Žákovské knížky

Tato nová řada žákovských knížek byla připravena dle připomínek a požadavků učitelů, aby vyhovovala jejich současným požadavkům a současně aby zůstala pro žáky i učitele přehledná. V této řadě žákovských knížek byly uplatněny především následující požadavky:

  • maximální počet nadepsaných kolonek pro žáky 1. ročníku,
  • dostatečný počet stran ve všech částech žákovských knížek,
  • usnadnění orientace v žákovských knížkách pomocí dvoubarevných vnitřních stran,
  • pro žáky vítanou formou realizované sebehodnocení apod.