Aktuality

Aktuální postupy první pomoci v naší Přírodovědě 8 si můžete stáhnout zde

redaktor, 1. 8. 2016

Právě vyšlo 2. aktualizované vydání učebnice Přírodopis 8 (Biologie člověka).

Učebnice má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2021.

V učebnici byla aktualizována kapitola PŘÍLOHA – PŘEHLED PRVNÍ POMOCI. Postupy první pomoci odpovídají nejnovějším standardům (Guidelines 2015).

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 30. 6. 2016

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2016/2017), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2016/2017) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2016.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 30. 6. 2016

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2016/2017), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2016/2017) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android). Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2016.

NOVINKY 2016

redaktor, 29. 6. 2016

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 9. 8. 2016.

Přírodověda 5 má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2022

redaktor, 28. 6. 2016

Právě vyšlo 5. aktualizované vydání této učebnice, do které byla přidána kapitola Člověk ve společnosti. Tato kapitola se zabývá tématy:
• soužití mezi lidmi,
• šikana, týrání a sexuální zneužívání,
• člověk a informace,
• zdraví a závislost,
• osobní bezpečí,
• první pomoc a mimořádné události.

NOVINKA Poznáváme abecedu – tento titul můžete získat pro prvňáčky zdarma

redaktor, 24. 4. 2016

Publikace hravou formou seznamuje s jednotlivými písmeny abecedy. Pořadí písmen odpovídá Živé abecedě a Slabikáři DUHOVÁ ŘADA. Přední strana slouží k aktivnímu objevení tvaru velkého tiskacího písmene samotným žákem pomocí tzv. duálních obrázků. Zadní strana pak poskytuje přehled čtyř základních tvarů tohoto písmene a zároveň slouží k dalším smysluplným aktivitám vztahujícím se k danému písmenu. Publikace napomáhá rozvíjet sluchovou a zrakovou analýzu i jemnou motoriku.

NOVINKA MIUč+ Čítanka 4 s interaktivními cvičeními nejen na porozumění textu

redaktor, 15. 4. 2016

MIUč+ Čítanka 4 obsahuje interaktivní verzi tištěné čítanky, množství interaktivních cvičení (především na procvičení čtení s porozuměním). Na žáky a žákyně čeká Tajemná místnost, kde jim duchové ukryli nápovědy. MIUč+ dále obsahuje fotografie, videa, mezipředmětové vztahy (z přírodovědy a vlastivědy), webové odkazy a vybraná anglická klíčová slova namluvená rodilým mluvčím. MIUč+ lze spustit na počítači, interaktivní tabuli i tabletu (Android, Windows).

Vyzkoušejte tuto MIUč+ na 30 dní zdarma.

Co nového připravujeme?

redaktor, 10. 4. 2016

.

Nové vydání Vlastivědy 4 Poznáváme naši vlast

redaktor, 6. 4. 2016

Učebnice Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2021.
Aktualizované 7. vydání NOVĚ OBSAHUJE témata o: hospodaření (finanční gramotnost), vlastnictví, Armádě České republiky, korupci, poskytování služeb a kulturních institucích.
PŮVODNÍ TÉMATA jsou upravena podle požadavků aktuálního RVP ZV.

Čítanka 6 NOVĚ právě vyšla

redaktor, 30. 3. 2016

Čítanka 6 má udělenu schvalovací doložku MŠMT.
Do čítanky pro 6. ročník byly vybrány zajímavé příběhy s dětským hrdinou, představen je žánr moderní pohádky, zařazeny jsou i pověsti z české minulosti, příběhy ze starého Řecka, Říma, Egypta a Indie. Z literárních žánrů jsou zastoupeny například povídka, román, pověst, mýtus, epos, báseň a pohádka. Čítanka je tematicky provázána zejména s dějepisem, zeměpisem a výchovou k občanství. Zastoupena je tvorba jak autorů českých, tak zahraničních. Žáci se nenásilnou formou seznámí se základními literárními pojmy.