Novinka MIUč+ Start do vyjmenovaných slov

redaktor, 21. 9. 2022

AKCE do 30. 9. 2022: Při koupi Startu do vyjmenovaných slov pro celou třídu získáte MIUč+ na 1 školní rok zdarma. Řada pracovních učebnic Start… slouží k nastartování konkrétních vědomostí žáků, a to buď na začátku daného ročníku (Start druháka), nebo v jeho průběhu podle aktuálně probíraného učiva (Start do vyjmenovaných slov). Pracovní učebnice Start do vyjmenovaných slov je určena pro žáky 3. ročníků […]

NOVINKA Jsem čtenář 3, ROZVÍJÍM ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI NA ZÁKLADĚ PRÁCE S TEXTEM

redaktor, 15. 9. 2022

Jsem čtenář 3 si klade za cíl zvládat a dále systematicky rozvíjet základní čtenářské dovednosti (s nimiž se žáci seznámili v Jsem čtenář 1 a Jsem čtenář 2), a to na základě porovnávání tří textů a následné práce s nimi.
Oproti předchozím dílům se Jsem čtenář 3 nově zaměřuje na práci s dalšími zdroji (internet, encyklopedie, odborné učební texty, beletristické texty aj.), v nichž se žáci učí vyhledávat další informace na dané téma a dále s nimi pracovat.
Jsem čtenář 3 cílí také na procvičování tvorby otázek, práci s klíčovými slovy, tvorbu myšlenkových map apod. Rovněž se snaží poskytnout žákovi popisnou zpětnou vazbu, která podporuje proces čtení. Učebnice se tedy zaměřuje na zlepšení techniky čtení, což následně vede k lepšímu porozumění textu.

Interaktivní Metodický průvodce k učebnici Český jazyk 3

redaktor, 15. 9. 2022

Tištěná verze Metodického průvodce k učebnici Český jazyk 3 byla vyprodána. Nové výtisky plánujeme až po jejich aktualizaci v souvislosti se změnami RVP. Nyní si můžete zakoupit novou interaktivní verzi MIUč+. Prvních 34 stran Metodického průvodce Český jazyk 3 si můžete stáhnout zdarma.

NOVINKA VLASTIVĚDA 5 Porozumění v souvislostech, Poznáváme svět kolem nás: jsme občané

redaktor, 1. 9. 2022

Učebnice doporučená pro 5. ročník je rozčleněna do tří základních oddílů.
V oddíle „Jsme občané České republiky“ se žáci seznámí s demokratickými principy fungování státu a s tím, jaký význam má stát pro své občany. Dozvědí se,
co je podstatou občanské společnosti, jaký vliv na nás mohou mít média a jaká nebezpečí jim mohou hrozit v on-line prostředí.
Oddíl „Jsme obyvatelé Evropy“ naváže na představení Evropy v minulém ročníku a vede žáky k uvědomění si společných evropských kořenů a bližšímu poznání sousedních států. Objasní také význam členství ČR v Evropské unii.
U oddílu „Jsme obyvatelé světa“ se žáci zamyslí nad cíli mezinárodních organizacích a nad globálními problémy, zejména změnou klimatu.

MIUč+ ZDARMA k nákupu do 31. 12. 2022

redaktor, 29. 8. 2022

Pro všechny předškoláky a mateřské školy jsme připravili akci. Při nákupu kterékoliv učebnice ze souboru ŠKOLA JE TU nebo ZÁPIS JE TU pro všechny předškoláky ve třídě do 31. 12. 2022 získáte ZDARMA její interaktivní verzi MIUč+ na jeden školní rok pro učitele i předškoláky. Ušetříte tak 690 Kč za každou školní licenci na 1 rok a 49 Kč za každou žákovskou licenci.    

Novinka AMOS PLUS k Živé abecedě a ke Slabikáři 1 se samolepkami

redaktor, 30. 6. 2022

Barevné pracovní sešity AMOS PLUS pro 1. ročník přinášejí možnost:
1. Aplikace získaných dovedností a znalostí materiálů AMOS.
2. Rozvoje žáků prostřednictvím náročnějších typů cvičení.
3. Budování základů informatického myšlení.
4. Vedení žáků k samostatnému písemnému projevu.
5. Smysluplného využívání oblíbených samolepek ke čtení s porozuměním.

Novinka barevný pracovní sešit Český jazyk 4, 1. díl

redaktor, 29. 6. 2022

Nové plněbarevné vydání oblíbeného pracovního sešitu je ideálně provázané s učebnicí Český jazyk 4.

Čím se vyznačují nová plněbarevná vydání Český jazyk 4:
– navazují na učební materiály pro 3. ročník: Český jazyk 3 (učebnice), Český jazyk 3, 1. a 2. díl (barevné pracovní sešity)
– doplňují se s pracovními učebnicemi Jsem čtenář 1 a Jsem čtenář 2
– mají moderní a přehledný vzhled se smysluplným využitím plné barevnosti
– obsahují různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností
– přinášejí pozvolný nárůst obtížnosti (úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání)

INTERAKTIVNÍ verze 1. dílu pracovního sešitu je součástí MIUč+ Český jazyk 4.

MIUč+ k nákupu zdarma

redaktor, 31. 5. 2022

Získejte zdarma licenční certifikát na aktivaci kterékoliv MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok 2022/2023.

– balíčky pro prvňáčky
– akce pro 1. stupeň ZŠ
– akce pro 2. stupeň ZŠ

Novinka MIUč+ k tisku Plánujeme cestu s Agátou pro 1. až 4. ročník

redaktor, 23. 5. 2022

• učí orientaci v prostoru z pohledu postavy
• představuje základy algoritmizace
• umožňuje interaktivní plánování cesty
• připravuje na informatiku od 1. ročníku

Ukrajinské komunikační karty zdarma

redaktor, 20. 5. 2022

Dobrý den,
v návaznosti na přijímání dětí z Ukrajiny do českých škol jsme se v nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., rozhodli vytvořit obrázkové karty pro základní komunikaci volně dostupné jako MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice).