Český jazyk 1. stupeň

Učební materiály „Čteme a píšeme s Agátou“ pro 1. ročník

 

Čteme a píšeme s Agátou je součástí uceleného souboru vzdělávacích materiálů AMOS.

Poprvé můžete v 1. ročníku vyučovat čtení, psaní, počítání a prvouku jedním výukovým stylem s didakticky i graficky provázaným souborem učebních materiálů.

K souboru AMOS pořádáme akreditované vzdělávací semináře.

 

Živá abeceda

Cena s DPH:
63 Kč
 ks

Slabikář, 1. díl

Cena s DPH:
63 Kč
 ks

Slabikář, 2. díl

Cena s DPH:
64 Kč
 ks
 

Slabikář, 3. díl

Cena s DPH:
54 Kč
 ks

Slabikář, 1. a 2. díl

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Uvolňovací cviky

Cena s DPH:
43 Kč
 ks
 

Písanka, 1 .díl

Cena s DPH:
23 Kč
 ks

Písanka, 2 .díl

Cena s DPH:
23 Kč
 ks

Písanka, 3 .díl

Cena s DPH:
23 Kč
 ks
  

Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři, 3. díl

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Zdokonalujeme psaní (Čteme a píšeme s Agátou)

Cena s DPH:
159 Kč
 ks

Metodický průvodce

Cena s DPH:
169 Kč
 ks
  

Český jazyk a literatura pro 1. ročník – DUHOVÁ ŘADA

Představujeme vám oblíbený soubor učebnic a pracovních sešitů vytvořený v souladu s RVP ZV.

Na základě pozitivních ohlasů na nové písanky pro 2. ročník jsme zavedli PÍSANKY pro 1. ročník (1.-4. díl) v dvoubarevné variantě. Obsah písanek je nezměněn, jsou pod stejným kódem a za stejnou cenu.

Klíčové kompetence a očekávané výstupy ke Slabikáři

Hry se slabikami k Živé abecedě NOVINKA

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Poznáváme abecedu NOVINKA

Cena s DPH:
43 Kč
 ks
Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Živou abecedu společně se Slabikářem jsme zpracovali také jako multimediální interaktivní učebnici MIUč+.

K výuce čtení a psaní doporučujeme:

Český jazyk a literatura pro 1. ročník – PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM

www.pisemetiskacim.cz

Metodická příručka je pro vyučující, kteří mají zájem používat řadu výukových materiálů Píšeme tiskacím písmem, zdarma na vyžádání na e-mailové adrese pisemetiskacim@nns.cz.

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Český jazyk a literatura pro 1. ročník – PŮVODNÍ ŘADA

Původní řada učebnic čtení a psaní pro 1. ročník je rozdělena do dvou samostatných knih a čtyř předtištěných písanek, kterým předchází pracovní sešit Moje první psaní. Slabikáři, Živé abecedě a Písankám 1 až 4 byla právě prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2022.

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Český jazyk a literatura pro 2. ročník

 

 

K nové učebnici Český jazyk 2 doporučujeme multimediální interaktivní učebnici plus MIUč+ Český jazyk 2

Čítanka 2

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Putování se sluníčkem

Cena s DPH:
33 Kč
 ks
 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Český jazyk a literatura pro 2. ročník – PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM

Český jazyk a literatura pro 3. ročník

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

Český jazyk 3, 1. díl (prac. sešit) - nová řada

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Český jazyk 3, 2. díl (prac. sešit) - nová řada

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Metodický průvodce učebnicí Český jazyk 3

Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Písanka 3, 1. díl - dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Písanka 3, 2. díl - dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Procvičujeme slovní druhy

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Procvičujeme vyjmenovaná slova

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Hravá vyjmenovaná slova

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Čítanka 3

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Čítanka 3 NOVĚ

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Čítanka 3 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Metodický průvodce Čítankou 3 NOVĚ (včetně SVP)

Cena s DPH:
189 Kč
 ks

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

NOVÁ učebnice Český jazyk 3

NOVINKA dvoubarevné pracovní sešity Český jazyk 3, 1. a 2. díl

NOVINKA dvoubarevný pracovní sešit Procvičujeme slovní druhy

Více informací o pracovním sešitě Český jazyk 3 (k původní řadě)

Více informací o novém pracovním sešitě Hravá vyjmenovaná slova

Český jazyk a literatura pro 3. ročník – PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM

Český jazyk a literatura pro 4. ročník

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Více informací o dvoubarevném pracovním sešitě Procvičujeme shodu přísudku s podmětem naleznete zde.

Více informací o dvoubarevném pracovním sešitě Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního naleznete zde.

Český jazyk 4 nově (pracovní sešit)

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Čítanka 4

Cena s DPH:
139 Kč
 ks

Český jazyk a literatura pro 5. ročník

NOVÁ Čítanka 5

NOVINKA Čítanka 5 vhodná pro žáky se SVP (má udělenu schvalovací doložku MŠMT) – již vydána

NOVINKA Procvičujeme pravopis přídavných jmen

Více informací o dvoubarevném pracovním sešitě Procvičujeme učivo českého jazyka ze 3.-5. ročníku naleznete zde.

 Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Podklad pro dosažení očekávaného výstupu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura z RVP ZV pro 1. stupeň ZŠ si můžete stáhnout zde:

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě