Aktuality

NOVINKA učebnice Český jazyk 9

redaktor, 30. 9. 2016

Stáhněte si první kapitolu z nově vydané učebnice Český jazyk pro 9. ročník kliknutím zde. Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník. Tato učebnice je rozdělena na kapitoly […]

NOVINKA učebnice Přírodověda 5 z nové řady Porozumění v souvislostech

redaktor, 30. 9. 2016

Prohlédněte si úvodní kapitolu učebnice a pracovního sešitu. Kapitola Žijeme na Zemi rozšiřuje poznatky z předchozích ročníků o podmínkách života na Zemi. Stručně pojednává o gravitaci – o jednom z přírodních zákonů, které na Zemi i v celém vesmíru působí. Větší pozornost věnuje podmínkám života na Zemi, které nám skýtá neživá příroda. Objasňuje i jevy, které z nich vyplývají, jako je střídání dne a noci a ročních období. Přibližuje různé podnebné podmínky, ochrannou funkci atmosféry nebo koloběh vody v přírodě. Představuje i význam půdy, nerostů a hornin, přičemž důraz klade i na praktickou využitelnost nerostných surovin pro člověka.

NOVINKA MIUč+ Čítanka pro 2. ročník ZŠ s interaktivními cvičeními nejen na porozumění textu

redaktor, 26. 9. 2016

Právě jsme vydali multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Čítanka 2. MIUč+ obsahuje množství interaktivních cvičení (především na procvičení čtení s porozuměním). Na žáky a žákyně čeká Kouzelná zahrada, kde jim skřítci ukryli nápovědy. Najdete zde asi 400 interaktivních cvičení. Tvoří jej různé doplňovačky, práce s textem, pexesa atd. MIUč+ dále obsahuje fotografie, videa, mezipředmětové vztahy (z prvouky), webové odkazy a vybraná anglická klíčová slova namluvená […]

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 24. 9. 2016

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2016/2017), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2016/2017) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2016.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 24. 9. 2016

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2016/2017), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2016/2017) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android). Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2016.

Prohlédněte si první kapitolu z nové učebnice a pracovního sešitu Výrazy a rovnice 1

redaktor, 15. 9. 2016

Právě vyšlo 9. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic.

V učebnici a pracovním sešitě Výrazy a rovnice 1 se žáci seznámí s mocninami a odmocninami a s pravidly pro počítání s nimi. S využitím mocnin si zopakují převody jednotek obsahu a objemu. Další část učebnice se věnuje výrazům. Vysvětluje pojem proměnné a mnohočlenu a vede k rovnicím. Žáci se naučí řešit jednoduché rovnice, vyjadřovat neznámou ze vzorce a řešit pomocí rovnic slovní úlohy.

Matýskova matematika pro 5. ročník

redaktor, 29. 8. 2016

Již vyšly ukázky:
– MATÝSKOVA MATEMATIKA PRO 5. ROČNÍK, 1. DÍL ( učebnice a pracovní sešit)
– GEOMETRIE PRO 5. ROČNÍK (učebnice a pracovní sešit)

Pokud si tyto tituly objednáte, odešleme Vám ihned zdarma uvedené ukázky v počtu Vámi objednaných kusů. Následně (nejpozději do 31. 10. 2016) Vám zašleme plná vydání těchto titulů tak, abyste mohli plynule pokračovat ve výuce.

Aktuální postupy první pomoci v naší Přírodovědě 8 si můžete stáhnout zde

redaktor, 1. 8. 2016

Právě vyšlo 2. aktualizované vydání učebnice Přírodopis 8 (Biologie člověka).

Učebnice má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2021.

V učebnici byla aktualizována kapitola PŘÍLOHA – PŘEHLED PRVNÍ POMOCI. Postupy první pomoci odpovídají nejnovějším standardům (Guidelines 2015).

NOVINKY 2016

redaktor, 29. 6. 2016

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 14. 10. 2016.

Přírodověda 5 má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2022

redaktor, 28. 6. 2016

Právě vyšlo 5. aktualizované vydání této učebnice, do které byla přidána kapitola Člověk ve společnosti. Tato kapitola se zabývá tématy:
• soužití mezi lidmi,
• šikana, týrání a sexuální zneužívání,
• člověk a informace,
• zdraví a závislost,
• osobní bezpečí,
• první pomoc a mimořádné události.