Chemie

Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky katalogu pro 2. stupeň.

Učebnice a pracovní sešity chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Učebnice jsou názornější, obsahují praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly obsahují kromě učiva také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů, mezipředmětové vazby, průřezová témata, skupinové úkoly, klíčové pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti a tipy na práci s internetem.

Pro doplnění potřebných témat v chemii, která se vztahují k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situací, lze využít učebnici a pracovní sešit Jak se zachovat, když…

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice

Učebnice CHEMIE 8 (Úvod do obecné a anorganické chemie) seznámí žáky s pojmem chemie, následně s chemickými látkami a směsmi, složením látek, chemickými reakcemi, prvky a anorganickými sloučeninami. K učebnici je přiložena periodická soustava prvků a tabulka s hustotou, teplotou tání a varu.

Učebnice CHEMIE 9 (Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů)

 • – je vytvořena v souladu s RVP ZV
 • – navazuje na Chemii 8 (Anorganická chemie)
 • – je napsána srozumitelným textem, který je na každé straně doplněn fotografiemi a obrázky
 • – zahrnuje “Zajímavé informace” a internetové odkazy
 • – umožňuje prohlubování klíčových kompetencí
 • – obsahuje chemické pokusy
 • – je vytvořena tak, aby motivovala žáky k zájmu o organickou chemii
 • – obsahuje mezipředmětové vztahy a překlady základních pojmů v anglickém a německém jazyce
CHEMIE 9 přináší jednoduchý a poutavý výklad základů organické chemie v následujících kapitolách:
 1. Opakování učiva 8. ročníku
 2. Redoxní reakce
 3. Zdroje energie
 4. Organická chemie
 5. Uhlovodíky
 6. Deriváty uhlovodíků
 7. Přírodní látky
 8. Chemie kolem nás
 • Úryvek z recenze recenzentky MŠMT paní Ing. Marie Pojarové:

“Jako vyučující chemie na základní škole považuji učebnici za velice zdařilou. Při dodržení odborné správnosti je hodnota navýšena úzkou provázaností se životem, takže žáci nepovažují chemii za něco, co končí za prostorami chemické laboratoře. Po letech praxe jsem uvítala jednoduché motivační pokusy a informace, statistiky z různých oblastí.
Vyučující chemie může zvolit hloubku a šíři učiva. Tato učebnice dává možnost dojít k vyšším očekávaným výstupům a kompetencím, nebo lze učivo podle potřeby redukovat.
Oceňuji přehlednost a strukturu jednotlivých stránek, příklady vysvětlení názvosloví organických látek. Tuto učebnici bych ráda při vyučování chemie na ZŠ využívala.”

Kód: 8-80

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice)

Skladem
Běžná cena s DPH:
169 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
Akční cena:
159 Kč
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 9-80

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice)

Skladem
Běžná cena s DPH:
169 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
Akční cena:
159 Kč
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 8-81

Periodická soustava prvků

Skladem
Běžná cena s DPH:
21 Kč
 ks

Pracovní sešity

Pracovní sešity Chemie 8 i Chemie 9 obsahují teoretické i praktické úlohy k procvičení probraného učiva.

Chemie 9 navíc obsahuje 14 laboratorních pracíklíč k vybraným úkolům.

Ukázka pracovního sešitu (Kliknutím na obrázek se vám strana zvětší.):

Ukázka laboratorních prací, které jsou součástí sešitu (Kliknutím na obrázek se vám strana zvětší.):

Kód: 8-82

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (barevný pracovní sešit)

Skladem
Běžná cena s DPH:
84 Kč
 ks
Kód: 9-82

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (barevný pracovní sešit)

Skladem
Běžná cena s DPH:
84 Kč
 ks

MIUč+

Učebnice s pracovními sešity jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+), ve kterých naleznete spoustu videí s chemickými pokusy a další doplňující interaktivní materiál (interaktivní cvičení, mezipředmětové vztahy, webové odkazy, zajímavosti, audia).

Kód: 8-80-1

MIUč+ Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie - časově neomezená šk. multilicence

Skladem
Běžná cena s DPH:
8990 Kč
 ks
Kód: 8-80-3

MIUč+ Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie - šk. multilicence na 1 šk. rok

Skladem
Běžná cena s DPH:
1490 Kč
 ks
Kód: 8-80-4

MIUč+ Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie - žák. licence na 1 šk. rok

Skladem
Běžná cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 9-80-1

MIUč+ Chemie 9 - časově neomezená šk. multilicence

Skladem
Běžná cena s DPH:
8990 Kč
 ks
Kód: 9-80-3

MIUč+ Chemie 9 - šk. multilicence na 1 šk. rok

Skladem
Běžná cena s DPH:
1490 Kč
 ks
Kód: 9-80-4

MIUč+ Chemie 9 - žák. licence na 1 šk. rok

Skladem
Běžná cena s DPH:
99 Kč
 ks

Jak se zachovat, když…

Učebnice reaguje na změny v RVP ZV z roku 2013, které zasahují do více vzdělávacích oblastí (Člověk a příroda, Člověk a zdravíČlověk a společnost). Obsahuje množství různorodých informací propojených do tematických celků. Při výuce tak můžete pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb vašich ŠVP ZV.

Učebnice Jak se zachovat, když… přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí (lze využít i jako učebnici pro brannou výchovu) a má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Usilovali jsme přitom o to, aby podávané informace byly v souladu nejen s požadavky RVP ZV a s platnou legislativou, ale aby žákům poskytly praktické rady a pokyny. Proto jsme učební texty konzultovali s odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení i v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Kód: 0-90

Jak se zachovat, když... (učebnice)

Skladem
Běžná cena s DPH:
139 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
Akční cena:
129 Kč
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 0-91

Jak se zachovat, když... (pracovní sešit)

Skladem
Běžná cena s DPH:
79 Kč
 ks