NOVINKA barevný pracovní sešit Český jazyk 3, 2. díl

redaktor, 11. 1. 2022

Nové plněbarevné vydání oblíbeného pracovního sešitu je ideálně provázané s učebnicí Český jazyk 3.

Čím se vyznačují nová plněbarevná vydání Český jazyk 3:
– navazují na učební materiály pro 2. ročník: Český jazyk 2 (učebnice), Český jazyk 2, 1. a 2. díl (barevné pracovní sešity)
– doplňují se s pracovními učebnicemi Jsem čtenář 1 a Jsem čtenář 2
– mají moderní a přehledný vzhled se smysluplným využitím plné barevnosti
– obsahují různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností
– přinášejí pozvolný nárůst obtížnosti (úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání)

Připravujeme INTERAKTIVNÍ verzi.

NOVINKA Testíky pro čtvrťáky, 2. díl

redaktor, 4. 1. 2022

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

PF 2022

redaktor, 20. 12. 2021

Vážení učitelé, milí žáci,

přejeme Vám radostné Vánoce
a dobrý rok 2022.

Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

NOVINKA Škola je tu

redaktor, 18. 12. 2021

NOVINKOU letošního podzimu PRO PŘEDŠKOLÁKY je sada pracovních učebnic ŠKOLA JE TU.
1 CESTA K POZNÁVÁNÍ A ČTENÍ S POHÁDKAMI
2 CESTA K PSANÍ S POHÁDKAMI
3 CESTA K POČÍTÁNÍ S POHÁDKAMI
Jedinečné je propojení vzdělávací nabídky pracovních učebnic pohádkami. Součástí pracovních učebnic je 15 audiopohádek.

Novinka START DO VYJMENOVANÝCH SLOV pracovní učebnice pro osvojení základních tvarů vyjmenovaných slov

redaktor, 26. 10. 2021

Jednotlivá cvičení vedou žáky nejen ke zvládnutí řady, ale zejména k pochopení významu vyjmenovaných slov a jejich smysluplnému užití ve větách. Jsou zařazena také cvičení s oblíbenými samolepkami.

Jako dárek zpřístupňujeme MIUč+ Vyjmenovaná slova ZDARMA až do 30. 4. 2022.
Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení (např. skládání nebo ubíhající texty z Čteme a píšeme s Agátou) důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov.

Pro předškoláky: Zápis je tu!

redaktor, 13. 10. 2021

K pracovní učebnici Zápis je tu nabízíme i její interaktivní podobu.
Pracovní učebnici Zápis je tu doporučujeme:
– pro práci v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách,
– pro práci v mateřských školách,
– pro práci doma s rodiči,
– při ověřování znalostí u zápisu (i po zápisu) do 1. ročníku.

NOVINKY Testíky pro druháky, 2. díl, Testíky pro třeťáky, 2. díl

redaktor, 12. 10. 2021

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

Metodický průvodce Český jazyk 5

redaktor, 5. 9. 2021

Metodický průvodce k učebnici Český jazyk 5 právě dokončujeme. Abyste jej mohli využívat už nyní, stáhněte si prvních 47 stran zdarma v pdf.

NOVINKA VLASTIVĚDA Poznáváme svět kolem nás

redaktor, 31. 8. 2021

Učebnice v souladu se stávajícím RVP do učiva zahrnují základní geografické, politické, hospodářské a kulturní údaje o České republice a Evropě. Zároveň však již zohledňují Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejichž cílem je zaměřit vzdělávání na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Proto jsou nově zařazena také témata, která u žáků podporují sebepoznání a sebehodnocení, podněcují je ke kritickému myšlení a povzbuzují je v jejich prosociálním chování a v zájmu o dění ve společnosti.

NOVINKA interaktivní barevný pracovní sešit Český jazyk 3, 1. díl

redaktor, 26. 8. 2021

Do MIUč+ Český jazyk 3 byl přidán první díl pracovního sešitu s Rózinkou.

Nejprve si vyberte, zda chcete MIUč+ vyzkoušet jednoduše bez instalace prostřednictvím webového prohlížeče (www.ucebnice-online.cz), nebo v programu Media Creator, který umožňuje MIUč+ stáhnout a pak používat i bez připojení k internetu.