NOVINKA Metodika Já a můj svět 3

redaktor, 16. 5. 2017

Tento metodický průvodce vás provede učebnicí JÁ A MŮJ SVĚT pro 3. ročník. Stejně jako v metodických průvodcích pro 1. a 2. ročník i zde naleznete přehledné tematické rozvržení učiva do jednotlivých týdnů školního roku s řadou motivů, které vás mohou inspirovat ke zpestření výuky prvouky (náměty k pozorování, pokusy, hry). Opět nechybí ani konkrétní návrhy mezipředmětového provázání […]

Čteme a píšeme s Agátou získalo schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 19. 4. 2017

Titulům Živá abeceda, Slabikář 1., 2. a 3. díl, Uvolňovací cviky a Píšeme číslice, Písanka 1., 2. a 3. díl, Zdokonalujeme čtení k Živé abecedě a Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 1., 2. a 3. díl z učebnicové řady „Čteme a píšeme s Agátou“ byla dne 4. 4. 2017 udělena schvalovací doložka MŠMT čj. MSMT-2719/2017.

Ucelený soubor učebních materiálů „Čteme a píšeme s Agátou“ byl zařazen do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. – 5. ročník.

Nabídka školám pro budoucí prvňáčky

redaktor, 16. 3. 2017

Vážení vyučující,
přemýšlíte, jaké učebnice zakoupit pro budoucí prvňáčky?
Připravili jsme pro Vás dva výhodné balíčky, ve kterých získáte např. pracovní listy, metodické průvodce, multimediální interaktivní učebnice (školní multilicenci na 1 školní rok a žákovské licence) a pochvaly.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 16. 3. 2017

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2017/2018), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2017/2018) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android, v beta verzi na iOS).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2017.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 16. 3. 2017

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2017/2018), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2017/2018) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android, v beta verzi na iOS). Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2017.

Původní řadě pro výuku českého jazyka a literatury v 1. ročníku ZŠ byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2022

redaktor, 15. 1. 2017

Slabikář
Živá abeceda
Moje první psaní
Písanka 1 až 4

NOVINKY 2017

redaktor, 13. 1. 2017

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 24. 5. 2017.

Co nového připravujeme?

redaktor, 12. 1. 2017

.

NOVINKA učebnice a pracovní sešit Hranoly a válce

redaktor, 22. 12. 2016

Právě vyšlo 10. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic.

Učebnice a pracovní sešit Hranoly a válce mají udělenu schvalovací doložku MŠMT do roku 2022.

NOVÁ ŘADA ČÍTANEK USNADŇUJÍCÍ INKLUZI ŽÁKŮ SE SVP

redaktor, 25. 11. 2016

K nové Čítance 4 NOVĚ (formátu B5) vyšla její rozšířená verze – čítanka vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4).

Všem žákům napomáhá zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.

Obě čítanky mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.