Anglický jazyk

Pro výuku anglického jazyka jsme vytvořili novou řadu učebnic koncipovaných v souladu s RVP ZV. Řada má udělenu schvalovací doložku MŠMT. 

Pro podporu výuky anglického jazyka jsme vytvořili MODERNÍ A ZÁBAVNÉ INTERAKTIVNÍ MATERIÁLY A POMŮCKY. Registrované školy je obdržely ZDARMA v roce 2012. Více informací naleznete níže a na www.english-nns.cz.

Každý ročník nabízí žákům a žákyním poutavé příběhy ze světa, který je jim v tomto období blízký. V 1. ročníku rozvíjejí své jazykové znalosti při zpěvu písniček, rytmických a pohybových cvičeních s medvědí rodinkou, ve 2. ročníku při interpretaci pohádek se zvířátky, ve 3. ročníku při dramatizaci příběhů ze světa kouzel. Ve 4. ročníku nahlédnou prostřednictvím pejska, který se zatoulal z Anglie do Ameriky, do života jejich vrstevníků žijících v anglicky mluvících zemích. V 5. ročníku blogují s kamarády z celého světa a dozvídají se spoustu zajímavostí z historie.

1. ročník – LISTEN AND PLAY with teddy bears!

Metodický průvodce Listen and play 1

Cena bez DPH:
135.45 Kč/ks
Cena s DPH:
149 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 1. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
68.18 Kč/ks
Cena s DPH:
75 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 2. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
68.18 Kč/ks
Cena s DPH:
75 Kč/ks
 ks

CD Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 1. díl

Cena bez DPH:
99.17 Kč/ks
Cena s DPH:
120 Kč/ks
 ks

CD Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 2. díl

Cena bez DPH:
99.17 Kč/ks
Cena s DPH:
120 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH TEDDY BEARS! - Sada karet s obrázky slovní zásoby

Cena bez DPH:
200.00 Kč/ks
Cena s DPH:
220 Kč/ks
 ks
 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Oba díly pracovní učebnice jsou zpracovány tematicky. Hravou formou se žáci a žákyně seznámí se základními okruhy slovní zásoby i (např. pozdravy, barvy, rodina, číslovky, domácí mazlíčci) a gramatickými jevy uzpůsobenými této věkové skupině. V učebnicích najdou vyučující řadu materiálů, které jim pomohou hodiny oživit – autorské písně a nejznámější básničky pro nejmenší. Nenásilnou formou si žáci prohloubí své znalosti čtení i výtvarné výchovy. Průvodcem je jim medvídek Sam a celá jeho rodina a kamarádi, se kterými si žáci osvojí základní komunikační dovednosti ve formě scének a rozhovorů. Součástí každé učebnice jsou podrobné instrukce v českém jazyce pro učitele a rodiče, kde najdou vyučující také řadu dalších variant prezentovaných cvičení a tipů na zpestření hodin.

2. ročník – LISTEN AND PLAY with animals!

Listen and play - WITH ANIMALS!, 1. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
77.27 Kč/ks
Cena s DPH:
85 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH ANIMALS!, 2. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
77.27 Kč/ks
Cena s DPH:
85 Kč/ks
 ks

Listen and play - WITH ANIMALS!, (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
62.73 Kč/ks
Cena s DPH:
69 Kč/ks
 ks

CD Listen and play - WITH ANIMALS!, 1. díl

Cena bez DPH:
99.17 Kč/ks
Cena s DPH:
120 Kč/ks
 ks

CD Listen and play - WITH ANIMALS!, 2. díl (2 CD)

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks
 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnici tvoří dva díly po pěti lekcích rozvržených podle měsíců:

  • 1. díl od září do ledna,
  • 2. díl od února do června.

Učebnice obsahují mnoho zajímavých prvků: čtenářské rozcvičky, zábavná cvičení výslovnosti, praktické opakovací stránky učiva, projektová cvičení určená k cyklickému opakování učiva a podobně, celobarevné strany s velmi poutavými obrázky zpříjemní atmosféru výuky.

Dvoudílná učebnice Listen and play with animals! žáky provede pohádkovým světem zvířátek. Žáci si zahrají pohádky a naučí se tak zábavnou formou konverzovat. Před divadelní oponou si zazpívají písničky a zarecitují básničky, které cíleně obsahují nové mluvnické jevy. Pohádkový vláček jim pomůže osvojit si správnou výslovnost nových slov. Po počátečním setkání se zvířátky při představování v úvodu učebnice, žáci začnou rozvíjet své komunikační dovednosti reakcemi na otázky zvířátek. Ty jsou koncipovány tak, aby jednotlivé odpovědi přecházely od osvojování si jednoduchých gramatických jevů k náročnějším.

Čtenářské rozcvičky se zvířátky připomenou žákům slovní zásobu z 1. ročníku a nově probranou slovní zásobu každé lekce a umožní prohloubení jejich čtenářské dovednosti v cizím jazyce. Jsou vytvořeny z jednoduchých doplňovacích cvičení, které postupně pomáhají žákům zapamatovat si podobu každého slova. Důraz klademe opět na pravidelné opakování učiva na konci každé lekce. Žáci začínají číst krátká pohádková vyprávění s obrázky.

Na konci každé lekce v rámci projektů žáci navštíví své kamarády z Anglie a seznamují se s jejich životem zde. V příloze učebnice najdete praktický domeček s okénky, který žákům usnadní osvojení si slovní zásoby na každé straně shrnutí poznatků lekce. V příloze žáci naleznou přehledně zpracovaný tematický slovník.

K učebnici doporučujeme pracovní sešit plný zábavných a velmi praktických úkolů k nácviku psané podoby slov.

3. ročník – LISTEN AND PLAY with magicians!

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
77.27 Kč/ks
Cena s DPH:
85 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
77.27 Kč/ks
Cena s DPH:
85 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

CD LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

CD LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks
 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

NOVINKA 4. ročník – LISTEN AND SPEAK With Mr B!

Listen and Speak, 1. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Listen and Speak, 2. díl (učebnice)

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Listen and Speak, 1. díl (prac. sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Listen and Speak, 2. díl (prac. sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

CD Listen and Speak, 1. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

CD Listen and Speak, 2. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

Slovníček Listen and Speak

Cena bez DPH:
26.36 Kč/ks
Cena s DPH:
29 Kč/ks
 ks

CD Mr. B Word bank

Cena bez DPH:
99.17 Kč/ks
Cena s DPH:
120 Kč/ks
 ks
 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde

PŘIPRAVUJEME 5. ročník – LISTEN AND SPEAK With Friends!

Listen and Speak With friends! 1. díl učebnice

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Listen and Speak With friends! 2. díl učebnice

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Listen and Speak With friends! 1. díl pracovní sešit

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Listen and Speak With friends! 2. díl pracovní sešit

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Slovníček Listen and Speak With friends!

Cena bez DPH:
30.91 Kč/ks
Cena s DPH:
34 Kč/ks
 ks
 
  

CD Listen and Speak With Friends! 1. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

CD Listen and Speak With Friends! 2. díl

Cena bez DPH:
198.35 Kč/ks
Cena s DPH:
240 Kč/ks
 ks

CD Word Bank

Cena bez DPH:
99.17 Kč/ks
Cena s DPH:
120 Kč/ks
 ks
  Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde

MODERNÍ A ZÁBAVNÉ MULTIMEDIÁLNÍ A INTERAKTIVNÍ MATERIÁLY A POMŮCKY na www.english-nns.cz