Novinka START DO VYJMENOVANÝCH SLOV pracovní učebnice pro osvojení základních tvarů vyjmenovaných slov

redaktor, 26. 10. 2021

Jednotlivá cvičení vedou žáky nejen ke zvládnutí řady, ale zejména k pochopení významu vyjmenovaných slov a jejich smysluplnému užití ve větách. Jsou zařazena také cvičení s oblíbenými samolepkami.

Jako dárek zpřístupňujeme MIUč+ Vyjmenovaná slova ZDARMA až do 30. 4. 2022.
Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení (např. skládání nebo ubíhající texty z Čteme a píšeme s Agátou) důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov.

AKCE PRO 1. STUPEŇ ZŠ: učebnice v akci za původní ceny s MIUč+ na 2 roky ZDARMA

redaktor, 18. 10. 2021

Vážení vyučující,
rádi bychom Vás informovali o naší nové akční nabídce pro školy k závěru kalendářního roku 2021.
Od 15. 10. 2021 do 15. 1. 2022 od nás k nákupu vybraných učebnic z naší nabídky za akční cenu minimálně pro jednu celou třídu získáte licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnice MIUč+ dle vlastního výběru na 2 roky zdarma. Podrobnosti v letáku.

AKCE PRO 2. STUPEŇ ZŠ: učebnice v akci za původní ceny s MIUč+ na 2 roky ZDARMA

redaktor, 18. 10. 2021

Vážení vyučující,
rádi bychom Vás informovali o naší nové akční nabídce pro školy k závěru kalendářního roku 2021.
Od 15. 10. 2021 do 15. 1. 2022 od nás k nákupu vybraných učebnic z naší nabídky za akční cenu minimálně pro jednu celou třídu získáte licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnice MIUč+ dle vlastního výběru na 2 roky zdarma. Podrobnosti v letáku.

Pro předškoláky: Zápis je tu!

redaktor, 13. 10. 2021

K pracovní učebnici Zápis je tu nabízíme i její interaktivní podobu.
Pracovní učebnici Zápis je tu doporučujeme:
– pro práci v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách,
– pro práci v mateřských školách,
– pro práci doma s rodiči,
– při ověřování znalostí u zápisu (i po zápisu) do 1. ročníku.

NOVINKY Testíky pro druháky, 2. díl, Testíky pro třeťáky, 2. díl

redaktor, 12. 10. 2021

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

Metodický průvodce Český jazyk 5

redaktor, 5. 9. 2021

Metodický průvodce k učebnici Český jazyk 5 právě dokončujeme. Abyste jej mohli využívat už nyní, stáhněte si prvních 47 stran zdarma v pdf.

NOVINKA VLASTIVĚDA Poznáváme svět kolem nás

redaktor, 31. 8. 2021

Učebnice v souladu se stávajícím RVP do učiva zahrnují základní geografické, politické, hospodářské a kulturní údaje o České republice a Evropě. Zároveň však již zohledňují Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejichž cílem je zaměřit vzdělávání na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Proto jsou nově zařazena také témata, která u žáků podporují sebepoznání a sebehodnocení, podněcují je ke kritickému myšlení a povzbuzují je v jejich prosociálním chování a v zájmu o dění ve společnosti.

NOVINKA interaktivní barevný pracovní sešit Český jazyk 3, 1. díl

redaktor, 26. 8. 2021

Do MIUč+ Český jazyk 3 byl přidán první díl pracovního sešitu s Rózinkou.

Nejprve si vyberte, zda chcete MIUč+ vyzkoušet jednoduše bez instalace prostřednictvím webového prohlížeče (www.ucebnice-online.cz), nebo v programu Media Creator, který umožňuje MIUč+ stáhnout a pak používat i bez připojení k internetu.

NOVINKA pracovní sešit Oskarova prvouka 3

redaktor, 19. 8. 2021

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 3. ročník s devíti výhodami:
1. SROZUMITELNÁ ZADÁNÍ
2. MYŠLENKOVÉ MAPY
3. APLIKACE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK
5. POKUSY
6. MIUč+
7. VEDENÍ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ
8. FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
9. VEDENÍ K SAMOSTATNÉ TVORBĚ ZÁPISŮ

Doporučujeme Start druháka (vstupní opakování základů čtení a psaní)

redaktor, 19. 8. 2021

Pracovní sešit je vhodný pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za první ročník a pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy, jak doporučuje MŠMT a MZd. Pomocník při individualizování výuky s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.
Slouží k nastartování čtení a psaní žáků na začátku druhého ročníku. Jednoduchá piktografická zadání, která postupně přecházejí v jednoduchá slovní zadání, podporují samostatnou práci žáků. Žák píše jen to, co si již zopakoval, publikace tak šetří čas žákům i vyučujícím.