Školní potřeby

Písankové sešity 511+ a 512+ s pomocnými linkami

Písankové sešity jsou určeny především pro žáky 1. a 2. ročníků ZŠ. Jsou opatřeny pomocnými linkami, rámečkemspeciální podložkou sloužící k nácviku sklonu písma. Pro lepší orientaci žáka v sešitě jsou jeho vnitřní strany dvoubarevné. Pomocné linky udávají velikost písmene při psaní a umožňují žákům soustředit se zejména na tvar a sklon písmene.

Stíratelná písanka – Procvičujeme psaní písmen, číslic a znaků

Tato nová písanka obsahuje 10 stran k procvičování psaní písmen, číslic a znaků a jednu stranu se hrou lodě. Žáci mohou do řádků psát písmena podle vzoru. A následně je jednoduše smazat.

Pro lepší orientaci žáka v sešitě jsou jeho vnitřní strany dvoubarevné a opatřeny rámečkem.

Pomocné linky udávají velikost písmene při psaní a umožňují žákům soustředit se zejména na tvar a sklon písmene.

Stíratelnost funguje s fixami, jejichž stopu lze zasucha lehce setřít.

Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení

Stíratelná tabulka formátu A4 umožňuje žákům procvičovat psaní a hodiny. Navíc si mohou žáci na tabulku také kreslit.

Tabulka je vyrobena z papíru: 200g křída (obvyklý papír na výrobu obálek učebnic).