NOVINKA Matematika Jehlany, kužely a koule

redaktor, 9. 10. 2019

Právě vyšlo předposlední 15. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 témat.

Tato učebnice rozšiřuje učivo o jehlanech, kuželech a koulích. Zavádí nové pojmy, které s těmito tělesy souvisí, jako je například výška jehlanu, strana kužele apod. Dále se učebnice zaměřuje na snadné i složitější výpočty povrchu a objemu těchto těles.

Barevné pracovní sešity pro 1. stupeň jsou skladem

redaktor, 12. 9. 2019

Oblíbené pracovní sešity pro oblast Člověk a jeho svět z DUHOVÉ ŘADY

Osvědčené pracovní sešity vydáváme v plněbarevné variantě. Tyto sešity s množstvím zábavných barevných úkolů k procvičení, barevnými mapami, fotografiemi a ilustracemi poznáte podle barevného loga Barevné vydání 2019.

KE STAŽENÍ: Metodický průvodce Čítankou 2 NOVĚ (včetně SVP)

redaktor, 29. 8. 2019

Připravili jsme pro Vás první část METODICKÉHO PRŮVODCE K ČÍTANKÁM 2.
Můžete si je stáhnout zde.
Budeme rádi, když Vám poskytnou podporu k  výuce s těmito učebnicemi.
Finální tištěná verze metodického průvodce bude skladem do konce tohoto roku.

NOVINKA barevné vydání 2019 Vlastivěda 4 pracovní sešit Poznáváme naši vlast

redaktor, 20. 8. 2019

Právě vyšla nová barevná verze pracovního sešitu Vlastivěda 4 Poznáváme naši vlast.
Pracovní sešit zahrnuje také témata o:
– hospodaření (finanční gramotnost),
– vlastnictví,
– Armádě České republiky,
– korupci,
– poskytování služeb,
– kulturních institucích.

NOVINKA Oskarova prvouka 1

redaktor, 14. 8. 2019

Nová prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem tvoří spolu se Čteme a píšeme s Agátou a Matýskovou matematikou ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS.

Pracovní učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

Časový plán, klíčové kompetence a očekávané výstupy najdete zde. Další informace a materiály na diskusním fóru https://nns.cz/amos/sdilime-zkusenosti/.

NOVINKA Matematika Podobnost a funkce úhlu

redaktor, 13. 8. 2019

Právě vyšlo 14. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 témat.

Tento díl je zaměřen na podobné útvary. Začátek učebnice je věnován podobným útvarům a koeficientu podobnosti. Seznamuje žáky s větami o podobnosti trojúhelníků a s využitím podobnosti v jednoduchých konstrukčních úlohách. Závěr učebnice je věnován seznámení s goniometrickými funkcemi jakožto poměry stran pravoúhlých trojúhelníků.

NOVINKA Učebnice a pracovní sešit Vlastivěda pro 5. ročník z řady Porozumění v souvislostech

redaktor, 12. 8. 2019

Poznáváme naše dějiny z novověku do současnosti

V učebnici doporučené pro 5. ročník se žáci seznámí se způsobem života a práce našich předků i s hlavními událostmi českých dějin – od počátku novověku až do současnosti. Větší prostor, než bývá zvykem, je věnován moderním dějinám.
– Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT.
– Tato nová řada klade důraz na porozumění v souvislostech.
– Připravujeme multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKY 2019

redaktor, 11. 8. 2019

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 14. 10. 2019.

POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

redaktor, 10. 8. 2019

Nová řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz na porozumění v souvislostech. – Každá kapitola v učebnici obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žákyně a žáky ke čtení s porozuměním. – Texty jsou doplněny mezipředmětovými vazbami (především do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, hudební výchovy a tělesné výchovy). – […]

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 9. 8. 2019

Získejte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok 2019/2020, v níže uvedených akcích k nákupu specifikovaných titulů pro celou třídu.

Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2019.