NOVINKA Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

redaktor, 8. 10. 2018

K nové Čítance 2 NOVĚ (formátu B5) vyšla její rozšířená verze – čítanka vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4).

Všem žákům napomáhá zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.

Obě čítanky mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

NOVINKA Zdokonalujeme psaní z edice Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 14. 9. 2018

Zdokonalujeme psaní se skládá z:
• 32 listů formátu A5 s nalepovacími lístečky
• 2 písankové sešity s pomocnými linkami 511+ s prodlouženými řádky

Cílem těchto materiálů je procvičit psaní tvarových prvků, malých i velkých písmen podle individuálních potřeb žáka. Vyučující vybírá z nabídky lístečků ty sloupečky, které rozvíjejí dovednosti potřebné pro konkrétního žáka, a lepí je žákovi do písankového sešitu s prodlouženými linkami.

NOVINKA Matematika Práce s daty, úměrnosti a funkce

redaktor, 10. 9. 2018

Právě vyšlo 13. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 témat.

V tomto díle se žáci seznámí s grafickým znázorněním statistických a matematických údajů, se základními statistickými pojmy a jejich využitím. Od sloupcových, kruhových a spojnicových diagramů plynule přejdou k funkcím, jejich vlastnostem, odvodí si způsoby vyjádření funkce pomocí předpisu, tabulky a grafu. Druhá část učebnice se věnuje lineárním funkcím, přímé a nepřímé úměrnosti a jejich vlastnostem.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 9. 9. 2018

Pokud zakoupíte níže specifikované tituly pro celou třídu, získáte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok (2018/2019).

Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2018.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 8. 9. 2018

Pokud zakoupíte níže specifikované tituly pro celou třídu, získáte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok (2018/2019).

Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2018.

Matýskova matematika 1. ročník – Aktualizované vydání 2018

redaktor, 5. 9. 2018

Učebnice a pracovní sešity jsou skladem.

Tituly mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

NOVINKY 2018

redaktor, 4. 9. 2018

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 10. 9. 2018.

Co nového připravujeme?

redaktor, 3. 9. 2018

Připravujeme nové učebnice, pracovní sešity, metodické průvodce a multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKA Pracovní listy Já a můj svět pro 2. ročník

redaktor, 30. 7. 2018

Pracovní listy jsou doplňkovým učebním materiálem k učebnici Já a můj svět pro 2. ročník.

Obsahují strany tematicky koncipované k jednotlivým lekcím (1. Škola, 2. Podzim, 3. Rodina, 4. Domov, 5. Zima, 6. Zdraví, 7. Náš svět, 8. Jaro, 9. Léto).

NOVINKA Učebnice a pracovní sešit Vlastivěda pro 4. ročník z řady Porozumění v souvislostech

redaktor, 26. 7. 2018

Poznáváme naše dějiny z pravěku do novověku

Učebnice a barevný pracovní sešit mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
Tato nová řada klade důraz na porozumění v souvislostech.
Připravujeme multimediální interaktivní učebnice MIUč+.