NOVINKA maňásek Matýsek

redaktor, 14. 9. 2020

Na základě Vašich častých podnětů a připomínek, zda náhodou neexistuje i maňásek Matýsek, Vám ho velice rádi představujeme.

Maňásek je vyrobený v České republice.

Usnadnění přístupu žákům k MIUč+ ve škole i při výuce na dálku

redaktor, 12. 9. 2020

Všechny školní a učitelské licence budou moci využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021 díky nové funkci žákovských skupin.
O zpřístupnění této funkce Vás budeme informovat v průběhu měsíce října.
Aby do té doby žáci nebyli nijak omezeni ve využívání MIUč+, prodlužujeme bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 10. 2020.

Výuková videa k Živé abecedě Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 24. 8. 2020

Pozitivní zpětná vazba od rodičů i učitelů týkající se našich výukových videí www.matyskova-matematika.cz dala vzniknout novému projektu. S motivací pomoci školám a žákům také v oblasti elementárního čtení jsme zveřejnili první výuková videa k Živé abecedě, která je součástí řady učebnic Čteme a píšeme s Agátou. Videa natočená spoluautorem těchto materiálů, Mgr. Milošem Novotným, mohou využít vyučující 1. ročníků jako metodický námět k výuce, rodiče žáků jako metodický návod při domácím procvičování a domácí výuce a samotní žáci při domácí přípravě i jako pomoc s distanční výukou.

NOVINKA Start druháka (vstupní opakování základů čtení a psaní)

redaktor, 18. 8. 2020

Pracovní sešit je vhodný pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za první ročník a pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy, jak doporučuje MŠMT a MZd. Pomocník při individualizování výuky s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.
Slouží k nastartování čtení a psaní žáků na začátku druhého ročníku. Jednoduchá piktografická zadání, která postupně přecházejí v jednoduchá slovní zadání, podporují samostatnou práci žáků. Žák píše jen to, co si již zopakoval, publikace tak šetří čas žákům i vyučujícím.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 16. 8. 2020

Získejte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok 2020/2021, v níže uvedených akcích k nákupu specifikovaných titulů pro celou třídu.

Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2020.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 15. 8. 2020

Získejte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok 2020/2021, v níže uvedených akcích k nákupu specifikovaných titulů pro celou třídu.

Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2020.

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 9, 1. díl

redaktor, 14. 8. 2020

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 9. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

NOVINKA Oskarova prvouka 2

redaktor, 11. 8. 2020

Barevný pracovní sešit Oskarova prvouka pro 2. ročník je skladem.

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 2. ročník zahrnuje pracovní sešit Oskarova prvouka 2, jeho interaktivní verzi ve formátu MIUč+, sadu pokusů Oskarovy pokusy 2 ve formátu MIUč+ a metodiku.

NOVINKA barevný pracovní sešit Český jazyk 2, 2. díl

redaktor, 7. 7. 2020

Barevný pracovní sešit byl PILOTNĚ ověřen. Navazuje na učební materiály pro 1. ročník (DUHOVÁ ŘADA; Píšeme tiskacím písmem; Čteme a píšeme s Agátou) a doplňuje se s pracovní učebnicí Jsem čtenář 1.
Obsahuje úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost a porozumění textu, různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností a přináší pozvolný nárůst obtížnosti (zpočátku méně psaní, úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání) a tzv. balanční pásek sloužící k formativnímu sebehodnocení. Připravujeme INTERAKTIVNÍ verzi.

NOVINKA Uvolňovací cviky se zvířátky (tištěné i interaktivní)

redaktor, 6. 7. 2020

Tento pracovní sešit z edice DUHOVÁ ŘADA je určen k přípravě na psaní.
Je zpracován v moderním, plněbarevném provedení. 
Sešit je oboustranný: z jedné strany obsahuje různé uvolňovací cviky a nácvik jednotlivých prvků psacího písma, z druhé strany je pak zařazen nácvik psaní číslic.
INTERAKTIVNÍ verze byla již vydána.