Prodloužení platnosti MIUč+ do 31. 12. 2020

redaktor, 9. 11. 2020

Jak jsme slíbili, připravili jsme pro Vás nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd. Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu. Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

Výuková videa k písance

redaktor, 7. 11. 2020

Milí prvňáci,

pojďte se mnou společně napsat stranu z písanky.
Stačí vybrat stranu, ořezat tužku a můžeme psát.

K 1. dílu písanky zveřejňujeme postupně videa natočená spoluautorem těchto materiálů, Mgr. Milošem Novotným.

Výuková videa k Živé abecedě a Slabikáři, 1. díl, z řady Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 4. 11. 2020

Pozitivní zpětná vazba od rodičů i učitelů týkající se našich výukových videí www.matyskova-matematika.cz dala vzniknout novému projektu. S motivací pomoci školám a žákům také v oblasti elementárního čtení jsme zveřejnili první výuková videa k Živé abecedě a Slabikáři, 1. díl, z řady učebnic Čteme a píšeme s Agátou. Videa natočená spoluautorem těchto materiálů, Mgr. Milošem Novotným, mohou využít vyučující 1. ročníků jako metodický námět k výuce, rodiče žáků jako metodický návod při domácím procvičování a domácí výuce a samotní žáci při domácí přípravě i jako pomoc s distanční výukou.

NOVINKA MIUč+ Zápis je tu!

redaktor, 2. 11. 2020

K pracovní učebnici Zápis je tu nabízíme i její interaktivní podobu.

Pracovní učebnici Zápis je tu doporučujeme:
– pro práci v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách,
– pro práci v mateřských školách,
– pro práci doma s rodiči,
– při ověřování znalostí u zápisu (i po zápisu) do 1. ročníku.

NOVINKA Metodika Oskarova prvouka pro 2. ročník

redaktor, 27. 10. 2020

Metodického průvodce k pracovnímu sešitu Oskarova prvouka 2 obsahuje metodické poznámky k jednotlivým cvičením, časový plán, klíčové kompetence, očekávané výstupy a přílohu.

NOVINKA Start druháka (vstupní opakování základů čtení a psaní)

redaktor, 26. 10. 2020

Pracovní sešit je vhodný pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za první ročník a pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy, jak doporučuje MŠMT a MZd. Pomocník při individualizování výuky s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.
Slouží k nastartování čtení a psaní žáků na začátku druhého ročníku. Jednoduchá piktografická zadání, která postupně přecházejí v jednoduchá slovní zadání, podporují samostatnou práci žáků. Žák píše jen to, co si již zopakoval, publikace tak šetří čas žákům i vyučujícím.

NOVINKA maňásek Matýsek

redaktor, 25. 10. 2020

Na základě Vašich častých podnětů a připomínek, zda náhodou neexistuje i maňásek Matýsek, Vám ho velice rádi představujeme.

Maňásek je vyrobený v České republice.

Aktualizace titulu MIUč+ Já a můj svět 3

redaktor, 24. 10. 2020

Doporučujeme stažení nových aktualizací interaktivních učebnic, pokud používáte instalovanou MIUč+ (aplikaci MC). Například v MIUč+ JÁ A MŮJ SVĚT PRO 3. ROČNÍK najdete nově vložená videa a další novinky.

Sdílejte jednoduše odkaz žákům na konkrétní stranu nebo cvičení z MIUč+ na www.ucebnice-online.cz

miuc, 15. 9. 2020

Na www.ucebnice-online.cz můžete odkázat na konkrétní stránku nebo cvičení MIUč+.
Návodné video najdete zde.

Halloween is coming soon!

redaktor, 20. 8. 2020

Blíží se Halloween, oblíbený svátek dětí v anglicky mluvících zemích. Co takhle inspirovat se novými neotřelými náměty k výuce anglického jazyka prostřednictvím našich výukových videí, která jsme pro Vás k tomuto tématu připravili? Zahrát si s námi můžete Halloween Bowling, Halloween Bingo nebo Spiderweb Game. Nebo si poslechnout příběh The Story about Kim the Goat. A co se asi […]