Multimediální interaktivní učebnice Živá abeceda, Slabikář a písanky

Pro 1. ročník ZŠ vydáváme tři řady MIUč+:

– DUHOVÁ ŘADA (MIUč+ Živá abeceda, Slabikář, Písanka 1-4)

– Píšeme tiskacím písmem (MIUč+ Živá abeceda, Slabikář, Písanky)

– Čteme a píšeme s Agátou (MIUč+ Živá abeceda, Slabikář, Uvolňovací cviky, Písanky a Zdokonalujeme čtení)

DUHOVÁ ŘADA

MIUč+ Živá abeceda, Slabikář, Písanka 1-4 (sada) obsahuje INTERAKTIVNÍ VERZI TIŠTĚNÉ ŽIVÉ ABECEDY, INTERAKTIVNÍ VERZI TIŠTĚNÉHO SLABIKÁŘE, INTERAKTIVNÍ VERZE TIŠTĚNÝCH PÍSANEK 1–4 a MULTIMÉDIA

V multimediální interaktivní učebnici jsou zpracovány všechny stránky učebnice v audiovizuální podobě. Práce s multimediální interaktivní učebnicí nabízí mnoho možností, jak vyučování prvopočátečního čtení a psaní učinit žákům přístupnější a zajímavější tak, aby odpovídalo současným požadavkům na uplatnění moderních technologií v pedagogické práci.

Píšeme tiskacím písmem

Již vyšla také MIUč+ Živá abeceda, Slabikář, Písanky (sada) z nové řady “Píšeme tiskacím písmem“. Více informací o řadě a fontu NNS Script se dozvíte na www.pisemetiskacim.cz

Interaktivní cvičení a další multimédia jsou součástí každé MIUč+, nedokupují se zvlášť.