 Kč
Cena bez DPH:
99.00 Kč
ks
Kód:5-96
Počet stran:56
Formát:A4
Vazba:V1
Stav:Skladem
Schvalovací
doložka MŠMT:
ANO

Učebnice je součástí řady Porozumění v souvislostech.

Je rozdělena do tří základních oddílů: Jsme občané České republiky, Jsme obyvatelé Evropské unie a Jsme obyvatelé světa.


V oddíle Jsme občané České republiky si žáci rozšíří znalosti o způsobu řízení našeho státu, o volbách, o významu státu pro jeho obyvatele, např. při obraně státu či při řešení krizí. Dozvědí se, jaká máme jako občané práva a povinnosti a co je podstatou občanské společnosti. Samostatná část bude věnována mediální výchově a kritickému myšlení.

Oddíl Jsme občané Evropské unie žáky seznámí s významem členství v Evropské unii a způsobem řízení EU, s rozmanitostí jejích obyvatel, tradic i přírodních podmínek, přičemž zvláštní pozornost bude věnována státům sousedícím s Českou republikou.

Poslední oddíl Jsme obyvatelé světa žáky povede k uvědomění si sounáležitosti s lidmi z celého světa, představí jim globální problémy a zapojení České republiky do mezinárodních organizací.

Učební text je doplněn množstvím různorodých úkolů a obrazového materiálu včetně oblíbených ilustrací s myšákem.


Prohlédněte si celou učebnici včetně doplňkového obsahu v elekronické verzi MIUč+ na ucebnice-online.cz kliknutím zde.

Náhledové stránky