NOVINKY Testíky pro druháky, 2. díl, Testíky pro třeťáky, 2. díl

redaktor, 12. 10. 2021

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

Metodický průvodce Český jazyk 5

redaktor, 5. 9. 2021

Metodický průvodce k učebnici Český jazyk 5 právě dokončujeme. Abyste jej mohli využívat už nyní, stáhněte si prvních 47 stran zdarma v pdf.

NOVINKA VLASTIVĚDA Poznáváme svět kolem nás

redaktor, 31. 8. 2021

Učebnice v souladu se stávajícím RVP do učiva zahrnují základní geografické, politické, hospodářské a kulturní údaje o České republice a Evropě. Zároveň však již zohledňují Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejichž cílem je zaměřit vzdělávání na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Proto jsou nově zařazena také témata, která u žáků podporují sebepoznání a sebehodnocení, podněcují je ke kritickému myšlení a povzbuzují je v jejich prosociálním chování a v zájmu o dění ve společnosti.

NOVINKA interaktivní barevný pracovní sešit Český jazyk 3, 1. díl

redaktor, 26. 8. 2021

Do MIUč+ Český jazyk 3 byl přidán první díl pracovního sešitu s Rózinkou.

Nejprve si vyberte, zda chcete MIUč+ vyzkoušet jednoduše bez instalace prostřednictvím webového prohlížeče (www.ucebnice-online.cz), nebo v programu Media Creator, který umožňuje MIUč+ stáhnout a pak používat i bez připojení k internetu.

NOVINKA pracovní sešit Oskarova prvouka 3

redaktor, 19. 8. 2021

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 3. ročník s devíti výhodami:
1. SROZUMITELNÁ ZADÁNÍ
2. MYŠLENKOVÉ MAPY
3. APLIKACE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK
5. POKUSY
6. MIUč+
7. VEDENÍ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ
8. FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
9. VEDENÍ K SAMOSTATNÉ TVORBĚ ZÁPISŮ

Doporučujeme Start druháka (vstupní opakování základů čtení a psaní)

redaktor, 19. 8. 2021

Pracovní sešit je vhodný pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za první ročník a pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy, jak doporučuje MŠMT a MZd. Pomocník při individualizování výuky s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.
Slouží k nastartování čtení a psaní žáků na začátku druhého ročníku. Jednoduchá piktografická zadání, která postupně přecházejí v jednoduchá slovní zadání, podporují samostatnou práci žáků. Žák píše jen to, co si již zopakoval, publikace tak šetří čas žákům i vyučujícím.

NOVINKA Testíky pro páťáky, 1. díl

redaktor, 10. 8. 2021

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

NOVINKA Testíky pro čtvrťáky, 1. díl

redaktor, 9. 8. 2021

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

MIUč+ Vyjmenovaná slova zdarma až do 30. 9. 2021

redaktor, 15. 7. 2021

MIUč+ je zaměřena na základní tvary vyjmenovaných slov.
Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení (např. skládání nebo ubíhající texty z Čteme a píšeme s Agátou) důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov.

NOVINKA Jsem čtenář 2 ROZVÍJÍM ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI NA ZÁKLADĚ PRÁCE S TEXTEM

redaktor, 12. 7. 2021

Pracovní učebnice pro systematický rozvoj čtenářských dovedností.
Jsem čtenář 2 si klade za cíl zvládat a dále systematicky rozvíjet základní čtenářské dovednosti (s nimiž se žáci seznámili v Jsem čtenář 1), a to na základě porovnávání dvou (popř. tří) textů a následné práce s nimi. Rovněž se snaží poskytnout žákovi popisnou zpětnou vazbu, která podporuje proces čtení. Učebnice se tedy zaměřuje na zlepšení techniky čtení, což následně vede k lepšímu porozumění textu. Stejně jako v Jsem čtenář 1 je i zde na konci každé kapitoly zařazeno sebehodnocení žáků formou tzv. balančního pásku.
Učebnice je vytvořena v souladu s RVP ZV a obsahuje dlouholeté zkušenosti vyučujících prvního stupně.