Původní řadě pro výuku českého jazyka a literatury v 1. ročníku ZŠ byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2022

redaktor, 15. 1. 2017

Slabikář
Živá abeceda
Moje první psaní
Písanka 1 až 4

NOVINKY 2017

redaktor, 13. 1. 2017

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 13. 1. 2017.

Co nového připravujeme?

redaktor, 12. 1. 2017

.

NOVINKA učebnice a pracovní sešit Hranoly a válce

redaktor, 22. 12. 2016

Právě vyšlo 10. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic.

Učebnice a pracovní sešit Hranoly a válce mají udělenu schvalovací doložku MŠMT do roku 2022.

NOVÁ ŘADA ČÍTANEK USNADŇUJÍCÍ INKLUZI ŽÁKŮ SE SVP

redaktor, 25. 11. 2016

K nové Čítance 4 NOVĚ (formátu B5) vyšla její rozšířená verze – čítanka vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4).

Všem žákům napomáhá zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.

Obě čítanky mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

NOVINKY 2016

redaktor, 24. 11. 2016

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 22. 12. 2016.

Právě vyšla GEOMETRIE pro 5. ročník z řady Matýskova matematika

redaktor, 21. 10. 2016

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky ve 5. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT. Řada se skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů.
Připravujeme:
– MIUč+ Matýskova matematika pro 5. ročník
– výuková videa na www.matyskova-matematika.cz
– metodické průvodce pro 5. ročník

NOVINKA učebnice Český jazyk 9

redaktor, 30. 9. 2016

Stáhněte si první kapitolu z nově vydané učebnice Český jazyk pro 9. ročník kliknutím zde. Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník. Tato učebnice je rozdělena na kapitoly […]

NOVINKA učebnice Přírodověda 5 z nové řady Porozumění v souvislostech

redaktor, 30. 9. 2016

Prohlédněte si úvodní kapitolu učebnice a pracovního sešitu. Kapitola Žijeme na Zemi rozšiřuje poznatky z předchozích ročníků o podmínkách života na Zemi. Stručně pojednává o gravitaci – o jednom z přírodních zákonů, které na Zemi i v celém vesmíru působí. Větší pozornost věnuje podmínkám života na Zemi, které nám skýtá neživá příroda. Objasňuje i jevy, které z nich vyplývají, jako je střídání dne a noci a ročních období. Přibližuje různé podnebné podmínky, ochrannou funkci atmosféry nebo koloběh vody v přírodě. Představuje i význam půdy, nerostů a hornin, přičemž důraz klade i na praktickou využitelnost nerostných surovin pro člověka.

NOVINKA MIUč+ Čítanka pro 2. ročník ZŠ s interaktivními cvičeními nejen na porozumění textu

redaktor, 26. 9. 2016

Právě jsme vydali multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Čítanka 2. MIUč+ obsahuje množství interaktivních cvičení (především na procvičení čtení s porozuměním). Na žáky a žákyně čeká Kouzelná zahrada, kde jim skřítci ukryli nápovědy. Najdete zde asi 400 interaktivních cvičení. Tvoří jej různé doplňovačky, práce s textem, pexesa atd. MIUč+ dále obsahuje fotografie, videa, mezipředmětové vztahy (z prvouky), webové odkazy a vybraná anglická klíčová slova namluvená […]