Žákovské knížky a úkolníčky

Tato nová řada žákovských knížek byla připravena dle připomínek a požadavků učitelů, aby vyhovovala jejich současným požadavkům a současně aby zůstala pro žáky i učitele přehledná. V této řadě žákovských knížek byly uplatněny především následující požadavky:

  • – maximální počet nadepsaných kolonek pro žáky 1. ročníku,
  • – dostatečný počet stran ve všech částech žákovských knížek,
  • – usnadnění orientace v žákovských knížkách pomocí dvoubarevných vnitřních stran,
  • – pro žáky vítanou formou realizované sebehodnocení apod.