Český jazyk 1. stupeň

1. ročník: Čteme a píšeme s Agátou, Duhová řada, Píšeme tiskacím, původní řada

2. ročník: Duhová řada, Píšeme tiskacím písmem, Původní řada

3. ročník: Duhová řada, Píšeme tiskacím písmem

4. ročník: Duhová řada, Původní řada

5. ročník: Duhová řada, Původní řada

EDICE JSEM ČTENÁŘ pro 1. stupeň

Pracovní učebnice pro systematický rozvoj čtenářských dovedností

Český jazyk a literatura pro 1. ročník

Učební materiály „ČTEME A PÍŠEME S AGÁTOU“ pro 1. ročník

AKCE: Český jazyk pro 1. ročník – Čteme a píšeme s Agátou

Pokud pro celou třídu zakoupíte Živou abecedu, Slabikář (1-3), Uvolňovací cviky a Písanku 1–3 z řady Čteme a píšeme s Agátou, získáte ZDARMA:

  • licenční certifikát na aktivaci kterékoli MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok 2023/2024;
  • Zdokonalujeme čtení k Živé abecedě a AMOS plus k Živé abecedě v hodnotě 91 Kč v počtu objednaných titulů pro prvňáčky;
  • uvítací listy pro prvňáčky.
MIUč+ obsahuje interaktivní Živou abecedu, Slabikář 1-3, Uvolňovací cviky, Písanku 1-3 a Zdokonalujeme čtení, Poznáváme abecedu, interaktivní cvičení a další multimediální materiál.
Na objednávku připište „Akce ČJ 1 A“.
Více informací o nové řadě najdete na www.nns.cz/agata/.

Čteme a píšeme s Agátou je součástí uceleného souboru vzdělávacích materiálů AMOS.

Poprvé můžete v 1. ročníku vyučovat čtení, psaní, počítání a prvouku jedním výukovým stylem s didakticky i graficky provázaným souborem učebních materiálů.

AKCE: Akční nabídka 1. ročník AMOS

Když zakoupíte pro celou třídu Živou abecedu, Slabikář (1.–3. díl), Uvolňovací cviky a psaní číslic, Písanku (1.–3. díl) ze souboru Čteme a píšeme s Agátou, učebnice Matýskova matematika (1.–3. díl) s pracovními sešity (1. a 2. díl) a pracovní učebnici Oskarova prvouka 1, dostanete:

ZDARMA pro každého žáka
• uvítací list
Zdokonalujeme čtení k Živé abecedě
AMOS plus k Živé abecedě
• žákovské licence na 1 rok k MIUč+ Čteme a píšeme s Agátou, Matýskova matematika pro 1. ročník a Oskarova prvouka 1

ZDARMA pro učitele

Čtenářské základy 1
• školní multilicence na 1 rok k MIUč+ Čteme a píšeme s Agátou, Matýskova matematika pro 1. ročník a Oskarova prvouka 1

Více informací o didakticky a graficky provázaném souboru učebních materiálů najdete na AMOS.

Akreditované semináře pro vyučující


 


DUHOVÁ ŘADA

Představujeme vám oblíbený soubor učebnic a pracovních sešitů vytvořený v souladu s RVP ZV.

Na základě pozitivních ohlasů na nové písanky pro 2. ročník jsme zavedli PÍSANKY pro 1. ročník (1. –4. díl) v dvoubarevné variantě. Obsah písanek je nezměněn, jsou pod stejným kódem a za stejnou cenu.

AKCE: Český jazyk pro 1. ročník – DUHOVÁ ŘADA

Pokud pro celou třídu zakoupíte Živou abecedu, Slabikář, Písanku 1–4 a buď barevné Uvolňovací cviky se zvířátky, nebo Moje první psaní z edice DUHOVÁ ŘADA nebo z původní řady, získáte ZDARMA:

  • licenční certifikát na aktivaci kterékoli MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok 2023/2024;
  • Pracovní sešit ke Slabikáři DUHOVÁ ŘADA v počtu dle objednaných titulů pro prvňáčky;
  • uvítací listy pro prvňáčky.
Doporučujeme vám MIUč+ Živá abeceda, Slabikář, Písanka 1-4 (sada). Obsahuje interaktivní Živou abecedu a Slabikář, nově Písanky 1-4, interaktivní cvičení, videa a další multimediální materiál.
Na objednávku připište „Akce ČJ 1“.

