Hudební výchova

Přinášíme vám ucelený soubor materiálů pro práci v hodinách hudební výchovy na prvním stupni ZŠ. Připravili jsme pro vás i CD s doprovody.

Jako doplňkový výukový materiál jsme připravili k tištěným učebnicím ucelenou řadu multimediálních interaktivních učebnic MIUč s interaktivními doprovody písní, které si můžete přehrát s nazpívaným hlasem nebo bez něj, s rytmickými a interaktivními cvičeními, audii, fotografiemi, videi a zajímavostmi.

1. ročník

Pracovní listy jsou způsobem zpracování vhodné i pro zábavu a zpěv dětí v zájmových kroužcích.

Začínáme s hudební výchovou (pracovní listy)

Cena s DPH:
39 Kč
 ks

CD k učebnici HV 1

Cena s DPH:
199 Kč
 ks

Metodika hudební výchovy 1

Cena s DPH:
79 Kč
 ks

2. ročník

Metodický průvodce obsahuje doporučené náměty jednotlivých hodin (hlasový nácvik, písně, rytmická cvičení, poslech, pohybová část).

Hudební výchova 2

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

CD k učebnici Hudební výchova 2

Cena s DPH:
199 Kč
 ks

Metodický průvodce k učebnici

Cena s DPH:
69 Kč
 ks

3. ročník

Doplňkovým výukovým materiálem jsou i CD, které obsahují doprovodné instrumentální skladby k jednotlivým písním v učebnicích.

Hudební výchova 3 (učebnice)

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

CD k učebnici Hv 3

Cena s DPH:
199 Kč
 ks

Metodika HV 3

Cena s DPH:
69 Kč
 ks

4. ročník

Učebnice jsou doplněná i o hudební pojmy (sbor, dirigent, posuvky atd.) a medailonky hudebních skladatelů (W. A. Mozarta, B. Smetany aj.)

Hudební výchova 4

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

CD k učebnici HV 4

Cena s DPH:
199 Kč
 ks

Metodický průvodce k učebnici HV 4

Cena s DPH:
69 Kč
 ks

5. ročník

Koncepce učebnic je zachována ve všech ročnících. Učebnice na sebe navazují, prohlubují již získané dovednosti i znalosti.

Hudební výchova 5 (učebnice)

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

CD k učebnici HV 5

Cena s DPH:
199 Kč
 ks

Metodický průvodce k učebnici HV 5

Cena s DPH:
69 Kč
 ks

Ukázka: MIUč+ Hudební výchova 2

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.