Chemie

Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů, mezipředmětové vazby, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti a práci s internetem. Ukázku učebnice si můžete prohlédnout na konci strany. K učebnicím jsou vhodné pracovní sešity.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic MIUč+, kde jsme pro vás připravili spoustu videí s chemickými pokusy a další doplňující interaktivní materiál (interaktivní cvičení, mezipředmětové vztahy, webové odkazy, zajímavosti, audia).

Učebnice CHEMIE 9 (Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů) z nové řady CHEMIE

 • má udělenu schvalovací doložku MŠMT
 • – je vytvořena v souladu s RVP ZV
 • – navazuje na Chemii 8 (Anorganická chemie)
 • – je napsána srozumitelným textem, který je na každé straně doplněn fotografiemi a obrázky
 • – zahrnuje “Zajímavé informace” a internetové odkazy
 • – umožňuje prohlubování klíčových kompetencí
 • – obsahuje chemické pokusy
 • – je vytvořena tak, aby motivovala žáky k zájmu o organickou chemii
 • – obsahuje mezipředmětové vztahy a překlady základních pojmů v anglickém a německém jazyce
CHEMIE 9 přináší jednoduchý a poutavý výklad základů organické chemie v následujících kapitolách:
 1. Opakování učiva 8. ročníku
 2. Redoxní reakce
 3. Zdroje energie
 4. Organická chemie
 5. Uhlovodíky
 6. Deriváty uhlovodíků
 7. Přírodní látky
 8. Chemie kolem nás

 • Úryvek z recenze recenzentky MŠMT paní Ing. Marie Pojarové:

“Jako vyučující chemie na základní škole považuji učebnici za velice zdařilou. Při dodržení odborné správnosti je hodnota navýšena úzkou provázaností se životem, takže žáci nepovažují chemii za něco, co končí za prostorami chemické laboratoře. Po letech praxe jsem uvítala jednoduché motivační pokusy a informace, statistiky z různých oblastí.
Vyučující chemie může zvolit hloubku a šíři učiva. Tato učebnice dává možnost dojít k vyšším očekávaným výstupům a kompetencím, nebo lze učivo podle potřeby redukovat.
Oceňuji přehlednost a strukturu jednotlivých stránek, příklady vysvětlení názvosloví organických látek. Tuto učebnici bych ráda při vyučování chemie na ZŠ využívala.”

Pracovní sešit Chemie 9 obsahuje teoretické i praktické úlohy k procvičení probraného učiva.

Navíc obsahuje 14 laboratorních pracíklíč k vybraným úkolům.

Ukázka pracovního sešitu (Kliknutím na obrázek se vám strana zvětší.):

Ukázka laboratorních prací, které jsou součástí sešitu (Kliknutím na obrázek se vám strana zvětší.):