Klíčové kompetence a očekávané výstupy ke Slabikáři

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

MIUč+ Živá abeceda, Slabikář (sada) obsahuje:

  • interaktivní verzi tištěné Živé abecedy a Slabikáře (DUHOVÁ ŘADA),
  • interaktivní verze tištěných písanek a Pracovního sešitu (DUHOVÁ ŘADA),
  • interaktivní verzi Uvolňovacích cviků se zvířátky a Psaní číslic se zvířátky (DUHOVÁ ŘADA),
  • multimédia: interaktivní cvičení (např. neposedná písmenka), videa, mezipředmětové vztahy (prvouka Já a můj svět 1, Matýskova matematika 1, angličtina Listen and play 1, Hudební výchova 1), fotoalba, webové odkazy a audia.

K výuce čtení a psaní doporučujeme:

PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM

Ucelený soubor výukových materiálů pro výuku čtení a psaní nevázaným písmem v 1. ročníku má udělenou schvalovací doložku MŠMT. Tyto materiály jsou tak v souladu s cíli vzdělávání, RVP ZV a právními předpisy, a školy je tudíž mohou používat. Řadu pro 1. ročník doplňují písanky pro 2. a 3. ročník. Alternativou k výuce nevázaného písma od 1. ročníku je písanka Jak psát tiskacím od 3. ročníku ZŠ sloužící k výuce nevázaného písma pro žáky, kteří se dosud učili psát vázaným písmem.

Více informací najdete na www.pisemetiskacim.cz

Metodická příručka je pro vyučující, kteří mají zájem používat řadu výukových materiálů Píšeme tiskacím písmem, zdarma na vyžádání na e-mailové adrese [email protected].

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

PŮVODNÍ ŘADA

Původní řada učebnic čtení a psaní pro 1. ročník je rozdělena do dvou samostatných knih a čtyř předtištěných písanek, kterým předchází pracovní sešit Moje první psaní.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Český jazyk a literatura pro 2. ročník

DUHOVÁ ŘADA

AKCE: Český jazyk pro 2. ročník – DUHOVÁ ŘADA

Při zakoupení nových barevných nebo původních pracovních sešitů Český jazyk 2, 1. a 2. díl, pro celou třídu získáte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok 2023/2024.

Doporučujeme MIUč+ Český jazyk 2. MIUč+ obsahuje interaktivní verzi nové učebnice Český jazyk 2, Písanky 2, 1. a 2. díl, interaktivní cvičení, mezipředmětové vztahy, fotoalba, zajímavosti a webové odkazy. Do MIUč+ Český jazyk 2 byly přidány interaktivní písanky “Píšeme tiskacím písmem”.

NOVINKA interaktivní verze pracovních sešitů jsou součástí MIUč+ Český jazyk 2.

Na objednávku připište „Akce ČJ 2“.

K nové učebnici Český jazyk 2 doporučujeme multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ Český jazyk 2

PŮVODNÍ ŘADA

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM

Písanky pro 2. ročník obsahově vycházejí z písanek pro psaní vázaným písmem (kód 2-78, 2-79). Rozvíjí se v nich i čtení vázaného písma.

Český jazyk a literatura pro 3. ročník

DUHOVÁ ŘADA

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

S dvoubarevným pracovním sešitem Procvičujeme slovní druhy hravě zvládnete všechny slovní druhy.

Více informací o pracovním sešitě Český jazyk 3 (k původní řadě)

Více informací o pracovním sešitě Hravá vyjmenovaná slova

PŮVODNÍ ŘADA

PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM

Písanky pro 3. ročník, 1. a 2. díl, obsahově vycházejí z písanek pro 3. ročník pro psaní vázaným písmem (kód 3-78, 3-79). Písanka Jak psát tiskacím od 3. ročníku ZŠ je alternativou výuky nevázaného písma od 1. ročníku.

Český jazyk a literatura pro 4. ročník

DUHOVÁ ŘADA

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Více informací o dvoubarevném pracovním sešitě Procvičujeme shodu přísudku s podmětem naleznete zde.

Více informací o dvoubarevném pracovním sešitě Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního naleznete zde.

PŮVODNÍ ŘADA

Český jazyk a literatura pro 5. ročník

DUHOVÁ ŘADA

Více informací o dvoubarevném pracovním sešitě Procvičujeme učivo českého jazyka ze 3.-5. ročníku naleznete zde.

Čítanka 5Čítanka 5 vhodná pro žáky se SVP (mají udělenou schvalovací doložku MŠMT) zaujmou žáky atraktivním výběrem literárních ukázek. Vedou k rozvoji čtenářských dovedností, zlepšení verbálního projevu a dalších dovedností.

PŮVODNÍ ŘADA

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Podklad pro dosažení očekávaného výstupu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura z RVP ZV pro 1. stupeň ZŠ si můžete stáhnout zde:

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě