Multimediální interaktivní učebnice Živá abeceda, Slabikář a písanky

Pro 1. ročník ZŠ vydáváme tři řady MIUč+:

Čteme a píšeme s Agátou

DUHOVÁ ŘADA

Píšeme tiskacím písmem

Čteme a píšeme s Agátou

MIUč+ „Čteme a píšeme s Agátou“ obsahuje interaktivní verzi tištěné Živé abecedy a tištěného Slabikáře (1. až 3. díl), Uvolňovacích cviků, tištěných písanek, Zdokonalujeme čtení, Poznáváme abecedu, Písankového sešitu 511+, návod na sestavení písmene ze stavebnice ROTO ABECEDA, animace a interaktivní cvičení.

Poznáváme abecedu lze zakoupit samostatně:

V interaktivních cvičeních se žáci hravou formou seznamují s jednotlivými písmeny abecedy. Cvičení napomáhají rozvíjet sluchovou i zrakovou percepci. Některá cvičení jsou určená k fixaci slovní zásoby. Interaktivní cvičení určená k procvičování čtenářských dovedností lze individuálně přizpůsobovat žákům.

 

DUHOVÁ ŘADA

MIUč+ Živá abeceda, Slabikář, Písanka 1-4 (sada) obsahuje interaktivní verzi tištěné ŽIVÉ ABECEDY, interaktivní verzi tištěného SLABIKÁŘE, interaktivní verzi tištěného PRACOVNÍHO SEŠITU, interaktivní verzi tištěných UVOLŇOVACÍCH CVIKŮ SE ZVÍŘÁTKY, interaktivní verze tištěných PÍSANEK 1–4,  a MULTIMÉDIA

Poznáváme abecedu lze zakoupit samostatně:

V multimediální interaktivní učebnici jsou zpracovány všechny stránky učebnice v audiovizuální podobě. Práce s multimediální interaktivní učebnicí nabízí mnoho možností, jak vyučování prvopočátečního čtení a psaní učinit žákům přístupnější a zajímavější tak, aby odpovídalo současným požadavkům na uplatnění moderních technologií v pedagogické práci.

Píšeme tiskacím písmem

MIUč+ Živá abeceda, Slabikář, Písanky (sada) z nové řady “Píšeme tiskacím písmem“. Více informací o řadě a fontu NNS Script se dozvíte na www.pisemetiskacim.cz

 

Interaktivní cvičení a další multimédia jsou součástí každé MIUč+, nedokupují se zvlášť.