< Zpět

MIUč+ START DRUHÁKA – žákovská licence na 1 školní rok

Cena s DPH:
39 Kč
Cena bez DPH:
39.00 Kč
ks
Kód:2-62-S1
Počet stran:0
Formát:
Vazba:
Stav:Skladem

• Slouží k nastartování čtení a psaní žáků na začátku druhého ročníku.

• Jednoduchá piktografická zadání, která postupně přechází v jednoduchá slovní zadání, podporují samostatnou práci žáků.

• Žák píše jen to, co si již zopakoval, publikace tak šetří čas žákům i vyučujícím.

 

Tento nový pracovní sešit je vhodný k reflexi, jak bylo u žáků dosaženo vzdělávacích výstupů za 1. ročník – pomáhá zjistit aktuální znalosti a dovednosti žáků, což pak vyučujícímu umožní vhodně navázat a individualizovat výuku.

Sešit také podporuje adaptaci žáků a nastartování čtení a psaní na začátku 2. ročníku, jak doporučuje MŠMT a MZd.

Jednoduchá piktografická zadání, která postupně přecházejí v zadání slovní, podporují samostatnou práci žáků.

Tento materiál lze použít po prázdninách, ale i kdykoli je potřeba provést nový start základních vědomostí a dovedností.

Pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami je vhodný i ve vyšších ročnících. 

Prohlédněte si celou učebnici včetně doplňkového obsahu v elekronické verzi MIUč+ na ucebnice-online.cz kliknutím zde.

Náhledové stránky

Nejsou k dispozici.