UKÁZKA ZDARMA plněbarevný pracovní sešit Český jazyk 3, 1. díl

redaktor, 13. 4. 2021

Spolu s katalogy zasíláme zdarma všem školám s 1. stupněm v týdnu od 19. 4. 2021 ukázku z nového plněbarevného vydání pracovního sešitu Český jazyk 3, 1. díl (s Rózinkou).

Prohlédněte si ukázku také v pdf.

NOVINKA Testíky pro druháky, 1. díl

redaktor, 12. 4. 2021

Aktualita: Testíky pro druháky, 1. díl zasíláme spolu s katalogy všem školám s 1. stupněm v ČR zdarma v týdnu od 19. 4. 2021.
Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

Katalog 2021 pro 1. stupeň ZŠ

redaktor, 14. 3. 2021

Prohlédněte si stránky našeho nového katalogu pro 1. stupeň ZŠ pro předměty ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, MATEMATIKA, PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA a HUDEBNÍ VÝCHOVA. Kliknutím na nadpis se Vám zobrazí pdf katalogu.

Katalog 2020 pro 2. stupeň ZŠ

redaktor, 14. 3. 2021

Prohlédněte si naše nové katalogy pro 2. stupeň ZŠ pro předměty Český jazyk, Matematika, Dějepis, Výchova k občanství, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Kliknutím na náhled se Vám zobrazí pdf katalogu pro daný předmět.

Happy Easter!

redaktor, 13. 3. 2021

Předvelikonoční a povelikonoční čas si mohou Vaši žáci zpříjemnit i při hrách s novou slovní zásobou z anglického jazyka, která je čeká v měsíci dubnu, květnu a červnu. Tyto aktivity můžete využít i k distanční výuce svých žáků. Najdete je na Portálu podpory výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ a v MŠ  

Výuková videa zdarma s výkladem učitele z praxe

redaktor, 28. 2. 2021

Matýskova matematika 1. až 5. ročník

Živá abeceda
Slabikář, 1. i 2. díl
Písanka, 1. i 2. díl

MIUč+ Zápis je tu zdarma do 30. 4. 2021 včetně neomezeného tisku

safeadmin, 27. 2. 2021

Vy i Vaši žáci můžete MIUč+ Zápis je tu ZDARMA využívat do konce dubna 2021 a můžete z ní také neomezeně tisknout dvoustrany a cvičení.

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 9, 2. díl

redaktor, 2. 2. 2021

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 9. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

MIUč+ Vyjmenovaná slova

redaktor, 27. 1. 2021

Vážení vyučující,

ve spolupráci s pilotními školami jsme v uplynulých měsících tvořili a ověřovali novou MIUč+ zaměřenou na základní tvary vyjmenovaných slov, kterou bychom Vám chtěli poskytnout zdarma jako pololetní dárek.

MIUč+ Vyjmenovaná slova jsme pro Vás zpřístupnili ZDARMA až do 30. 9. 2021. Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení (např. skládání nebo ubíhající texty z Čteme a píšeme s Agátou) důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov. Procvičovat mohou doma i ve škole, při prezenční i distanční výuce.

NOVINKA barevný pracovní sešit Český jazyk 2, 2. díl, je součástí MIUč+ Český jazyk 2

redaktor, 19. 1. 2021

Interaktivní verzi pracovního sešitu spustíte v MIUč+ Český jazyk 2 na www.ucebnice-online.cz (MIUč+ bez instalace), nebo v aplikaci MC (instalovaná MIUč+).

Barevný pracovní sešit byl PILOTNĚ ověřen. Navazuje na učební materiály pro 1. ročník (DUHOVÁ ŘADA; Píšeme tiskacím písmem; Čteme a píšeme s Agátou) a doplňuje se s pracovní učebnicí Jsem čtenář 1.

Obsahuje úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost a porozumění textu, různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností a přináší pozvolný nárůst obtížnosti (zpočátku méně psaní, úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání) a tzv. balanční pásek sloužící k formativnímu sebehodnocení.