Výchova k občanství

Výchova k občanství 6

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Výchova k občanství 7

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Výchova k občanství 8

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Výchova k občanství 9

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Jak se zachovat, když... (učebnice)

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Jak se zachovat, když... (pracovní sešit)

Cena s DPH:
74 Kč
 ks

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

V úvodu jednotlivých kapitol naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma. Kromě samotného výkladového textu učebnice obsahují i celou řadu problémových úkolů, které rozvíjejí myšlenkové operace žáků. V rámci skupinových úkolů se knihy zaměřují na rozvoj vzájemné kooperace a komunikačních dovedností. Navíc jsou zde zařazeny mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové a projektové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, náměty k pozorování, opakovací a tvořivé úkoly, zajímavosti, práci s internetem, ukázky z krásné literatury.

Více informací o učebnici Výchova k občanství 8 naleznete zde.

NOVINKA: učebnice Výchova k občanství 9, která pokrývá témata:

  • Světová náboženství
  • Volba povolání
  • Finanční gramotnost
  • Národní hospodářství
  • Mezinárodní spolupráce