Dějepis

 

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice)

Cena bez DPH:
126.36 Kč/ks
Cena s DPH:
139 Kč/ks
 ks

Náhradní časová přímka k učebnici Dějepis 6 - Pravěk, starověk

Cena bez DPH:
15.45 Kč/ks
Cena s DPH:
17 Kč/ks
 ks

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku

Cena bez DPH:
126.36 Kč/ks
Cena s DPH:
139 Kč/ks
 ks

Náhradní časová přímka k učebnici Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku

Cena bez DPH:
14.78 Kč/ks
Cena s DPH:
17 Kč/ks
 ks

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Dějepis 8 - Novověk

Cena bez DPH:
126.36 Kč/ks
Cena s DPH:
139 Kč/ks
 ks

Náhradní časová přímka k učebnici Dějepis 8 - Novověk

Cena bez DPH:
14.78 Kč/ks
Cena s DPH:
17 Kč/ks
 ks

Dějepis 8 - Novověk (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

Cena bez DPH:
126.36 Kč/ks
Cena s DPH:
139 Kč/ks
 ks

Náhradní časová přímka k učebnici Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

Cena bez DPH:
14.78 Kč/ks
Cena s DPH:
17 Kč/ks
 ks

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Dvoubarevné pracovní sešity tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi dějepisu. Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj dějepisné gramotnosti.

Do pracovních sešitů je vložena časová osa, na kterou si budou žáci průběžně zaznamenávat jednotlivé události a získají tak celkový přehled o dějinných událostech.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

Uprostřed pracovních sešitů Dějepis 6, 7 a 8 najdete čtyři přílohy:

  • – shrnutí učiva daného ročníku,
  • – slepé mapy s úkoly,
  • – časovou osu,
  • – přehled dějin daného ročníku.
Pracovní sešit Dějepis 9 obsahuje šest příloh:
  • – shrnutí učiva tohoto ročníku,
  • – slepé mapy s úkoly,
  • – časovou osu,
  • – slovník pojmů,
  • – přehled vybraných událostí,
  • – kalendář 2. světové války.

Formát: A4 • Počet stran: 80 (68 + 12 přílohy) • Vazba: V1

Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. Učebnice nekladou důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti, práci s internetem, práce s mapou, očekávané výstupy, klíčové kompetence a návrhy projektů. Připravili jsme pro vás pomůcky – časové přímky a mapy. Tyto učebnice jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic MIUč.